blog

Vijf tips om diefstal in transport en logistiek te voorkomen

Warehousing

Vijf tips om diefstal in transport en logistiek te voorkomen

Ladingdiefstal en diefstal op terreinen zijn een groot probleem voor de transportsector. Welke maatregelen kun je nemen om de veiligheid te verbeteren? Vijf tips van Bas Kuilboer, product support manager Benelux bij Tyco Integrated Fire & Security.

Verzekeraars, EVO en Transport en Logistiek Nederland (TLN) schatten dat de schade op ongeveer 350 miljoen euro per jaar uitkomt en komen gezamenlijk in actie met de Safety Deal. Maar ook logistieke organisaties zelf moeten maatregelen nemen om de veiligheid op en rondom hun eigen terreinen te verhogen.
De volgende vijf aandachtspunten vormen een goede start.

1. Begin bij de mens

In de praktijk blijkt vaak dat de mens de zwakste schakel is als het op veiligheid aankomt. Medewerkers kennen de productie- en logistieke processen door en door en werken routineus waarbij hun alertheid kan verminderen. Dat is een natuurlijke reactie, maar juist hierdoor ontstaat er ruimte voor risico’s in de beveiliging. De juiste organisatorische maatregelen voorkomen dit. Stel duidelijke, vaste procedures voor medewerkers en bezoekers in. Denk bijvoorbeeld aan de ontvangst van toeleveranciers. Moeten zij zich melden bij aankomst en worden ze begeleid bij de levering? Ook de processen voor medewerkers zelf zijn essentieel; een goede focus op details is daarbij noodzakelijk. Wat is het parkeerbeleid? Belemmeren de auto’s van medewerkers het zicht niet? Hoe wordt er omgegaan met smartphones in ruimtes waar diefstalgevoelige artikelen aanwezig zijn? Met duidelijke procedures vallen afwijkingen eerder op. Technologieën zoals geïntegreerde toegangscontrole kunnen hier ondersteuning in bieden.

2. Bekijk de organisatie door een bouwkundige bril

Er zijn vaak meer risico’s in het gebouw en op het bedrijfsterrein dan waar organisaties zich bewust van zijn. Zo kan een nooduitgang in de productiehal zich op een ongelukkige plaats bevinden, waardoor deze ongemerkt eenvoudig toegang biedt voor onbevoegden. Of een entree bevindt zich op een moeilijk zichtbare locatie, waardoor er gebrek aan toezicht is. Neem het gebouw en de omgeving daarom kritisch onder de loep. Vergeet daarbij ook de binnenkant van een gebouw niet: sommige ruimtes kunnen eenvoudig worden afgesloten voor onbevoegden, waarmee inbraakgevoelige artikelen beter worden beveiligd.

3. Profiteer van nieuwe technologische mogelijkheden

Ook beveiligingsoplossingen worden steeds meer verrijkt met nieuwe technologieën en worden steeds toegankelijker voor organisaties. Videobewaking op IP-gebaseerde systemen, ofwel Video-Surveillance-as-a-Service (VSaaS), is in veel gevallen een goed en betaalbaar alternatief voor fysieke surveillance en sluitrondes. Bovendien kan deze techniek breder worden ingezet, bijvoorbeeld voor het begeleiden van logistieke leveringen op een onbemand tijdstip. De nieuwste technologieën maken het zelfs mogelijk om vanaf een smartphone of tablet in te loggen op de live-verbinding, zodat er op elk moment en op elke locatie kan worden geobserveerd. Daarnaast maakt VSaaS het mogelijk om flexibel met beveiliging om te gaan; op elk gewenst moment kan er gebruik worden gemaakt van extra diensten. Een voorbeeld daarvan is video-verificatie. De Particuliere Alarm Centrale verifieert een alarm dan via beeld en schakelt direct de benodigde hulpverlening in. Dit levert een aanzienlijke tijdwinst op en verhoogt de heterdaad pakkans. Het is daarbij verstandig om op regelmatige basis een onderhoudscontrole uit te laten voeren, zodat de camera’s juist zijn afgesteld en zeker het gewenste gebied in beeld brengen.

4. Upgrade verouderde technologie

Nieuwe technologie kan de beveiliging eenvoudig verbeteren, maar niet alle organisaties kunnen zich de investering voor een nieuw beveiligingssysteem permitteren. Bestaande systemen kunnen echter met kleine aanpassingen aanzienlijk betere resultaten leveren. Zo hoeft er bijvoorbeeld voor de implementatie van een VSaaS-oplossing niet rigoureus op nieuwe camera’s overgeschakeld te worden. Een switch, decoder en encoder kunnen al uitkomst bieden. Ook een gefaseerde vernieuwing kan al grote veiligheidsverbeteringen teweeg brengen.

5. Zorg voor een back up-plan

Veel logistieke organisaties zijn verzekerd voor inbraak en de schade die daarbij ontstaat. Zij verwachten dan ook terug te kunnen vallen op hun verzekering wanneer dat nodig is. Toch is het verstandig om de polisvoorwaarden regelmatig te controleren. Om aanspraak te maken op een vergoeding worden er steeds vaker in de voorwaarden technische eisen gesteld, bijvoorbeeld compartimentering of kentekenherkenning.

Lees ook: Wat te doen tegen diefstal door eigen personeel?

Reageer op dit artikel