blog

Verborgen kosten in het distributiecentrum

Warehousing

Verborgen kosten in het distributiecentrum

In distributiecentra gaan jaarlijks bijna 3.000 uren verloren door inefficiënte processen. Intermec liet onderzoeken waar de verborgen kosten zitten in distributiecentra en interviewde daarvoor 250 supply chain managers in Europa. In vier expertartikelen brengt Bruce Stubbs hier de resultaten naar buiten. In dit eerste deel leest u de samenvattingen van de onderzoeksresultaten.

In het onderzoek ‘Verborgen kosten in het distributiecentrum’ wordt nagegaan welke mening senior supply chain managers in het Verenigd Koninkrijk, Frankrijk, Duitsland en Noord-Amerika momenteel hebben over trends en uitdagingen op het gebied van distributiecentra. Het onderzoek werd in opdracht van Intermec onder 250 supply chain managers.
Nu veel bedrijven nog steeds de effecten van de recessie voelen, geconfronteerd worden met toegenomen concurrentie en gedwongen worden te werken met steeds kleinere winstmarges, worden distributiemanagers in toenemende mate belast met de schijnbaar onmogelijke taak om kostenbesparingen te vinden in bestaande activiteiten. Hierbij leren managers dat ze geen enkel middel onbeproefd mogen laten om de huidige processen en technologie efficiënt te evalueren en zo te bepalen op welke gebieden efficiencyverbeteringen te realiseren zijn.

Belangrijke bevindingen van het Intermec-onderzoek:

 • Managers zijn op zoek naar manieren om de operationele efficiency te verbeteren door in elke workflow luttele seconden tijdswinst te boeken om zo de totale tijds- en kostenbesparingen te verbeteren. Managers in alle gebieden van organisaties gaven aan dat de volgende aspecten belangrijk zijn om de efficiency te verhogen:
  het aantal stappen verminderen dat medewerkers in de loop van de dag moeten uitvoeren, voorkomen dat batterijen in het midden van een shift vervangen moeten worden, of één apparaat voor meerdere doeleinden gebruiken. Ook is het duidelijk dat investering in technologie een impact zal hebben op de productiviteit als de technologie efficiënt ingezet wordt.
 • De nauwkeurigheid van de order picking wordt steeds belangrijker voor managers nu ze meer inzicht hebben in de kosten voor het bedrijf via maatregelen zoals de ‘Perfect Order Index’-parameter. Managers zijn van mening dat mis-picks een aanhoudend probleem zijn op de werkplek en dat dit probleem vermeden zou kunnen worden via nieuwe technologie en nieuwe processen.
 • Trends zoals ‘reverse logistics’ worden steeds populairder nu bedrijven geretourneerde goederen zo snel mogelijk willen verwerken in de supply chain om de impact op de bottom line te verminderen. Hiermee samenhangend implementeren managers ‘Hardware-as-a-Service’-modellen (HaaS) om de belasting tijdens piekperioden te verlichten zonder aanzienlijke investeringsuitgaven te moeten doen. Het adopteren van RFID- en voice-technologie groeit gestaag, waarbij de adoptie van beide technologieën sneller verloopt in de VS en Duitsland.

Samenvatting onderzoekstatistieken

De onderzoeksstatistieken zijn te onderverdelen in drie categorieën:

 1. Iedere seconde telt
 2. Meer inzicht in de kosten die samenhangen met mis-picks
 3. Trends op het gebied van technologie en processen in het distributiecentrum

Over elk van deze drie categorieën zal binnenkort een uitgebreid expertartikel verschijnen op Logistiek.nl (volg de gratis nieuwsbrief). Hier vindt u nu de samenvattingen op een rij:

1. Iedere seconde telt

 • 79% of de managers werd belast met het uitzoeken op welke gebieden tijds- en kostenbesparingen gerealiseerd zouden kunnen worden
 • Van de managers die belast werden met het vinden van kostenbesparingen, kreeg bijna 85% de vraag om tussen de 10% en 30% kostenbesparingen te vinden
 • Bijna twee derde (60%) van de organisaties is het ermee eens dat ‘het boeken van luttele seconden tijdswinst in operationele workflows kansen biedt om grote tijds- en kostenbesparingen te realiseren’
 • Gemiddeld zouden organisaties het aantal arbeidsuren direct met 3.000 uur kunnen verminderen als de efficiency van processen verhoogd zou worden
 • Het voorraadbeheer in het Verenigd Koninkrijk en het verpakkingsproces in Frankrijk zijn de meest inefficiënte workflow-processen volgens de respondenten
 • 89% van de managers is van mening dat investeren in nieuwe technologie hen in staat zou stellen om tijdsbesparingen te realiseren en de productiviteit van medewerkers te verbeteren

2. Meer inzicht in de kosten die samenhangen met mis-picks

 • Bijna drie op de vijf (59%) managers gebruiken de ‘Perfect Order’-parameter
 • 90% van de managers in het Verenigd Koninkrijk meet de kosten die samenhangen met mis-picks, tegenover 74% in Frankrijk, 77% in de VS en 82% in Duitsland
 • Frankrijk heeft de laagste gemiddelde orderpicking-nauwkeurigheid: slechts 4% van de respondenten geeft aan dat ze een orderpicksnelheid van 99% of meer realiseren. Hier is de meeste ruimte voor verbetering om perfecte orders te realiseren
 • Organisaties die de kosten die samenhangen met mis-picks meten, verliezen gemiddeld £ 242.000/$ 389.000/€ 291.000 per jaar door mis-picks in de workflow voor order picking

3. Trends op het gebied van technologie en processen in het distributiecentrum

 • Meer dan drie op de vijf managers in ieder land, met uitzondering van Frankrijk, beschouwen ‘reverse logistics’ als een belangrijk aandachtsgebied. Iets meer dan een derde van de managers in Frankrijk is het hiermee eens
 • Bijna twee derde (62%) van de managers beschouwt leasing van hardware als een kosteneffectieve oplossing om te voldoen aan behoeften op korte termijn in het distributiecentrum
 • Meer dan 70% van de organisaties in het Verenigd Koninkrijk, Frankrijk, Duitsland en de VS gebruikt mobiele handheld computers in het distributiecentrum en meer dan de helft (52%) maakt gebruik van RFID
 • Verrassend is dat bijna een kwart (23%) van de distributiecentra nog steeds papier gebruikt. Dit percentage is het hoogst in de VS: 27%
 • Bijna vier op de vijf organisaties beschouwen het verhogen van de productiviteit van medewerkers als de belangrijkste factor in hun bedrijf, behalve in Frankrijk, waar het verbeteren van de veiligheid van medewerkers 2% hoger gerangschikt werd
Reageer op dit artikel