blog

Waarom is WMS-selectie zo lastig? Acht redenen.

Warehousing

Waarom is WMS-selectie zo lastig? Acht redenen.

WMS-expert René van den Elsen geeft tijdens de WMS-dag op 21 april een workshop over het selecteren van een WMS-pakket. In onderstaande blog geeft hij acht redenen waarom dit zo lastig is.

Nog altijd stelt men mij regelmatig de vraag: is selectie van een WMS nou echt zo moeilijk? Het antwoord is ja. Ik geef hier de 8 belangrijkste argumenten:

1. Je moet in de toekomst kunnen kijken

Van groot belang is het opstellen van een realistisch pakket van wensen en eisen. Daarvoor is kennis van de huidige maar vooral ook de toekomstige situatie nodig. Zo’n pakket gaat immers jaren mee. Het is dus nodig om in de toekomst te kijken. Ook moet het verband tussen de toekomst en (de gewenste) functionaliteit van een WMS worden gelegd. Dat is niet voor iedereen even eenvoudig.

2. Het verschil zit in de details

Om te komen tot een realistisch overzicht is inzicht in de (on)mogelijkheden van pakketten nodig. Verschillen zitten soms in de details! Zo is bijvoorbeeld niet ieder pakket in staat te voldoen aan eisen rondom THT, de verschillende wensen rond belading van pallets of documenten zoals elektronische vooraanmeldingen met daarin de “inhoud” per pallet.

3. Het blijft vaak niet bij WMS

Steeds vaker gaat het niet alleen om één pakket maar om een systeem. Bij de inzet van een miniload of conveyors gaat het om WMS + WCS (warehouse control system). Wensen in die richting beperken de mogelijkheden, er zijn nauwelijks pakketten die en WMS en WCS ondersteunen. Sommige leveranciers bieden een gecombineerde oplossing aan.

4. Je moet goed naar de leverancier kijken

Het gaat bij WMS niet alleen om functionaliteit. Branche-ervaring van de leverancier is zeker zo belangrijk. Wie stelt vast of echte ervaring beschikbaar is? Vrijwel iedere grotere leverancier heeft wel ooit iets aan iemand geleverd, een referentielijst met namen zegt dus niet zoveel.

5. Hoe bereken je Return on Investment?

Vaak wordt door beslissers om een ROI gevraagd. Een algemeen antwoord is niet te geven. Hoe stel je vast of het nieuwe WMS zich uit gaat betalen ? Vaak kan dat zelfs achteraf niet worden vastgesteld. Legitimering zit vaak in uitbreiding van diensten, verbetering van kwaliteit, reductie van de beheerslast, zaken die niet altijd goed zijn te kwantificeren. Ben ook voorzicht met het presenteren van een ROI richting je baas, want je wordt er later keihard op afgerekend.

6. Lastig om eisen en wensen in kaart te brengen

Hoe stel ik vast of een pakket geschikt is? Hoe leg ik mijn (unieke) wensen en eisen eenduidig vast ? Een flinke, alomvattende checklist werkt daarbij efficiënt en effectief ! Voldoende detail zonder grote inspanning. Maar hoe kom je aan een goede checklist?

7. Leveranciers zijn niet onafhankelijk

Vaak zijn leveranciers in een vroeg stadium betrokken. Zij pretenderen te kunnen helpen bij het selectieproces en soms gaan logistiek managers hier teveel in mee. Van leveranciers mag je echter geen onafhankelijke aanpak verwachten. Als iemand zijn business case toch baseert op adviezen van een leverancier, kan hij daar door het topmanagement op worden aangesproken. Het zou niet de 1e keer zijn dat hier een project op strandt …

8. Lastig om directie te overtuigen

Zorg in een vroeg stadium voor betrokkenheid van het ultieme management. Het eindresultaat van een selectietraject mag geen verassing voor ze zijn. Overleg en workshops moeten nadrukkelijk deel uit maken van de aanpak. Het strak neerzetten van de (tussen)resultaten en het overtuigen van een directie is niet iedereen gegeven.

Succesvolle trajecten beginnen daarom met een goede voorbereiding. Een zorgvuldige selectie maakt daar deel van uit. Heeft u nog aanvullende redenen waarom de selectie zo lastig is, of misschien tips?

Gratis toegang WMS-dag

Op de WMS-dag zal René van den Elsen een workshop geven over het selecteren van een WMS-pakket. Deelnemers binnen de primaire doelgroep hebben gratis toegang als ze bij aanmelden kortingscode WMS10 gebruiken. Bekijk het volledige programma van de WMS-dag.

Reageer op dit artikel