blog

Mia/Vamil: extraatje bij aanschaf ‘groene’ heftruck

Warehousing

Mia/Vamil: extraatje bij aanschaf ‘groene’ heftruck

Investeren in milieuvriendelijke magazijntrucks en (vork)heftrucks met Lithium-Ion accu’s of hybride technieken levert aanzienlijke voordelen op als aanspraak wordt gemaakt op de zogeheten Mia/Vamil-regelingen. Heftruckleveranciers beschouwen deze regelingen als positief, maar stellen dat de regeling niet zaligmakend is.

Uit: Logistiek Magazine februari 2016

Beide regelingen Mia (Milieu Investeringsaftrek) en Vamil (willekeurige afschrijving milieu-investeringen) zijn fiscale stimuleringsregelingen van de ministeries van Infrastructuur en Milieu en Financiën. Beide regelingen zijn tijdens het hoogtepunt van de crisis in 2008 en 2009 in het leven geroepen door de overheid om duurzame bedrijfsinvesteringen fiscaal aantrekkelijker te maken.
Als bedrijven investeren in milieuvriendelijke technieken die op de zogeheten Milieulijst staan, kunnen zij tot 36 procent van de investeringskosten aftrekken van hun fiscale winst bij de Mia-regeling. Daarnaast kan driekwart van een milieuvriendelijke investering op een willekeurig moment worden afgeschreven bij gebruik van Vamil.

Mia: 97 miljoen euro

De geactualiseerde Milieulijst voor 2016 is half december vorig jaar gepubliceerd in de Staatscourant. Het budget voor beide regelingen bedraagt dit jaar 97 miljoen euro voor Mia en 40 miljoen voor Vamil. Om na te gaan of een magazijn- of vorkheftruck van een bepaald type merk in aanmerking komt voor een van beide subsidieregelingen heeft de Rijksdienst Voor Ondernemend Nederland (RVO) aan de lange Milieulijst de zogenaamde ‘Positieve Lijst F 3410’ gevoegd. In deze lijst, die ieder kwartaal door de RVO wordt aangepast op basis van nieuwe ontwikkelingen, staan elektrische of hybride aangedreven mobiele machines met lithium houdende accu’s die zowel in aanmerking komen voor Mia als Vamil. Voorwaarde is wel dat deze accu’s worden gebruikt voor de opslag van aandrijvingsenergie.

Rekenvoorbeeld Mia

Bijna alle heftruckleveranciers hebben op hun websites voor geïnteresseerden voorbeelden waarin wordt uitgerekend welke besparingen mogelijk zijn als een orderpick, magazijn, pallet of (vork)heftruck wordt aangeschaft die op de positieve lijst F 3410 staan. Een gehanteerd rekenvoorbeeld voor Mia is als volgt: de vennootschapsbelasting voor een bedrijf bedraagt 20 procent. De fiscale winst bedraagt na reguliere afschrijving 75.000 euro. Daarover wordt 20 procent belasting betaald. Het desbetreffende bedrijf investeert 30.000 euro in een vorkheftruck van leverancier X die vermeld staat op de Positieve lijst bij de Milieulijst, dan bedraagt de aftrek 36 procent van 30.000, wat neerkomt op 10.800 euro. De fiscale winst wordt nu 64.200 euro (75.000 euro – 10.800 euro). Zonder gebruik te maken van Mia zou het bedrijf 15.000 euro belasting moeten betalen. Door gebruik te maken van de Mia moet 12.840 euro belasting worden betaald. Het directe fiscale voordeel bedraagt uiteindelijk 2.160 euro, wat neerkomt op 7,2 procent teruggave van de investering in de vorkheftruck.

