blog

WMS-implementatie kan sneller en goedkoper

Warehousing

WMS-implementatie kan sneller en goedkoper
WMS implementatie logistiek

Bij de selectie van een nieuw warehouse management systeem (WMS) kijken bedrijven in eerste instantie naar de geboden functionaliteit. Het gemak waarmee systemen geïmplementeerd en onderhouden kunnen worden, blijft vaak onderbelicht. Dat is jammer, want bedrijven kunnen ook na de ingebruikname een heleboel kosten besparen, zegt Urban van Loon van leverancier Manhattan Associates. Hij geeft hier vier aandachtspunten die volgens hem een implementatie sneller maken.

De kosten voor implementatie en onderhoud van een WMS kunnen met gemak oplopen tot vijftig procent van de total cost of ownership. Die kosten kunnen flink omlaag als bedrijven in de selectiefase rekening houden met de wijze waarop het WMS geïmplementeerd en naderhand nog weer aangepast kan worden.

  

Sommige leveranciers beschikken over systemen of aanvullende tools die het leven een stuk eenvoudiger maken. Bovendien zorgen die tools vaak voor kortere implementatietijden, waardoor bedrijven eerder van de voordelen van het nieuwe WMS kunnen profiteren.

     

Vier aandachtpunten om een WMS-implementatie sneller en goedkoper te maken:

   

1. Hoe geïntegreerd is geïntegreerd?

Veel softwareleveranciers leveren meer dan alleen een WMS. Denk bijvoorbeeld aan een transport management systeem (TMS), order management systeem (OMS) of labour management systeem (LMS).

Allemaal geven ze aan dat deze systemen met elkaar geïntegreerd zijn, maar de wijze waarop dat is gebeurd kan flink verschillen. Het is heel wat anders of twee systemen met een standaard interface aan elkaar zijn gekoppeld of dat ze draaien op hetzelfde platform, zijn ingericht volgens dezelfde architectuur, gebruik maken van dezelfde database en toegankelijk zijn via dezelfde userinterface. Dit verlaagt tevens de totale beheerskosten van de oplossingen.

    

Bedrijven met systemen die op één platform draaien, kunnen doorgaans nog een stap verder gaan in optimalisatie van bedrijfsprocessen. Er kunnen veel meer en veel vaker dwarsverbanden tussen de systemen worden gemaakt.

      

Denk bijvoorbeeld aan een OMS dat bij het toewijzen van orders aan verschillende warehouses rekening houdt met de actuele capaciteitsbezetting van de warehouses. Als een warehouse alleen nog maar nieuwe orders kan afhandelen door dure uitzendkrachten in te huren, is het misschien goedkoper om de orders aan een naburig warehouse toe te wijzen.

    

2. Eenvoudig configuraties wijzigen

Als bedrijven beschikken over meerdere warehouses, biedt het onmiskenbaar voordelen om overal hetzelfde WMS en – zo mogelijk – dezelfde werkwijze te implementeren. Slimme IT-tools kunnen daarbij helpen, zoals configuratie management tools. Daarmee kunnen veranderingen in het WMS, zoals een nieuw orderpickproces met bijbehorende parameterinstellingen, in een gecontroleerde testomgeving worden doorgevoerd en getest.

   

Om het nieuwe pickproces daadwerkelijk in gebruik te kunnen nemen, moest de applicatiebeheerder  vroeger diezelfde veranderingen en parameterinstelling opnieuw in de ‘live’-omgeving invoeren. Met een configuratie management tool hoeft dat niet meer. Dan volstaat één druk op de knop om de situatie uit de testomgeving naar de live-omgeving te brengen. Vervolgens kunnen diezelfde veranderingen net zo eenvoudig ook in alle volgende warehouses worden doorgevoerd.

En is er een warehouse waarin het pickproces om wat voor reden dan ook niet goed werkt? Dan kan de situatie met één klik weer worden teruggedraaid.

     

3. Zelf processen aanpassen

Hoe eenvoudig is het voor gebruikers om zelf de workflow van processen aan te passen? Sommige systemen beschikken over workflow-tools waarmee op grafische wijze processen in kaart worden gebracht. Gebruikers kunnen zelf eenvoudig de workflow veranderen, waardoor processen ook na ingebruikname van het systeem flexibel blijven.

     

Neem als voorbeeld goederenontvangst. Gebruikers kunnen zelf aangeven dat binnenkomende goederen van leverancier A volledig moeten worden gecontroleerd en binnenkomende goederen van leverancier B alleen steeksproefsgewijs. Ze kunnen zelf instellen welke producten pas vrijgegeven kunnen worden na kwaliteitscontrole en welke producten direct beschikbaar zijn voor orderpickers.

Pas als gebruikers tevreden zijn over de nieuwe workflow, kunnen ze met een druk op de knop de veranderingen doorvoeren in het WMS.

    

4. Geen belemmering voor maatwerk

Maatwerk kost geld, maar hoeft niet meer zoals vroeger een blok aan het been te zijn tijdens de hele levenscyclus van een systeem. In systemen die zijn opgebouwd volgens de modernste IT-architectuur, neemt maatwerk de vorm aan van een extensie op het bestaande systeem. Met andere woorden: voor maatwerk hoeft de originele programmacode niet langer aangepast te worden. Er wordt alleen nieuwe programmacode aan toegevoegd.

   

Dat biedt voordelen bij toekomstige updates en upgrades. In het verleden leverden die steevast problemen op, omdat ook al het maatwerk weer opnieuw aangepast moest worden. Dat maakte updates en upgrades tot een tijdrovend en kostbaar proces, wat voor bedrijven met veel maatwerk reden was om er maar niet eens meer aan te beginnen. Met moderne systemen is het mogelijk om de standaard programmacode te vervangen zonder dat dat consequenties heeft voor de extensies die het maatwerk vormen.

Reageer op dit artikel