blog

Batch picking, zone picking, wave picking: voorkom WMS-begripsverwarring

Warehousing

Batch picking, zone picking, wave picking: voorkom WMS-begripsverwarring

Het is opvallend dat het in de WMS-wereld ontbreekt aan eenduidigheid van functionaliteiten. De oorzaak hiervan is niet specifiek te wijten aan WMS-leveranciers. Echter vormt het interpretatieverschil tussen opdrachtgever en leverancier bij het selecteren van een WMS een groot risico. Bedoelen ze allebei wel hetzelfde? We doen een rondje definities en bijbehorende begripsverwarring.

Bedoelen leverancier en opdrachtgever wel hetzelfde? Enkele definities met hun begripsverwarring op een rij:

Batch picking

Bij batchpicking denkt u toch direct aan het samenvoegen van meerdere orders om in één logische pickroute alle artikelen op te halen voor meerdere klanten tegelijk? De kans is immers groot dat je vooral snellopende artikelen voor meerdere klanten moet tegelijk moet picken. Maar wellicht is uw beeld bij batch picking juist het ophalen van de totale orderhoeveelheid van een bepaald artikel voor meerdere klanten, die u dan achteraf op een slimme manier weer uitsplitst. Met andere woorden: artikelgericht in plaats van ordergericht batch picken. Dit laatste wordt ook wel cluster picking of multi-order-picking genoemd. Om onnodig uitzoekwerk achteraf te voorkomen, is het logisch, dat u tijdens het picken de artikelen voor de verschillende klanten direct uit elkaar houdt, sort-while-pick dus. Verzamelt u dit direct in de verzenddoos, dan noemen we het pick-and-pack. Deze twee bekende verfijningen van het batch pickproces zijn dus alleen van toepassing bij de ordergerichte variant van batch picking.

Zone picking

Bij zone picking wordt een orderpicker toegewezen aan een bepaald gebied (zone) waarin hij/zij alleen de orderregels van de artikelen in zijn/haar gebied verzamelt. Als de opgesplitste order in de verschillende zones is gepickt en de orderregels aan het eind weer geconsolideerd worden, kunnen we het ook parallel picking noemen. Als de ladingdrager (bijvoorbeeld een orderpickbak) met de reeds gepickte orderregels van zone naar zone gaat, dan is dit weer estafette picking of wordt het de pick and pass picking methode genoemd.

Wave picking

Wave picking is een groep van orders die tegelijk wordt vrijgegeven om te picken. De wave is bijvoorbeeld gebaseerd op een bepaald tijdvenster, op prioriteit, op capaciteit, op een bepaalde vervoerder of een combinatie hiervan. Vaak wordt wave picking weer (al dan niet artikelgericht) batch picking genoemd of de combinatie van zone picking en batch picking.

Ik raad u aan te onderzoeken of de (naar mijn mening terecht zo genoemde) combinaties zone-batch, zone-wave en zone-batch-wave picking interessant kunnen zijn in uw magazijn en ik daag u graag uit om met een uurtje googelen nog meer al dan niet terechte benamingen te vinden.

Voorkom misverstanden

Dus als u op zoek gaat naar een passend WMS, zorgt u er dan voor dat u de potentiële WMS-leveranciers precies uitlegt wat u wilt en niet alleen hoe u dat noemt. Een stroomdiagram van alle beoogde magazijnprocessen op papier voorkomt misverstanden en is dus feitelijk onmisbaar.

WMS vs WCS

Ter afsluiting: weet u het precieze verschil tussen een WMS en een WCS? Hoe we deze uit elkaar kunnen houden, leg ik u uit tijdens de 19e WMS-dag. In de kennissessie WMS vs WCS geef ik u met de presentatie ‘WMS en WCS, méér dan een letter verschil!’ antwoord op deze vraag en ook wanneer een WCS zinvol of zelfs onmisbaar is. De bewuste keuze begint namelijk al in het WMS-selectietraject.

Reageer op dit artikel