Rekenvoorbeeld Vamil

Bij gebruikmaking van Vamil kan het volgende rekenvoorbeeld worden gehanteerd. Een ondernemer koopt een heftruck van 30.000 euro die een levensduur heeft van 10 jaar en geen restwaarde kent. Volgens de ‘normale’ manier schrijft de onderneming deze investering af door jaarlijks een vast bedrag van de fiscale winst af te trekken. Het bedrag dat jaarlijks afgetrokken mag worden, bestaat uit de kostprijs min de restwaarde, gedeeld door levensduur, met andere woorden: 30.000 euro – 0 euro) gedeeld door 10 is 3.000 euro per jaar. Door een heftruck aan te schaffen die op de Milieulijst staat, kan beroep worden gedaan op Vamil. Dit houdt in dat de onderneming zelf het tijdstip van afschrijven bepaalt. Zo kan al in het investeringsjaar 75 procent van het totale aanschafbedrag van 30.000 euro ofwel 22.500 euro, in één keer worden afgetrokken van de winst, op voorwaarde dat het bedrijfsmiddel in gebruik is genomen of is betaald. En minder fiscaal belastbare winst betekent minder belasting. Het netto voordeel is afhankelijk van onder andere de afschrijvingstermijn en het rentepercentage. Gemiddeld bedraagt het netto voordeel dan 3 procent van het investeringsbedrag.

Debuut voor BYD

Naast de gevestigde heftruckproducenten als Still, Jungheinrich, Hyster en Linde maakte het afgelopen jaar de Chinese heftruckproducent BYD zijn debuut op de Positieve lijst F3410 met een pallettruck (PTP20) en vier vorkheftrucks uit de ECB-serie. BYD, sinds vorig jaar maart actief op de Europese heftruckmarkt, wil furore maken met de innovatieve lithium-ijzerfosfaatbatterijen die in tegenstelling tot reguliere Li-ion en lood-zwavelzuurbatterijen totaal ongevoelig zijn voor warmteontwikkeling. Alle hef- en magazijntrucks van deze ‘Chinees’ zijn inmiddels dan ook voorzien van deze 80 Volt lithium-ijzerfosfaatbatterij.
Ook Toyota Material Handling kreeg net als BYD afgelopen voorjaar voor het eerst de mogelijkheid om een aantal (BT)-pallettrucks op te voeren op de positieve lijst F 3410 behorend bij de Milieulijst 2015. “Reden hiervoor is dat deze trucks een Lithium-Ion batterij hebben en – heel belangrijk – beschikken over een vaste bestuurdersplaats. Meelooptrucks die geen vaste bestuurdersplaats hebben, komen niet in aanmerking voor deze regelingen”, zegt Pieter Bouman, productspecialist bij Toyota Material Handling.

Li-ion blijft nichemarkt

Veel gebruikers oriënteren zich op alternatieven voor conventionele batterijen. En daarbij is niet alleen Li-ion een geschikt alternatief, maar ook de vraag naar toepassingen zoals brandstofcellen neemt de laatste tijd toe. Dat is een concrete leverbare toepassing waar Mia/Vamil geen uitkomst voor biedt, maar die bedrijven wel een duurzame oplossing biedt. Bouman: “Als leverancier voorzien wij in een goede uitleg over aanschafkosten, terugverdienkosten en levensduur. Dit verschilt sterk per toepassing, maar onverminderd geldt dat trucks met Li-ion batterijen weliswaar nu nog een niche in de markt zijn, maar wel een waar veel potentie in zit. Ongeacht lokale regelingen met betrekking tot subsidies zien we altijd een voordeel in het ontwikkelen van nieuwe duurzame energiesystemen zoals Lithium-ion en waterstof. Dit zijn ontwikkelingen die we al lang geleden hebben ingezet en die continu blijven doorgaan. Mia/Vamil is een regeling die een goede stimulans vormt en meer bewustwording creëert, maar is voor ons niet de reden om dit soort trucks te blijven ontwikkelen.”

