blog

Kan uw WMS de snelle veranderingen aan?

Warehousing

Kan uw WMS de snelle veranderingen aan?

Steve Jobs toonde op 27 januari 2010 de allereerste iPad aan de wereld. Binnen enkele jaren heeft de tablet van Apple het leven en werken van miljoenen mensen drastisch veranderd. Ook in het bedrijfsleven worden tablets steeds vaker gebruikt, zelfs in warehouses. Het razende tempo waarin de wereld verandert, lijkt in schril contrast te staan met de levensduur van een warehouse management systeem (WMS). Een blog van Urban van Loon.

Een dergelijk cruciaal systeem schaf je niet voor twee of drie, maar voor vijf, zes, zeven of nog meer jaar aan. In zo’n lange periode kunnen de marktomstandigheden en dus ook de eisen aan het WMS radicaal veranderen, zoals we de afgelopen jaren hebben gezien. In de achterliggende crisis bijvoorbeeld lag de focus in menig warehouse meer dan ooit op efficiëntie en kostenbesparing. Nu de vraag uit de markt weer aantrekt, zal de aandacht voor kwaliteit en leverbetrouwbaarheid wellicht weer toenemen. Kan een WMS wel meegaan in dergelijke veranderingen?

Uit het recente WMS-onderzoek van Logistiek.nl blijkt dat deze zorg gegrond is. Maar liefst 57 procent van de ondervraagden zegt de uitdagingen die ze hebben te lijf te willen gaan door processen te wijzigen of nieuwe processen toe te voegen. Meer dan de helft van hen wordt daarbij beperkt door het bestaande WMS, dat niet flexibel genoeg is om het aan nieuwe zakelijke eisen aan te passen. Een nieuw WMS kan uitkomst bieden. Niet alleen omdat bij de implementatie daarvan direct rekening met die nieuwe zakelijke eisen kan worden gehouden, maar juist ook omdat een groot deel van de huidige generatie systemen wel de vereiste flexibiliteit bezit om het systeem aan toekomstige wensen en eisen aan te passen. Bedrijven die nu investeren, hoeven dus niet langer bang te zijn dat ze aan een star systeem vastzitten waarvan de inrichting met de veranderende marktomstandigheden uit de pas loopt.

Flexibiliteit WMS

Door de flexibiliteit van de huidige generatie WMS-systemen kunnen bedrijven bovendien tegemoet komen aan de hoge handlingkosten, dat door 43 procent van de ondervraagden als een uitdaging wordt aangemerkt. Juist op het moment dat een WMS uit de pas loopt met de veranderende marktomstandigheden, ontstaan immers inefficiënties en dus onnodig hoge handlingkosten. Denk bijvoorbeeld aan het orderprofiel, dat vaak verandert onder invloed van economische omstandigheden en ontwikkelingen zoals e-commerce.

Een flexibel WMS geeft de mogelijkheid om de prestaties in het warehouse te vergroten door processen voortdurend te verbeteren en aan te passen aan bijvoorbeeld het veranderde orderprofiel. Dat maakt het mogelijk om de lean-filosofie in het warehouse toe te passen, wat ertoe leidt dat het continu verbeteren integraal onderdeel van de bedrijfscultuur wordt. Dat loont, bewijst de praktijk. Eén van onze klanten is dankzij deze filosofie erin geslaagd om maar liefst drie keer zoveel goederen te verzenden zonder extra mensen te hoeven inhuren.

Maatwerk WMS

Uit het WMS-onderzoek blijkt tot slot dat 55 procent van de ondervraagden het warehouse aanstuurt met een systeem dat geheel of voor een flink deel uit maatwerk bestaat. Vaak vormt dit maatwerk een blok aan het been. Upgraden van het WMS is kostbaar en tijdrovend omdat ook het maatwerk vaak moet worden aangepast. De ervaring leert dat veel bedrijven hun WMS daarom maar helemaal niet meer upgraden, wat betekent dat ze geen toegang hebben tot nieuwe functionaliteiten die zijn ontwikkeld om aan nieuwe zakelijke eisen tegemoet te komen.

Een modern WMS biedt ook voor dit probleem een passende oplossing. Allereerst zijn zoals gezegd de configuratiemogelijkheden veel groter dan in oude systemen, waardoor minder vaak maatwerk hoeft te worden ontwikkeld. Als toch maatwerk nodig is, kan dat als een extensie naast de standaardsoftware worden ontwikkeld. Dat betekent dat het upgraden van het WMS een stuk eenvoudiger wordt omdat het maatwerk niet ingrijpt op het hart van het systeem.

Kortom, wie over een warehouse wil beschikken dat snel en flexibel kan inspelen op het razende tempo waarin de wereld verandert, doet er goed aan een investering in een nieuw WMS te overwegen.

Past uw WMS in de veranderende wereld? Discussieer mee op Logistiek Link.

Reageer op dit artikel