blog

Bespaar 12,5 procent op orderpickkosten met goed onderhoud

Warehousing

Bespaar 12,5 procent op orderpickkosten met goed onderhoud

Door het orderpicken met een opslag-/sorteermachine kunnen in een distributiecentrum flinke kostenbesparingen gerealiseerd worden. Hiervoor geldt wel de voorwaarde dat er goed gebruik van wordt gemaakt. Dit kan soms beter, is mijn ervaring na een opdracht voor Ydo organisatie-adviseurs. In dit artikel legt Hessel Vermeulen aan de hand van een praktijkvoorbeeld uit hoe het beter kan, en hoe er een fte-besparing van 12,5 procent kan worden gerealiseerd.

Het probleem met opslag-/sorteermachines is dat het assortiment binnen het systeem vaak niet goed genoeg wordt onderhouden. De machines worden vaak ingezet om maar een deel van het gehele assortiment in te huizen. Juist in deze situatie is het belangrijk om het assortiment constant te updaten. Dit om veranderingen met betrekking tot de producten binnen en buiten het assortiment van deze machines op een juiste manier op te kunnen vangen.

Binnen een technische groothandel

In het distributiecentrum van de technische groothandel waarvoor ik via Ydo organisatie-adviseurs een opdracht heb uitgevoerd, bestond hetzelfde probleem. Men had binnen dit distributiecentrum onvoldoende aandacht voor het updaten van het assortiment van de machines.

Binnen dit distributiecentrum werden twee Shuttles en twee Industrievers van het merk Kardex gebruikt om een deel van het kleingoed op te slaan, te sorteren en te picken (via batchpicking). Na een assortimentsverkleining en de uitval van één van de machines was er de noodzaak tot assortimentsonderhoud om deze machines zo effectief mogelijk te kunnen laten picken.

Gebruikte criteria

De onderstaande criteria kunnen ook gebruikt worden in andere bedrijven met andere machines, maar ik benoem hier de specifieke criteria die ik heb gebruikt:


 • Grootte van producten


  Ten eerste moet er gekeken worden naar de grootte van het product. Er zijn namelijk grenzen aan de opslagcapaciteit van een opslag/sorteer machine. Van veel producten kan al worden bepaald of ze zullen passen.

 • Opslagcapaciteit in volume


  Ook is het maximale volume van de opslagmogelijkheden binnen de machine belangrijk om te weten. Het gaat hier vooral om producten die op het eerste gezicht niet te groot lijken. Er zijn namelijk ook producten die in te grote aantallen worden gepickt om te voldoen aan de criteria van de opslag-/sorteermachines.

 • Pickfrequentie en pickaantal van alle producten binnen de machines en het magazijn

  Producten met een snellere omloopsnelheid leveren de meeste tijdswinst op in de machines. Met informatie over pickfrequenties en pickaantallen kan worden bepaald welke producten het meest worden gepickt en daardoor de meeste tijdswinst opleveren. Daar tegenover staat wel dat producten ook gemiddeld in te grote hoeveelheden per pickorder kunnen worden gepickt. In dat geval heeft het geen zin dit product in de Kardex machine te plaatsen aangezien het dan alleen tijdsverlies geeft.

 • Benodigde voorraadhoogte om nee-verkoop te voorkomen

  De technische groothandel in kwestie eist een leverbetrouwbaarheid van 98%. Om dit te realiseren is de benodigde voorraad gesteld op de gemiddelde pickfrequentie keer het gemiddelde pickaantal plus twee keer de standaarddeviatie.

 • Aanvulmethode, aanvulfrequentie en aanvulhoeveelheid

  De inslag van de Kardex-machines duurt langer dan de inslag van het traditioneel picken (wave-picking) binnen het magazijn. Met de combinatie van het uitgerekende tijdsverlies, en de kennis over de tijdswinst die de opslag/sorteer machine realiseert, kan men uitrekenen hoe vaak een product gepickt moet worden voordat deze weer aangevuld moet worden om nog tijdswinst te kunnen realiseren. Het gaat hierbij om de factor tussen het aantal pick- en aanvulopdrachten. In deze opdracht is uitgerekend dat, om een tijdswinst te realiseren, deze factor minimaal 3 moet zijn. Dit resultaat kan hoger of lager zijn in uw bedrijf, maar dit ligt aan de geldende picknormen. Deze informatie kan op haar beurt weer gecombineerd worden met de grootte van producten en benodigde voorraadhoogte om te bepalen of het product geschikt is voor de machine.

Door al deze criteria te combineren heb ik in Excel een rekenmodel gemaakt waarmee kan worden uitgerekend welke producten geschikt zijn voor de opslag/sorteer machines. Als men dit model update met actuele gegevens van onder andere het afzet patroon, is het te gebruiken om periodiek het assortiment van de opslag/sorteer machines te updaten.

Conclusie

Het assortiment binnen een distributiecentrum maakt veel veranderingen door: producten worden toegevoegd of verwijderd, er ontstaan veranderingen in afzet, etc. Om deze veranderingen goed op te kunnen vangen en zo maximaal gebruik te kunnen maken van de opslag/sorteer machines, is periodiek onderhoud essentieel. Dit onderhoud zorgt er voor dat binnen het assortiment van deze machines, alleen de producten zitten die de meeste tijdswinst geven. Als het assortiment van opslag/sorteer machines niet regelmatig wordt geüpdate, worden deze machines steeds minder effectief.
In het distributiecentrum van de technische groothandel in mijn opdracht, was het assortiment van hun machines in 3 jaar niet geüpdate. Het is gebleken dat, na drie jaar, een complete update van het assortiment binnen de technische groothandel in kwestie, een besparing van 12,5 procent binnen het orderpickproces oplevert.  Deze besparing wordt gerealiseerd doordat er minder fte’s nodig zijn binnen dit orderpick proces.

Reageer op dit artikel