Verantwoord ondernemen

Bart Ravelli, directeur Marketing & Office Support van Jungheinrich Nederland, zegt desgevraagd dat de trucks van Jungheinrich die op de Milieulijst staan vooral worden gezien als een stuk positieve aandacht. “Vooral als bedrijf laten we zien dat we maatschappelijk verantwoord ondernemen met duurzame oplossingen. We beschouwen vermelding als een stuk branding en daar gaan we uiteraard ook graag in mee.”
Volgens Ravelli laat Nederland met dit soort stimuleringsregelingen maar wat graag weer eens zien dat ons land het beste jongetje van de klas is in Europa. “Als wij onze collega’s in het buitenland vertellen over deze regelingen dan kijken ze ons aan van: waar heb je het over? Die snappen er niets van dat dit allemaal zo maar bij ons kan.” Jungheinrich wil klanten dan ook niet aan zich binden door de nadruk te leggen op dit soort regelingen. Ravelli: “Bovendien is het ook nog altijd zo dat een klant vaak zelf een aanvraag helemaal moet indienen. Ook zijn er bedrijfjes die de aanvraag willen indienen, met als voorwaarde dat zij 10 procent vangen over de winst van een klant. Bij die vaak opportunistische werkwijze zet ik zo mijn vraagtekens. Grote bedrijven, waar dit voordeel misschien wel lonend voor is, zie ik ook niet veelvuldig gebruik maken van dit soort regelingen, omdat zij al een goed inkoopbeleid voeren.”

Keten van heftrucks

Los van ‘grillige en eindige’ regelingen als Mia/Vamil kijkt Jungheinrich volgens Ravelli liever naar de toekomst waar het gaat om bijvoorbeeld de inzet van Li-ion accu’s. “We hebben bijvoorbeeld als een van de weinige heftruckleveranciers de hele elektronica en software van de rijregelingen zelf in huis. Als we de keten van een elektrische-heftruckbatterij en lader goed op elkaar afstemmen, dan zijn grote besparingen mogelijk. Daarom garanderen wij op veel producten van ons dat een klant met een batterijlading minimaal twee ploegendiensten kan draaien. Dat garandeert meer continuïteit, want als een truck volgend jaar niet meer op de Vamil-lijst staat dan heeft Jungheinrich nog altijd wel die service.”

Extraatje

De Jungheinrich-marketingmanager blijft er dan ook bij dat de Mia/Vamil stimuleringsregeling niet als zaligmakend moet worden beschouwd. “Het risico bestaat bijvoorbeeld dat deze subsidiepot een keer leeg raakt. Als toeleverancier willen we ons bovendien niet graag branden aan dit soort regelingen, omdat we toch vaak overgeleverd zijn aan de kronkels van overheden.” Pieter Bouman: “Je koopt een ‘groene’ truck niet voor de subsidieregelingen, maar vanwege de directe voordelen die hij biedt in gebruik: zuiniger, minder uitstoot en lagere energiekosten.
Een truck met Lithium-ion batterij kent namelijk de nodige voordelen. Bouman hierover: “De variabele kosten gedurende de levensduur van de truck zijn laag door het ontbreken van onderhoudskosten aan de batterij, verloren tijd bij batterijen wisselen, en een lagere stroomafname uit het net. Hierdoor verdient een truck met Li-ion batterij zich meerdere malen terug binnen de totale levensduur.”

Still RX70-serie domineert  Positieve Lijst

In de geactualiseerde Positieve Lijst F 3410 (15 december 2015, red.) behorend bij de Milieulijst 2015 staan geen elektrische magazijntrucks en heftrucks met Lithium-Ion batterijen van Still. Daarentegen is Still alleenheerser op deze lijst voor wat betreft hybride vorkheftrucks zonder accu. De volledige RX70-serie van verbrandingstrucks – zowel LPG als diesel – is opgenomen in de positieve lijst. Alle hybride trucks van 1,6 tot en met 8 ton komen sinds februari al in aanmerking voor zowel de Mia- als Vamil-aftrek van de RVO. De RX70-serie staat als enige hybride vorkheftruck op de lijst, omdat gebruik wordt gemaakt van schone en zuinige hybride techniek. Bovendien worden minder slijtagegevoelige delen gebruikt en onderhoudsvrije remmen toegepast. De truck haalt een maximumsnelheid van 21 kilometer per uur en heeft nauwelijks CO₂-uitstoot.
Grote concurrent Jungheinrich domineert daarentegen de positieve lijst met Li-ion meerijpallettrucks, -stapelaars (met vaste bestuurdersplaats of platform) en orderpicktrucks met maar liefst 25 vermeldingen.

Reageer op dit artikel