blog

Slechte data bedreigen de levensmiddelenbranche

Warehousing

Slechte data bedreigen de levensmiddelenbranche

De levensmiddelenbranche leidt aan bloedarmoede. De slechte kwaliteit van artikelgegevens, die als bloed door de aderen van het logistieke en commerciële proces stroomt, leidt tot vele miljoenen euro’s aan faalkosten. Hierdoor falen ook bedrijven die de steeds veeleisender consument op maat willen bedienen. Onacceptabel en levensbedreigend, zegt Marco van der Lee.

Natuurlijk is fouten maken menselijk. Maar bij hoeveel fouten blijven we deze dooddoener gebruiken? Dat jaar in, jaar uit slechte productdata voor lief worden genomen, toont de schromelijke onderschatting aan van het belang van correcte artikelgegevens voor de werking van de supply chain. En voor de werking van commerciële processen, getuige de veel te hoge out-of-stocks van vooral promotieproducten, en allerlei apps die blijken te wemelen van de fouten. Frustrerend voor klanten die steeds vaker hun smartphone gebruiken bij de boodschappen.

Vragen om problemen

Als fouten maken zo menselijk is, waarom is het dan nog steeds bij veel bedrijven gebruikelijk dat leveranciers allerlei gegevens steeds weer opnieuw bij iedere retailer moeten invullen? Dat is vragen om problemen en die zijn er dan ook. De logistieke maten van producten en omdozen blijken vaak niet te kloppen. Hoe vaak komt het niet voor dat er een bruto-gewicht staat vermeld dat láger is dan het netto-gewicht? En wat te denken van flexibele verpakkingen? Zulke producten wegen en meten moet je wel standaardiseren en automatiseren om misverstanden te voorkomen en zo het zand uit de motor van de ketenlogistiek te filteren.

Miljoenen euro’s schade

Je kunt er gerust van uitgaan dat foute artikelgegevens jaarlijks miljoenen euro’s aan onnodige kosten veroorzaken. Omdat de schakels in de keten zijn georganiseerd op de ideale situatie van foutloze data. Maar de praktijk blijkt weerbarstiger. Eén foutje kan gelijk al een hoop ellende veroorzaken in de volgende schakel in de keten en dat kan miljoenen kosten. Puur door verstoring van het proces vanwege verkeerde productgegevens. Bijvoorbeeld vanwege vrachtwagens die niet kunnen lossen bij het DC omdat de verkeerde artikelnummers zijn genoteerd. En dan hebben we het nog niet eens over de schadepost van 335 miljoen euro omdat consumenten met lege schappen worden geconfronteerd.

Geoliede logistiek

Zulke fouten die in alle volgende schakels en processen in de keten doorwerken, zijn te voorkomen. Door de productgegevens te standaardiseren en te automatiseren via een centrale datapool die door de gehele keten kan worden gebruikt. Dit zorgt voor een snelle afhandeling van de vrachtwagens bij de DC’s en een optimale beleveringsgraad. Zeker als gebruik wordt gemaakt van de juiste codes en labels. Dat garandeert een geoliede logistieke machine die een randvoorwaarde is voor die retailers die nu en in de toekomst succesvol willen zijn.

Drastische verlaging van de kosten

Een kritische succesfactor is het kostenniveau. Efficiënte logistiek op basis van een goede kwaliteit productdata zorgt voor een drastische verlaging van de kosten. Iets dat hard nodig is in de levensmiddelendistributie, waar de marges mager zijn. Bovendien verhoogt het de opbrengsten, want de verkrijgbaarheid van producten verbetert sterk. Pure noodzaak, want nog steeds telt een gemiddelde supermarkt 5 tot 8 procent lege schappen. Onder meer omdat er verkeerde hoeveelheden of verkeerde producten zijn besteld vanwege fouten in de artikelgegevens.

De vraaggestuurde keten

Supermarkten hebben duizenden items in hun assortimenten, en passen hun aanbod ook voortdurend aan. Ze verwerken miljoenen transacties, dus is de complexiteit hoog. Een optimale logistiek die draait op betrouwbare artikelgegevens stelt retailers in staat om maatwerk te bieden in de lokale markten waarin ze opereren. Daarmee komt de vraaggestuurde keten veel beter tot zijn recht. Maar de consument wil meer, want de consument weet meer. Over prijzen, maar ook over allerlei belangrijke zaken als gezondheid en duurzaamheid.

Digitale revolutie in retail

De consument stapt massaal over op de smartphone en gebruikt deze daadwerkelijk in het koopproces. Hiermee ontketent de consument een digitale revolutie in retail. Het bedrijfsleven kan hier alleen maar adequaat op reageren als de productgegevens consequent en foutloos tussen de verschillende schakels in de keten worden uitgewisseld. Dit gaat veel verder dan de basale productinformatie zoals artikelcodes en logistieke maten van producten en verpakkingen. Zolang die basis niet op orde is, gaat de digitalisering van de retail aan veel traditionele spelers voorbij. Zij lijden aan bloedarmoede en worden met uitsterven bedreigd.

Apps: ruim 90% foute informatie

De enige optie is om snel door te pakken en de basis van productdata écht op orde te hebben. De deadline is eind dit jaar. Dan willen we dat 100 procent van de productgegevens die via de datapool GS1 DAS wordt uitgewisseld, gestandaardiseerd en correct is. Maar tegelijkertijd moeten de bedrijven in de levensmiddelenbranche doorpakken.  De productinformatie die via apps voor mobiel internet wordt getoond is nu vaak onjuist. Capgemini noemt in een onderzoek zelfs dat ruim 90% van de informatie incorrect is.

Wake up call

De consument accepteert dit niet en stapt rigoureus over naar aanbieders die het wel – of beter – voor elkaar hebben. Dit is een serieuze bedreiging voor retailers en leveranciers. Want de traditionele ketenpartijen lopen het risico de regie te verliezen over de wijze waarop de (online) consument over hun producten en merken wordt geïnformeerd. Dit is een wake up call, want het is vijf voor twaalf. Hoogste tijd om zo snel mogelijk de productinformatie op niveau te krijgen, het heft in eigen hand te nemen en de levensmiddelenbranche gezond en responsief te maken.

Lees meer over bovenstaand thema in de special-nieuwsbrief.

 

Lees ook

Hoge faalkosten in bouw door gebrek aan ketendenken(Dossier, 25 mei 2012)

Reageer op dit artikel