blog

Verbetermogelijkheden in warehouse: hebben we een bril nodig?

Warehousing

Verbetermogelijkheden in warehouse: hebben we een bril nodig?

Met de opkomst van wearable devices zoals Google Glass wordt er over de toepasbaarheid van deze technologie binnen de warehouse omgeving druk gespeculeerd. Hoewel het verleidelijk is om over de toepassing van deze technologie te dagdromen, moeten we constateren dat een device als Google Glass zich nog in de prototypefase bevindt en we nog even moeten wachten voordat organisaties deze devices daadwerkelijk gaan inzetten.

De toegevoegde waarde van technologie is afhankelijk van een groot aantal factoren. Er is geen standaardformule om processen binnen het warehouse te optimaliseren. Bepalend voor de selectie van technologie is de markt waarin een organisatie actief is: levert de organisatie bijvoorbeeld een uitgebreid assortiment of kan er eenvoudig worden gestandaardiseerd? Zijn er specifieke handlingaspecten waar rekening mee moet worden gehouden? Is doorloopsnelheid het belangrijkste, of zijn er veel producten op voorraad? Dit zijn slechts enkele voorbeelden van vragen die van belang zijn bij het beoordelen van de toegevoegde waarde die investering in technologie gaat opleveren.

Richten op voice picking

Een eerste stap die in veel warehouses wordt genomen om de efficiency en kwaliteit te verhogen, is het implementeren van voice picking. In de meeste warehouses wordt momenteel met RF scanning gewerkt. Door van voice picking gebruik te maken, kan een efficiencyslag snel worden gemaakt. Het voordeel is dat orderpickers hierdoor hun handen vrij hebben en zich volledig op het pickproces kunnen richten.

De stappen van mechanisatie

Een logische vervolgstap is het mechaniseren van processen. Deze stap is niet voor iedere organisatie rendabel en is afhankelijk van de omloopsnelheid van de voorraad, het aantal artikelen dat wordt gevoerd en de investering die de onderneming in relatie tot de bedrijfsomvang kan doen.

Binnen mechanisatie heb je verschillende stappen die kunnen worden doorlopen. De eerste mechanisatiestap is het gebruik maken van lopende banden, zodat de pickdozen naar de orderpicker toekomen. Vaak wordt hier ook een uitgaande sorteerinrichting gekoppeld, zodat geautomatiseerd op verzending kan worden gesorteerd.

Een tweede stap is het invoeren van zogeheten pick-to-light systemen. Hierbij worden orders met behulp van lichtsystemen gepickt, waardoor het proces geheel papierloos verloopt.

Meer automatisering bij picking

Ontwikkelingen die je nu vooral ziet, is dat organisaties een vervolgmechanisatieslag doorvoeren, waarbij nog meer automatisch wordt gedaan, wat picking betreft. Bijvoorbeeld met shuttle systemen, waarbij de goederen niet naar een specifieke zone, maar rechtstreeks naar de orderpickers worden gebracht.

Wanneer een organisatie een groot assortiment voert, is een pick-to-light systeem minder geschikt. Een unit sorteerinrichting is dan een beter alternatief. Goederen worden als bulk naar een sorteerinrichting verzonden en vervolgens geautomatiseerd gesorteerd.

Een andere manier om goederen naar de medewerkers te brengen zijn robotsystemen, (als alternatief voor shuttle systemen). Goederen worden dan met behulp van kleine robots naar de juiste personen gebracht. Deze vergaande vorm van mechanisatie wordt in Nederland echter nog zeer beperkt ingezet.

Processen verrijken met intelligentie

Binnen het warehouse speelt efficiëntie een cruciale rol. Processen zijn onderling afhankelijk van elkaar en dit maakt het vaak complex om het overzicht te bewaren en verbeteringen aan te brengen. Door gebruik te maken van software die intelligentie toevoegt aan de supply chain, wordt het mogelijk om te ontdekken hoe bijvoorbeeld het pickproces kan worden geoptimaliseerd.

Er kan feitelijk op twee niveaus intelligentie worden toegevoegd. Op het hoogste niveau moet handling binnen het distributiecentrum worden geminimaliseerd door een ideale flow binnen de supply chain te creëren. Hier gaat het er bijvoorbeeld om dat je al weet welke orders er zijn op het moment dat goederen het warehouse binnenkomen, zodat de cross dockinstructies al op orde zijn. De snelheid en doorvoer van goederen wordt hiermee verhoogd en dit is zeker van belang in markten waar snelle levering een voorwaarde is.

Verbetering van interne routing

Daarnaast kun je ook intelligentie toevoegen om de interne routing binnen het warehouse te verbeteren. Deze technologie wordt door steeds meer bedrijven toegepast om binnen het distributiecentrum de ideale positionering te bepalen. Met andere woorden: waar staan de snellopers en hoe moeten  snellopers worden verdeeld? Wat is de ideale hoogte om zware producten op te slaan? Hoe zorg je ervoor dat kwetsbare goederen aan het einde van de keten worden geplaatst om beschadiging binnen het proces te voorkomen? De ideale positionering van producten wordt doorgaans op basis van historische data in combinatie met forecasting bepaald. Een vervolgstap die steeds meer organisaties toepassen is het optimaliseren van het pickproces in realtime.

Supervisors verruilen kantoor voor werkvloer

Het gebruik van tablets op de werkvloer is een ontwikkeling die binnen warehousing sterk in opkomst is. Er komen steeds meer robuuste tablets op de markt die geschikt zijn voor een warehouse omgeving. Supervisors zitten vaak nog achter hun PC om de operationele processen te volgen. Ze hebben hierdoor minder rechtstreeks contact met de medewerkers op de werkvloer. Wanneer ze over een tablet beschikken waarmee ze toegang hebben tot alle relevante informatie over de belangrijkste processen, kunnen ze direct actie ondernemen en de noodzakelijke wijzigingen invoeren. Dit is een groot voordeel voor supervisors, omdat ze sneller kunnen handelen en beter contact kunnen onderhouden met collega’s op de werkvloer.

Toepassing van mobiel is een trend die nog op gang moet komen, maar deze ontwikkeling komt er wel snel aan. Wij zien dan ook dat veel van onze klanten interesse tonen in de tablet user interface van onze oplossingen.

Kosten en baten afwegen

Er zijn maar weinig organisaties die alle warehouse processen mechaniseren. Binnen het assortiment zijn er altijd uitzonderingen die niet geschikt zijn voor gestandaardiseerde processen. En niet iedere organisatie heeft in het distributiecentrum voldoende orders te verwerken om voordeel uit mechanisatie van alle processen te behalen. Soms is er meer voordeel te halen door de supply chain en het DC beter op elkaar te laten aansluiten (leveranciersintegratie).

Uiteindelijk blijft het een afweging tussen kosten en baten. Er zijn tal van business cases die aantonen dat technologie van toegevoegde waarde is, maar laten we ons hierbij in eerste instantie op best practices focussen, voordat we gaan dagdromen.

Google glass in het DC: blijft het bij dagdromen? Discussieer mee over dit onderwerp op Logistiek Link.

Reageer op dit artikel