blog

Vier tips om kosten te besparen op industriële deur

Warehousing

Vier tips om kosten te besparen op industriële deur

Achterstallig onderhoud aan industriële deuren komt vaak voor. Het is echter verboden, gevaarlijk en kostbaar. De bedrijfscontinuïteit kan zelfs in het geding komen en periodiek onderhoud levert juist geld op, beweert Ron Smit van Cofely. Hij geeft hier vier tips om kosten te besparen.

Werkgevers realiseren zich niet altijd dat industriële deuren gevaarlijk kunnen zijn in het gebruik. Toch gebeuren er jaarlijks ongelukken met deze deuren en dat leidt tot aansprakelijkheid, kosten en in uiterste gevallen tot sluiting van het bedrijf. Er zijn maar weinig ondernemers die zich hiervan bewust zijn. Een deur wordt bepaald niet gezien als het hart van de bedrijfsactiviteiten. De noodzaak van jaarlijks onderhoud al helemaal niet. Veel bedrijven nemen dit met een korreltje zout. Naast onwetendheid speelt kostenbewustzijn vaak een rol bij het achterstallig onderhoud van industriële deuren. Vooral nu de crisis huishoudt hebben ondernemers het er niet altijd voor over.

Het resultaat is dat het aantal gebreken aan industriële deuren snel toeneemt. Met alle gevolgen van dien voor efficiënte bedrijfsvoering. Zo had een vervoerscentrum van een distributiebedrijf nog maar dertig van de vijftig deuren in gebruik. Als een van de industriële deuren kapot ging, werd er gebruikgemaakt van een van de andere deuren. Omdat de status van de deuren nergens werd vastgelegd, was niet meer duidelijk wat de onderhoudsconditie van welke deur is. Niemand voelde zich verantwoordelijk voor het probleem.

Tip 1: maak iemand intern verantwoordelijk voor de status van de deuren

Onderhoud is een investering

Onderhoud aan industriële deuren lijkt op het eerste gezicht kostbaar. Het gaat hier om een preventieve, jaarlijkse keuring, waarbij het functioneren van de deuren aan een aantal kwaliteitseisen wordt getoetst. Dit kost weliswaar geld, maar dat verdient zich terug.

Een voorbeeld: een distributiebedrijf stelde het jaarlijks onderhoud aan de industriële deuren alsmaar uit. Maar door dat achterstallig onderhoud waren er telkens kostbare reparaties nodig. De kosten daarvan bedroegen per jaar 10.000 euro. Totdat alle deuren werden teruggebracht tot de nul-status, volledige goedgekeurd dus. Daarna bedroegen de reparatiekosten nog maar 2000 euro per jaar.

Tip 2: kijk bij onderhoudskosten naar de lange termijn

Onderhoud is verplicht

Wat veel ondernemers zich niet realiseren is dat periodiek onderhoud aan industriële deuren als sinds 1997 wettelijk verplicht is. Een industriële deur is een beweegbare afsluiting van een toegang tot een ruimte die gebruikt wordt voor industriële doeleinden. Het gaat bijvoorbeeld om schuifdeuren, overheaddeuren en snel roldeuren. Deze worden gerekend tot de arbeidsmiddelen. Hieronder vallen alle apparaten, machines, gereedschappen en installaties die op de arbeidsplaats gebruikt worden. Europese regelgeving verplicht werkgevers om te zorgen dat deze middelen aantoonbaar veilig en gezond zijn voor medewerkers. De Europese eisen voor industriële deuren zijn vastgelegd in de zogenaamde CE-NEN norm.

Gebruiksrisico

Behalve kosten en regels is er nog een derde argument om industriële deuren jaarlijks te onderhouden. Het gebruik van deze deuren is riskant. In de Monitor Arbeidsongevallen 2009 van TNO staan oorzaken en aantallen arbeidsongevallen in de periode 2004-2009 beschreven. In de sector vervoer en opslag werd twaalf procent van de 22.000 arbeidsongevallen veroorzaakt door beknelling tussen delen van gebouwen, waartoe deuren worden gerekend.  Ondernemers beseffen niet altijd aan welk gevaar hun personeel blootstaat door de industriële deur.

Een dockdeur bijvoorbeeld kan wel honderd kilo wegen. Deurbladen worden door staalkabels omhoog getrokken. Deze kunnen verroesten waardoor de veiligheid niet meer gegarandeerd is en ze kunnen breken. Hierdoor loopt de gebruiker gevaar, zonder dat dit met het blote oog te zien is. Een goed onderhouden deur ziet er niet mooier uit, maar is wel aantoonbaar veilig.

Tip 3: Gebreken aan een industriële deur kun je niet altijd zelf zien

Gekwalificeerd personeel

Onderhoud aan industriële deuren moet worden uitgevoerd door gekwalificeerde specialisten, zo staat in de Europese regels.  Met gekeurde, veilige deuren kunt u als werkgever bewijzen dat u een veilige werkomgeving hebt. Door de deur te laten keuren is te allen tijd inzichtelijk tot welke datum de veiligheid van de deur gewaarborgd is. Experts zullen de deur keuren op onder andere veiligheid en functionaliteit.

De deur wordt na de keuring voorzien van een keuringsbewijs; een sticker waarop te zien is tot welke datum de keuring geldig is.  Daarnaast krijgt de eigenaar documenten waarop alle onderdelen van de inspectie vastgelegd zijn. Zo kan de werknemer zien of de deur veilig is en zijn of haar werkgever hierop aanspreken als dit niet het geval is. De werkgever kan in de gaten houden wanneer de deur weer onderhouden moet worden zodat de veiligheid gewaarborgd is en aan een wettelijke verplichting is voldaan.

Tip 4: laat de deuren periodiek keuren door experts

Reageer op dit artikel