blog

Ontwikkelingen in magazijnautomatisering

Warehousing

Ontwikkelingen in magazijnautomatisering

Technologie is de laatste 15 jaar ons dagelijks leven binnengedrongen. De automatiseringstechnologie heeft zich verder ontwikkeld en parallel hieraan wordt magazijnautomatisering geaccepteerd als standaard technologie. ‘Hybride’ manuele operaties en basishandelingen worden door nieuwe technologieën continu verbeterd of opnieuw beoordeeld. Andy Keith zet hier de ontwikkelingen uiteen.

De technologieën die 15 jaar geleden ‘leading edge’ waren binnen de warehouse automatisering, zijn nu vrijwel overal aanvaard, bijvoorbeeld:

 

  • Geautomatiseerde pallet opslagsystemen; veel hoog-volume-fabrikanten hebben deze technologie opgepakt als hun strategische richting voor magazijntechnologie in volgroeide markten.
  • Mini-load opslag en uitslag voor tote bins zijn reeds gebruikt sinds 1980 en zijn nu gemeengoed geworden.
  • Automated Guided Vehicles (AGV’s) worden aanvaard als veilig en flexibel.

 

Bij de volgende ‘volwassen’ technologieën zijn de grenzen van hun toepassingen opnieuw verlegd:

 

  • Mini-load systemen kunnen nu verschillende afmetingen dozen, als ook uniforme tote bins opslaan.
  • Aangezien de machinebesturing is verbeterd, is ook de versnelling en de snelheid van apparatuur toegenomen, met als gevolg verhoogde productiviteit en verlaging van het breekpunt voor economische rechtvaardiging van technologie.
  • AGV’s zijn nu meestal lasergeleid, inductieleidingen die verzonken zijn in de vloer zijn hierdoor niet meer nodig. Sensoren worden toegevoegd om AGV’s vrij te laten bewegen.

 

Orderpicking automatisering

De automatiseringsleveranciers hebben hun aandacht gericht op een gebied van meer mogelijkheden: orderpicken. Geautomatiseerd orderpicken is sinds de jaren ‘80 gemeengoed voor grote aantallen, hoog volume orderlijnen zoals binnen de farmaceutische industrie. Picken met behulp van robots wordt nu toegepast op grotere orderlijnen, zoals ‘kruideniersdozen’ binnen de retail DC’s.

 

Dergelijke systemen selecteren lagen van dozen uit voorraadpallets, slaan deze op in een tussenliggende buffer, waarna de winkelorders zoals vereist geautomatiseerd gepalletiseerd worden.

Om de pallet of rolcontainer vulgraad van een manueel pickproces te evenaren, dienen deze systemen te kunnen vertrouwen op nauwkeurige details betreffende productafmetingen, dragend vermogen en stabiliteit. Leveranciers zijn nu in staat om binnen geheel Europa en de Verenigde Staten installaties van dit soort toepassingen te laten zien.

 

Naast arbeidsbesparing is er nog een voordeel dat geclaimd wordt door deze systemen, namelijk verbeterde palletvulling en dus uitgaand voertuiggebruik.

 

Er is een verhoogd gebruik van goods-to-man systemen. Aangezien het verplaatsen van goederen 50 procent van het werk is tijdens het picken, kan dit voordelen opleveren binnen de productiviteit als dit in zijn geheel achterwege gelaten kan worden. Een ander voordeel is dat een verbeterde ergonomie van de pickactie ontworpen kan worden in het ontwerp van de apparatuur.

 

Technologie voor
conventionele operaties
Een andere manier om een verbeterde beladingsgraad van de vrachtauto te bereiken, is het herbeoordelen van de ladingdragers. De pallet is vaak het zwakke punt binnen een automatiseringsopstelling. Zo heeft bijvoorbeeld IKEA in samenwerking met hun leveranciers baanbrekend werk verricht door lowprofile pallets te ontwikkelen die ruimte en gewichtscapaciteit creëren in een trailer of container. Ook wanneer deze pallets leeg opgestapeld zijn, zijn zij effectiever dan de standaardpallets.

