blog

Zes slimme tips: meer doen met minder in logistiek

Warehousing

Zes slimme tips: meer doen met minder in logistiek
Catshuis

Hoewel de onderhandelingen in het Catshuis nog volop bezig zijn, is één ding duidelijk: de kans dat de drie regeringspartijen met een pakket maatregelen komen die ons in één keer uit de recessie haalt, is verwaarloosbaar klein. Dat betekent dat ook in een conjunctuurgevoelige sector als de logistiek de komende maanden en misschien zelfs jaren de druk hoog blijft om ‘meer met minder’ te doen. Urban van Loon geeft tips.

‘Meer met minder’ hoeft niet per definitie hetzelfde te betekenen als mensen opjutten om nog iets harder te lopen. Het betekent vooral ook slimmer werken. Daarvoor is het soms nodig om ‘out-of-the-box’ te denken, waarbij ik met ‘box’ soms ook letterlijk het warehouse bedoel. Zes slimme tips om meer met minder te doen.

  

1. Blijf continu meten en analyseren

In veel warehouses wordt best goed nagedacht over de locaties waarop artikelen worden neergelegd. Snellopers belanden op plekken waar orderpickers vaak langskomen, terwijl de langzaamlopers terechtkomen in de uithoeken van het warehouse.

  

Probleem is dat veel warehouses maar eenmalig of eenmaal per maand of kwartaal bekijken welke artikelen snellopers of langzaamlopers zijn. De werkelijkheid verandert echter veel sneller. We hebben in maart kunnen zien dat het voorjaar in één week kan doorbreken met overvolle terrassen als gevolg. Wie dan twee weken lang elke dag opnieuw tientallen keren naar een uithoek van het warehouse moet lopen om zonnebrillen of tuinstoelkussens te picken, verliest kostbare tijd.

   

Natuurlijk heeft niemand tijd om het complete artikelbestand dagelijks te exporteren naar Excel en een hele serie formules daarop los te laten. Er zijn echter tools die dat automatisch doen, geïntegreerd binnen het warehouse management systeem (WMS). Als een langzaamloper dan een snelloper wordt, genereert het WMS een verplaatsing naar een A-locatie zonder dat iemand dat hoeft te merken.

  

2. Doe de juiste taak op het juiste moment

Efficiënter werken betekent ook de tijd reduceren dat we niet werken. Natuurlijk is het nooit helemaal te voorkomen dat magazijntrucks rondrijden zonder een pallet op de vorken. We kunnen echter wel ons best doen om leegrijden zoveel mogelijk te voorkomen door de beschikbare taken in het warehouse zo goed mogelijk te verdelen. Denk aan het dubbelspel: geef een chauffeur na een inslagopdracht een uitslagopdracht die zich in de buurt bevindt.

  

In een complex warehouse is het ondoenlijk voor planners om zicht te houden op alle taken die uitgevoerd moeten worden. Een slim WMS helpt in dat geval om die taken zo optimaal mogelijk te verdelen, en die systemen worden daarin steeds beter. Het is bijvoorbeeld de kunst om op een juiste wijze rekening te houden met deadlines. Op het moment dat een vrachtauto moet vertrekken, kan het nuttig zijn om een pallet te pakken die misschien wat verder weg ligt maar nog wel mee moet in die ene vrachtauto.

 

3. Gebruik informatie van leveranciers

Als het goed is, registreren alle leveranciers nauwgezet welke artikelen er liggen op de pallets die de vrachtwagen ingaan. In veel gevallen doet het ontvangende warehouse datzelfde werk nog eens dunnetjes over.

  

Dat kan efficiënter. Laat de leverancier op elke pallet een unieke barcode plakken en die barcode koppelen aan een elektronisch bericht met de inhoud van de pallet. Dan volstaat in het ontvangende warehouse het scannen van de barcode om de inhoud uit het elektronisch bericht in te boeken. Dat versnelt niet alleen het ontvangstproces, maar zorgt er ook nog eens voor dat goederen eerder op voorraad liggen.

Een geavanceerd WMS biedt een internet portaal om de leveranciers – die niet de technologie in huis hebben om deze pallet informatie aan te leveren – aan te sluiten bij dit proces.

 

4. Voorkom onnodige in- en uitslaghandelingen

Hoe vaak gebeurt het niet dat aan de ene kant van het warehouse een pallet wordt ingeslagen en weggezet terwijl tegelijkertijd aan de andere kant een pallet met exact hetzelfde artikel wordt verzameld en uitgeslagen? Als we die pallet niet eerst wegzetten, maar direct doorzetten naar uitgaande goederen kunnen we een hoop tijd besparen.

  

Veel warehouses maken maar weinig gebruik van de mogelijkheden die crossdocking biedt, ondanks de mogelijkheden die een WMS op dit vlak kan bieden. Het is bijvoorbeeld mogelijk om pallets nog voor binnenkomst al toe te wijzen aan een bepaalde order. Het is echter ook mogelijk om het WMS pas bij binnenkomst te laten checken of op dat moment een order voor dat artikel in de wacht staat.

  

5. Houd rekening met eindige capaciteit

De capaciteit van een warehouse is helaas eindig, hoe groot de flexibele schil ook is. Overschrijding van die capaciteit leidt tot extra hoge logistieke kosten, bijvoorbeeld omdat de medewerkers overuren moeten maken of omdat ze fouten maken die achteraf hersteld moeten worden. Bovendien betekent capaciteitsoverschrijding vaak ook gewoon te laat leveren.

  

Met een order management systeem (OMS) dat direct gekoppeld is aan het WMS, kunnen bedrijven voorkomen dat ze meer orders inplannen dan het warehouse aankan. Als het OMS signaleert dat de capaciteit van een warehouse bereikt is, kan het bedrijf daarop anticiperen. Denk aan afspraken met klanten om een dag later te leveren of aan leveringen vanuit een ander warehouse.

 

In webshops die een koppeling hebben met een OMS, kunnen levertijden automatisch worden aangepast aan de capaciteit van het warehouse. Ook klanten krijgen liever een realistische belofte dan een belofte die niet waargemaakt kan worden.

  

6. Kijk goed wat je aan wie uitlevert

De meeste retailers hebben naast hun bestaande afzetkanaal ook een webshop waarmee ze rechtstreeks aan consumenten afleveren. Zeker nu die consumenten steeds later kunnen bestellen, gebeurt het vaak dat de webshop ‘nee’ moet verkopen. Het betreffende artikel is dan eerder die dag al meegegaan in de reguliere aanvulling van winkelvoorraden. Het gevolg is dat de webshop een zekere order misloopt, terwijl het nog maar de vraag is of dat artikel in de winkel wel wordt verkocht.

   

Voor dit probleem zijn slimmere oplossingen mogelijk. Reserveer bijvoorbeeld het laatste beetje voorraad voor de webshop of belever de winkel via een cross-dock op een zending die morgen binnenkomt terwijl de klant nog net uit voorrraad beleverd kan worden. . Een andere mogelijkheid is de klant van de webshop de optie te bieden om het artikel op te halen in de winkel waar het nog wel op voorraad ligt. Een slimme combinatie van systemen geeft het juiste antwoord op het juiste moment.

Reageer op dit artikel