blog

Volop kansen met mobile devices voor kwaliteit van arbeid

Warehousing 987

Volop kansen met mobile devices voor kwaliteit van arbeid
Arjen van Halem

Hoe kunnen we voorkomen dat logistieke medewerkers niet meer zijn dan het uitvoerende deel van een telesysteem. Arjen van Halem legde zijn oor te luister op de WMS-dag en trekt de volgende conclusie: er zijn volop kansen met nieuwe mobile devices voor kwaliteit van de arbeid. Lees zijn blog.

In een expertartikel Smart glass: wat zijn gevolgen voor kwaliteit van arbeid? op Logistiek.nl heb ik aandacht gevraagd voor kansen en bedreiging van het gebruik van smart glass in de logistiek voor de kwaliteit van de arbeid. Kwaliteit van de arbeid in de betekenis van autonomie, moeilijkheidsgraad, variatie. Dit sluit aan op de robot-agenda: hoe kunnen robots (lees nieuwe technologie) en mensen zinvol samenwerken?
Negatief geformuleerd: hoe kunnen we voorkomen dat logistieke medewerkers niet meer zijn dan het uitvoerende deel van een telesysteem?
Positief geformuleerd: hoe kunnen de mogelijkheden die nieuwe devices bieden zo gebruikt worden dat de kwaliteit van de arbeid (op onderdelen) verbetert?

Het expertartikel zoomde in op de smart glass omdat dit een relatief nieuw device is met veel verschillende mogelijkheden maakt. Het artikel sloot af met de stelling dat de keuze van de gebruikte applicaties vooral arbeidsorganisatorisch is.
De wereld van mobile devices is uiteraard groter dan de smart glass. De WMS-dag op 12 april 2016 was een interessante gelegenheid om mijn invalshoek en stellingen te toetsen. Eerst tijdens de parallelsessie “robotisering en human factor in het magazijn van de toekomst” en later in gesprekken met de experts van de leveranciers in de beursstands.

Indrukken WMS-dag

Het beeld dat uit de gesprekken ontstaat is gevarieerd:

  • Ondanks de focus op kosten, kwaliteit en controle ook de notie dat de kwaliteit van de logistieke medewerkers cruciaal is voor het functioneren en het vernieuwen van het magazijn;
  • Het betrekken van werknemers bij de invoering van nieuwe systemen is niet ongebruikelijk, vooral in de vorm van informeren en vragen om advies;
  • Sommige logistieke dienstverleners kiezen nadrukkelijk voor (vaste) allround medewerkers, andere voor flex en “bussen met Polen”;
  • Dat laatste vraagt om devices die de inleertijd verkorten (zoals voice picking en smart glass) en meer controle, veel systemen spelen hier op in;
  • Veel aandacht voor de ergonomische aspecten bij het (her)ontwerpen van mobile devices;
  • Toename van VAL-activiteiten (ook door terugkeer uit China) en daardoor toename van uitvoerende werkzaamheden en behoefte aan het ontwerp van nieuwe werkplekken, ook in een deels geautomatiseerde omgeving
  • Sommige distributiecentra komen terug van operationele automatisering (behoefte aan meer operationele flexibiliteit)

Hoe dan ook stuit dit beeld perfect aan op de TED-talk van Steven Dhondt (TNO, KU Leuven): een distributiecentrum is een lastige omgeving voor robots, het werk van logistieke medewerkers “is here to stay” en we kunnen daar onder meer om reden van kwaliteit en innovatie maar beter het beste van maken.

Alternatieven voor de smart glass

Het aanbod van mobile devices weerspiegelt natuurlijk ook het belang van een goede ondersteuning van de werkzaamheden van logistieke medewerkers. De verst ontwikkelde en meest gebruikte “wearable” in de logistiek is voice-picking. Vergeleken met de pols- en handscanners heeft voice-picking voordelen op het vlak van veiligheid en ergonomie. Nadeel is de een-op-een aansturing door het WMS waarbij de prestatie van de werknemers volledig transparant geworden is en gebruikt kan worden voor beoordeling en beloning. Vanuit werknemersperspectief kan de balans nochtans positief zijn.

De smart glass heeft in de kern dezelfde functionaliteit als voice-picking (en is eigenlijk vision-picking), maar kan daarnaast als scanner fungeren en extra informatie bieden. Op de WMS-dag merkte ik aarzeling over de toepasbaarheid van de smart glass vanuit ergonomisch perspectief: hoe is het om 8 uur per dag een bril op te hebben die een informatielaag over de werkelijkheid projecteert? Bovendien is men (zowel logistieke dienstverleners als leveranciers van hardware en software) nog niet echt onder de indruk van de eerste implementaties, maar dat is een lot dat meer nieuwkomers treft.

Twee toepassingen

De uitdaging is het ontwikkelen van mobile devices die enerzijds een geïntegreerde aansturing en tracing &  tracking ondersteunen en die anderzijds ruimte bieden voor autonomie van werknemers. Interessant is dat er op de WMS-dag twee toepassingen te zien waren aan het begin van hun ontwikkeling. Beide zijn ook te zien als een alternatief voor de smart glass.

De eerste is de TC8000 van Zebra. Een mobiele computer in de vorm van een handheld. Door de integratie van een camera wordt ook Augmented Reality mogelijk. In de getoonde AR-applicatie kan de logistieke medewerker extra informatie opvragen over de (via de camera) gescande artikelen en op grond van deze extra informatie actie ondernemen.

De tweede is de “Head-up display systeem” van A-sis.  Hierin is een in een cap een display van de draagbare micro-PC verwerkt, waarmee de logistieke medewerker extra informatie kan bekijken, dus als aanvulling op de dialoog via het voice-systeem. Het verschil met de smart glass is dat het niet nodig is om constant door een bril te kijken. In de getoonde applicatie is geen sprake van Augmented Reality, maar dat is door gebruik van de camera die in de cap zit wel mogelijk.

Conclusie

Augmented Reality in de logistiek staat nog in de kinderschoenen, dat is wel duidelijk. Het is echter goed dat zich alternatieven aandienen. Ten eerste omdat dit kansen biedt om mobile devices in te voeren die logistieke medewerkers extra ondersteunende informatie bieden (voor non-routine taken). Ten tweede omdat zo management en medewerkers met elkaar in dialoog kunnen over de vraag welke device het beste aansluit op de wens om veilig, goed en efficiënt te werken.

Auteur Arjen van Halem werkt voor STZ advies & onderzoek

Reageer op dit artikel