Daar waar automatisering nog niet is geïmplementeerd, maken nieuwe technologieën het mogelijk om manuele handelingen beter te beheren. De combinatie van radio frequency terminals, voiceheadsets en labour managementsystemen bieden tools voor supervisors. Niet alleen kan de productie beter gemanaged worden aangezien op voorhand beter zicht is op de geschatte werkdruk, maar ook leveren deze tools real-time feedback op de geleverde prestaties. Labour managementsystemen geven de mogelijkheid om werk te verplaatsen zodat de ingeplande productie zal worden behaald. De productiviteit en de nauwkeurigheid van het picken kan ook worden verbeterd.

 

Welke technologie ook wordt ingezet, deze moet ondersteund worden door een gedegen business case. Binnen de algehele rechtvaardiging dient elk element van automatisering gerechtvaardigd te worden. De investering wordt zelden zo opgesteld dat aan piekvermogens voldaan kan worden aangezien dit voornamelijk korte periodes betreft. Daarom dient er rekening gehouden te worden met een handmatige operatie tijdens piekmomenten, inclusief een plan voor hoe dit zal werken en aansluiten binnen de geautomatiseerde oplossing.

 

Succesvolle implementatie
Hoewel de technologie zich ontwikkelt, blijven de grondbeginselen om het op je juiste manier te doen constant. De sleutel tot een succesvol project behelst uitgebreide, gedetailleerde planning en gedisciplineerde projectbeheersing. Maar de implementatie betreft ook de mensen die ermee werken en de manier waarop ze zich moeten aanpassen – om succesvol te zijn is het belangrijk dat zij zich volledig bewust zijn van hun rol en hun verantwoordelijkheid in het werken met de nieuwe technologie.

Met het oog op de levensduur van de oplossingen is het belangrijk om voldoende te budgetteren voor toekomstig onderhoud en vervanging. Het bedrijfsprofiel zal veranderen tijdens de levensduur van het systeem of U besluit om geen deel meer te nemen aan de faciliteit. Door te kijken naar de investeringen vanuit het perspectief van een tweede gebruiker, kunt u de oplossing meer robuust maken.

Goede projectmanagement technieken, zoals risicoanalyses en benefit-tracking zorgen ervoor dat projectverantwoordelijkheden richting het gehele bedrijf stevig worden aangepakt. Stel go/no-go-toetsingsmomenten op en doe geen afbreuk aan de oplossing door shortcuts te nemen om het project in de lucht te houden.

Elke nieuwe warehousetechnologie heeft veel onderlinge afhankelijkheden en maakt deel uit van een veel groter systeem. De portiersloge, het trailerterrein en de IT gereedheid van leveranciers zijn voorbeelden van factoren die moeten worden ontworpen en gemonitord, maar ook de voor de hand liggende factoren zoals de ontwikkeling van IT-interfaces en operationele procedures dienen te worden gecontroleerd. Alle automatiseringsapparatuur moet onderzocht en getest worden voordat het in gebruik wordt genomen door de gebruiker. Deze gebruiker dient ook actief betrokken te worden tijdens het testen. De testprocedure mag niet wegbezuinigd worden.

Het belangrijkste is dat de operationele effectiviteit binnen de geautomatiseerde wereld vraagt ​​om een ​​andere manier van denken en managen. Op alle niveaus dient het personeel hun manier van werken aan te passen. Vaak wordt een simulatiemodel gebouwd om de automatisering te bewijzen. Dit moet altijd gebruikt worden als een trainingstool om alternatieve scenario’s te bestuderen, inclusief dagelijkse volumes en apparatuurstoringen. Een automatische reactie op start-up problemen is vaak om proberen vooruit te gaan werken. Binnen geautomatiseerde oplossingen kan dit een knelpunt creëren in het systeem met voorraad die nog niet kan worden verzonden. Om succes te garanderen, moet het personeel vanaf de ontwerpfase en bij de training betrokken worden.

De succesvolle inzet van automatiseringsoplossingen vereist strikte implementatie, ondersteund door gedetailleerde planning. Er zijn veel stappen te ondernemen en deze zijn afhankelijk van de hoeveelheid expertise die gebruikt wordt om dit soort projecten succesvol af te ronden.

Reageer op dit artikel