blog

Mechaniseren van retail e-fulfilment: wanneer loont het?

Warehousing

Mechaniseren van retail e-fulfilment: wanneer loont het?
Mark Steegh

Next day delivery, click & collect en free returns; het zijn zomaar een paar labels maar ze zorgen bij veel retail e-fulfilment operaties wel voor hoofdbrekens. En daarbij speelt het automatiseringsvraagstuk een hoofdrol. De grote vraag is: wanneer loont het afstappen van manuele arbeid en wanneer niet? Mark Steegh en Andy Keith van Total Logistics zetten de opties op een rij.

Snelheid van leveren is van enorm belang in retail e-fulfilment operaties. Hoe sneller hoe te beter is vaak de gedachte. Het enige wat bedrijven kan aanzetten om concessies te doen aan de leversnelheid is het aspect betrouwbaarheid. Bedrijven zien het automatiseren van handmatige handelingen als een ideale combinatie om klanten te bedienen. Maar wanneer is het nu werkelijk zinvol om manuele handelingen in te ruilen voor apparatuur?

Omgaan met piekvolumes op late tijdstippen

De belangrijkste argumenten om arbeidshandelingen te automatiseren zijn het verlagen van de arbeidskosten en artikelen nog dezelfde dag bij de klant te kunnen afleveren. Het verlagen van de arbeidskosten kan een argument zijn wanneer deze te hard stijgen als gevolg van bijvoorbeeld het werken op late tijdstippen, maar ook op termijn door de vergrijzing van de bevolking . Door steeds kortere levertijden nemen de piekvolumes op deze late tijdstippen toe. Een order afleveren op dezelfde dag als waarop deze is doorgegeven legt soms een grotere druk op een operatie dan manueel is af te handelen. Het automatiseren van deze handelingen met behulp van mechanisatie is dan een optie. Het verkrijgen of behouden van marktaandeel kan een derde argument zijn om meer mechanisatie toe te passen in logistieke processen. Het houdt immers een keer op om mensen in te zetten voor een korte shift in de nachtelijke uren.

Belangrijkste redenen om retail e-fulfilment te automatiseren:

  • Arbeid: lagere arbeidskosten, kwaliteit en beschikbaarheid personeel, ergonomie / gezondheid / veiligheid en wetgeving
  • Vastgoed: efficiënt ruimtegebruik, grootte vastgoed en locatieoptimalisatie, vastgoedkosten en lagere vaste kosten
  • Service levels: accuratesse, betere beschikbaarheid, betere veiligheid/traceerbaarheid, handlen van een uitgebreidere productrange, kortere responsetijden, minder kans op productschade, pieken en promoties, flexibiliteit ondanks minder personeel
  • Benutting: processtandaardisatie, procesversimpeling, order-/leveroptimalisatie, flexibiliteit en betrouwbaarheid, site consolidatie (lagere voorraden)

Leverfrequenties stijgen, ordergroottes dalen

Een belangrijke uitdaging waar bedrijven mee te maken hebben is de veranderende retailomgeving. De aantrekkelijkheid van bewezen automatiseringsoplossingen maakt de uitdaging niet eenvoudiger, want kennis over wanneer deze wel/niet in te zetten ontbreekt doorgaans. Op dit moment speelt manuele arbeid binnen de logistieke e-fulfilment processen nog een zeer belangrijke rol. In een standaardsituatie pushen retailers een groot gedeelte (50-80%) van de artikelen naar de winkels, het restant volgt op basis van nalevering. Een belangrijke verandering die al heeft plaatsgevonden is de afname van de seizoensgebonden push, de leverfrequenties zijn toegenomen, de leverhoeveelheden kleiner. De verwachting is dat deze verandering zal doorzetten. De hoeveelheid kleine orders zal toenemen en dat heeft een enorme impact op magazijnoperaties. Orders die voor volle pallets richting winkels zorgden zijn vervangen door pakketzendingen. Dat kan leiden tot extra kosten, wat retailers weer aanzet tot het overdenken van alternatieven voor de bestaande manier van werken.

Voegt automatisering iets toe?

Bij het heroverwegen van een bestaand e-fulfilment proces zouden retailers eerst goed moeten uitrekenen of een nieuwe aanpak, bijvoorbeeld meer automatisering, echt beter is dan de huidige processen. Het loont de moeite om heel gericht naar je productportfolio te kijken. Kosten spelen daarbij een rol, maar ook flexibiliteit. Traditionele retailers, groot geworden met eigen winkels, blijken veel meer moeite te hebben met de overgang naar retail e-fulfilment dan e-tailers als Coolblue en Bol.com. Ook wehkamp transformeert zich makkelijk. Een van de redenen dat deze ondernemingen eenvoudiger inspelen op de nieuwe eisen uit de markt is dat ze niet gehinderd worden door historische systemen en inrichtingen die op winkelaanlevering gebouwd zijn.

