blog

Het geheim van de logistieke hotspot

Warehousing 2421

Het geheim van de logistieke hotspot

Een aantrekkelijke vestigingslocatie word je niet zo maar. Gerichte investeringen en een langetermijnstrategie zijn vereist. Binnen Nederland is er een aantal toplocaties. Wat is het geheim achter hun succes?

De twee belangrijkste locatiecriteria zijn naar mijn mening de nabijheid van een economisch netwerk en kostenfactoren zoals transport en vastgoed. Deze factoren scoorden ook hoog in een groot Europees onderzoek in 2015 onder gebruikers van logistiek vastgoed. Prologis Research & Strategy heeft in samenwerking met Eyefortransport (EFT) een enquête onder 216 gebruikers (beslissers) van logistiek vastgoed uitgevoerd.

Logistieke hotspots

In totaal zijn 11 verschillende locatiefactoren gedefinieerd, waarvan nabijheid en kostenfactoren uiteindelijk de belangrijkste waren. De minst belangrijke locatiefactoren waren incentives/subsidies vanuit de overheid. Hieruit kan worden opgemaakt dat een locatie het voor een groot deel van nature wel of niet in zich heeft om een logistieke hotspot te worden.

Grootste stijgers in het 2015 onderzoek ten opzichte van 2013 zijn de locatiecriteria die met infrastructuur en vastgoed te maken hebben. Multimodaliteit van een locatie was de sterkste stijger, een criterium waar Nederlandse hotspots over het algemeen goed op scoren.

Discussieer mee op Summit Logistieke Hotspots op 16 mei

Vele interessante partijen schuiven aan tijdens de Summit Logistieke Hotspots? Schuif ook aan en discussieer mee over de belangrijkste trends op logistiek vastgoed gebied op 16 mei. Uitreiking Logistieke Hotspot 2017 is het slotstuk.

Meer info/aanmelden

 

Nederland belangrijke hotspot

Maar liefst de helft van de Europese Top 10 hotspots ligt in Nederland. Ten eerste, Nederland heeft een uitstekende geografische positie om een belangrijke rol in de Europese supply chain te vervullen. Er wordt ook hard gewerkt aan zogenaamde ‘zachte’ factoren om de aantrekkelijkheid te maximaliseren. Zo scoorden Nederlandse locaties in onze enquête ook goed op gekwalificeerd personeel, regelgeving vanuit de overheid en infrastructuur: factoren waar we best trots op kunnen zijn. Door de potentiële groei van e-commerce wordt dit een steeds belangrijkere locatiefactor.

De best scorende locatie van ons onderzoek was Venlo. Deze locatie behaalde de hoogste score in negen van de elf locatiecriteria. Andere logistieke hotspots in de top 100 waren Rotterdam (2), Tilburg-Waalwijk (4) en Eindhoven (5). Een mooi resultaat van jarenlange investering en langetermijnstrategie. Je wordt namelijk niet zomaar een Europese logistieke hotspot. Als gemeente moet je hier een duidelijk langetermijnstrategie voor hebben en durven hierin te investeren.

Kritische succesfactoren 

Het opbouwen van een goede infrastructuur kost jaren, de huidige Europese toplocaties plukken nu de vruchten van deze lange adem. Een clustering van logistieke parken leidt tot schaalvergroting, waardoor investeringen zoals de barge terminals in Tilburg en Venlo economisch haalbaar waren. Nederland heeft hier een duidelijker beleid in dan bijvoorbeeld België, waar logistieke parken meer versnipperd zijn. Hierdoor zijn grote investeringen in infrastructuur en bereikbaarheid voor logistieke parken in België lastiger te realiseren dan in Nederland.

Partnerships aangaan

Een ander essentiële factor om een hotspot te worden én te blijven, is samenwerking met de gemeente. Binnen Nederland zijn er grote verschillen in de mate van samenwerking. Sommigen gemeentes zijn partners met investeerders, ontwikkelaars en gebruikers. Het kennisniveau is bij deze organisaties hoog, waardoor processen snel en soepel verlopen.

Deze partners hebben veel ervaring met logistiek. Dit zijn met name gemeentes in het zuiden van het land. Bij gemeentes waar logistiek (nog) niet hoog op het prioriteitenlijstje staat, verlopen processen een stuk stroever, wat de aantrekkelijkheid als hotspot niet ten goede komt. Voor een lange termijn investeerder is een goede verstandshouding met een gemeente dus van enorm belang. Een verantwoordelijke gronduitgifte is kritisch in de uitvoering van een succesvolle langetermijnstrategie.

Conclusie

Een uitstekende geografische positie is de basis, maar enkel pas het begin. Je wordt niet binnen een dag een logistieke hotspot. Dit vergt een lange adem. Enkele criteria die bijdragen aan het worden én blijven van een hotspot: vasthouden aan een solide visie, verantwoordelijk omgaan met gronduitgifte, clusteren van logistieke activiteiten en het blijven opleiden van gekwalificeerd personeel.  Maar het echte geheim van de logistieke hotspot…samenwerking!

Dirk Sosef, Prologis

 

 

Reageer op dit artikel