blog

Hoe vaak controleert u de batterijlaadruimte?

Warehousing 938

Hoe vaak controleert u de batterijlaadruimte?
Instructeur Edward van Dijk

Het bijvullen van loodtractiebatterijen is een noodzakelijke, maar gevaarlijke klus. Veel bedrijven hebben hun laadruimte daarom ooit ingericht volgens de wettelijke eisen inclusief alle veiligheidsvoorzieningen. De vraag is echter of die inrichting vandaag de dag nog steeds aan de eisen voldoet. Is er überhaupt iemand in het bedrijf die controleert of alles nog aanwezig is en functioneert? Edward van Dijk deed er onderzoek naar.

Loodtractiebatterijen bestaan uit cellen met loodplaten die in elektrolyt zijn gedompeld. Elektrolyt is een mengsel van gedemineraliseerd water en zwavelzuur en behoort tot de bijtende stoffen. Aanraking met dit goedje kan leiden tot ernstig letsel zoals brandwonden, aantasting van longen en beschadiging van ogen.

Handmatig karwei brengt risico’s mee

Het probleem is dat het water tijdens het opladen van batterijen verdampt, waardoor het vloeistofniveau in de cellen daalt. Daarom moeten de batterijen regelmatig worden bijgevuld met gedemineraliseerd water. Binnen veel bedrijven is dat nog altijd een handmatig karwei, wat de nodige risico’s met zich meebrengt.
Om de risico’s te beperken moeten batterijlaadruimtes voldoen aan strenge eisen, denk aan veiligheidsvoorzieningen zoals een oogdouche en persoonlijke beschermingsmiddelen zoals een zuurbestendige schort en handschoenen en een veiligheidsbril. Veel bedrijven hebben hun laadruimtes daarom met de beste bedoelingen conform deze wettelijke eisen ingericht.

Staat van batterijlaadruimte

Wat is nu de staat van alle veiligheidsvoorzieningen? Wij hebben in het kader van zijn opleiding tot veiligheidskundige hiernaar onderzoek gedaan en constateren dat in de praktijk het nodige schort aan de veiligheidsvoorzieningen en persoonlijke beschermingsmiddelen.
Denk aan een oogdouche die niet functioneert omdat die door een heftruck van de muur is gereden en niet is gerepareerd. Een andere oogdouche was niet of nauwelijks bereikbaar omdat op de grond ervoor apparaten zoals gelijkrichters zijn geplaatst. Bij controle van de spoelmiddelen is soms maar één fles aanwezig die ook nog eens de houdbaarheidsdatum heeft overschreden. Verbandtrommels zijn vaak wel aanwezig, maar worden niet altijd goed bijgevuld.

Beschadiging aan kleding

Ook met de persoonlijke beschermingsmiddelen is vaak het nodige mis. Veiligheidsbrillen hebben barsten, zuurbestendige handschoenen zijn zoek en schorten kunnen niet worden vastgemaakt omdat het elastiek stuk is. De gevolgen laten zich raden: medewerkers die even snel de batterijen willen bijvullen en geen persoonlijke beschermingsmiddelen aantreffen, klaren het klusje wel even zonder de nodige bescherming. Meestal gaat dat toch wel goed.

Het gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen is volgens de letter van de wet inderdaad niet verplicht, maar ze moeten wel beschikbaar zijn. In de onderzochte laadruimtes hebben mensen door het ontbreken ervan gelukkig geen letsel opgelopen bij het bijvullen van batterijen. Enkelen maken echter wel melding van beschadiging aan kleding als gevolg van aanraking met elektrolyt. Persoonlijke beschermingsmiddelen zijn dus zeker geen overbodige luxe.

Automatisch vullen

De beste maatregel die bedrijven kunnen nemen is het aanschaffen van een automatisch vulsysteem. Een dergelijk systeem voorkomt dat medewerkers rechtstreeks met elektrolyt in aanraking kunnen komen. Bijkomend voordeel is dat alle cellen automatisch tot het juiste niveau worden bijgevuld. Bij handmatig bijvullen bestaat de kans dat medewerkers te veel water toevoegen, met als gevolg dat het elektrolyt tijdens het laden overstroomt en lekt op de cellen.

Ook bij een automatisch vulsysteem blijven veiligheidsvoorzieningen en persoonlijke beschermingsmiddelen noodzakelijk. Het handigst is om die elk op hun eigen plek op een ‘safetybord’ te bevestigen, zodat snel zichtbaar is wat wel en niet aanwezig is. Hang bij het safetybord een lijst waarop staat welke middelen en voorzieningen aanwezig moeten zijn. Zaak is om die lijst elke dag te controleren, af te tekenen en ontbrekende middelen direct aan te vullen of te bestellen.

Vijftien minuten spoelen

Daarnaast moet in elke laadruimte een nooddouche en oogdouche aanwezig zijn inclusief aanvoer van vers water. Voor situaties waarin geen vers water beschikbaar is, moeten voldoende oogspoelflessen met steriele spoelvloeistof aanwezig te zijn om vijftien minuten te kunnen spoelen. Het spreekt voor zich dat ook die voorraad dagelijks moet worden gecontroleerd.

Hoeveel kost dat allemaal, hoor ik u denken? Dat valt mee. De kosten van een safetyboard zijn beperkt en ook een automatisch vulsysteem is al vanaf 500 euro per systeem verkrijgbaar. Natuurlijk moet u daarvoor in de buidel tasten, maar een automatisch vulsysteem levert u ook een tijdsbesparing op. Bovendien staan deze kosten in geen verhouding tot de totale kosten die u kwijt bent aan een medewerker die gewond raakt, zich ziek meldt en vervangen moet worden. Boven alles geldt natuurlijk dat de gezondheid van medewerkers onbetaalbaar is.

Auteur: Edward van Dijk, instructeur van BLOM

 

Reageer op dit artikel