Traditionele retailers hebben de logistiek van hun e-commerce activiteiten snel zien groeien van een hoekje in het bestaande magazijn naar een aanzienlijke oppervlakte binnen de warehouseoperatie. Daarna ontstond al snel de gedachte om alle voorraad, die van de bricks en de clicks, samen te voegen. Helaas waren de bestaande systemen daar vaak niet op ingericht, het WMS niet, maar ook het ERP niet. Inmiddels vinden er veel upgrades plaats van laatstgenoemde systeem. Een grote uitdaging daarbij blijft dat de afwikkeling van retail of e-commerce toch vaak een aparte inrichting en afhandeling vereist, vanwege de verschillen in order profielen en verpakkingseisen.

Zijn alle interne efficiencyslagen gemaakt?

Maar de wens om met één inrichting te kunnen werken blijft en mechanisatie van logistieke processen staat eveneens nog altijd hoog op de agenda. Sterker, de interesse in mechanisatie neemt toe. Same day delivery, kleinere ordergroottes en kortere aflevervensters lijken retailers voor de afhandeling van hun e-fulfilment in toenemende mate in de armen van mechanisatie te drijven. Desondanks blijft mijn advies aan bedrijven die om advies vragen hetzelfde: zijn alle mogelijke efficiencyslagen al gemaakt? Is dat het geval, dan kan mechanisatie absoluut voor een volgende stap zorgen. Maar mechanisatie als een doel op zich is verkeerd. Sowieso zijn er beperkingen aan het automatiseren van menselijke handelingen. Piece picken is lastig te automatiseren, maar ook handelingen als het uit een doos of bak halen van artikelen en in een verzenddoos stoppen. De ecommerce wereld kent aanvullend ook specifieke aspecten als het toevoegen van een flyer, een invoice op maat of een aparte verpakking. Er zijn wel enkele innovaties op de markt zoals bijvoorbeeld robotpickers, maar die zijn meer gericht op het picken en packen van kleine doosjes. Bijvoorbeeld in de farmasector.

Verschillen tussen food, farma en fashion

Ook de foodsector is, evenals als de farma, al wat stappen verder dan de gemiddelde branche. Robots zetten daar bijvoorbeeld een sixpack colaflessen weg in een hoogbouwmagazijn, op artikelniveau. En dus is die sixpack later weer te picken als single item. Maar in de fashionsector is deze manier van werken nog niet bepaald gemeengoed. Een operator moet nog altijd een artikel uit een voorraaddoos halen en in een bak of doos stoppen.

Beschikbaarheid van personeel

Maar wat het echte onderscheid maakt tussen de ene sector en de andere bij de keuze voor wel of niet mechaniseren is hoe je processen eruit zien naar de klant toe. Een belangrijk argument dat de keuze voor mechanisatie kan versnellen is de beschikbaarheid van (goed gekwalificeerd) personeel. Arbeid zal bij een aantrekkende economie én bij een verdergaande vergrijzing schaarser worden, de druk op het leveren van prestaties zal vergelijkbaar blijven of zelfs toenemen. En zodoende overwegen veel bedrijven, die ergens een logistieke operatie starten, of mechanisatie iets voor hen is. Sommige ondernemingen hebben er ervaring mee, maar vrijwel elk bedrijf wint advies in. Het betreft redelijk grote investeringen, waarmee ze al snel meer dan 10 jaar mee vooruit kunnen.

Innovatie sijpelt door naar gebruikers

Wat in het mechaniseren van retail e-fulfilment niet of nauwelijks is veranderd de laatste 5 tot 10 jaar is het landschap met leveranciers. De bekende automatiseerders hebben dankzij de aandacht voor automatisering een goed gevuld orderboek. Een van de redenen dat het leverancierslandschap nauwelijks verandert is, dat grote aanbieders nieuwe spelers met innovatieve producten overnemen. Innovatie sijpelt op deze manier dus wel degelijk door richting de gebruikers van de aangeboden systemen.

Advies inwinnen bij te maken keuzes

Andy Keith

Mede-auteur: Andy Keith

Maar wat overeind blijft is dat mechanisatie je als bedrijf wel echt verder moet helpen. Kijk eerst hoe je je huidige operatie kunt optimaliseren voordat je automatiseringsopties hier tegen afzet. De potentie is er vaak, met een besparingspotentieel van 40-50% bij manuele pick/pack processen. Het is dus aan retailers om goed te bekijken hoe ze efficiënter kunnen werken door manuele arbeid te vervangen, hoe dit aan te pakken en wat mij betreft daarvoor kwalitatief advies in te winnen. Het is vaak een ‘once in a lifetime’ project voor logistiek managers, en expertise inwinnen van mensen die al vaker met dit bijltje hebben gehakt is onmisbaar om te komen tot de juiste inrichting, investeringen en running costs en risicominimalisatie.

Auteurs: Mark Steegh (project director) en Andy Keith (director) van Total Logistics.

Reageer op dit artikel