blog

Palletstellingen zijn te duur

Warehousing

Palletstellingen zijn te duur
Palletstellingen te duur

Compacte dynamische opslagsystemen winnen terrein op conventionele oplossingen. Het is verwonderlijk om te zien dat de keuze in de meeste gevallen nog als vanzelfsprekend valt op een conventionele statische oplossing. Hoe komt dat? Deze oplossingen zijn in elk geval in economische zin vaak weinig aantrekkelijk tegenover de op dit moment beschikbare alternatieven, zegt Rolf Rappange van SSI Schäfer.

Het doel van ieder bedrijf is in de basis hetzelfde: ‘Bereiken van een maximale opslagcapaciteit met behoud van efficiëntie tegen de laagste prijs per opslaglocatie’. De verschillen in operationele kosten tussen manueel bediende conventionele opslagsystemen en dynamische systemen tot een bouwhoogte van 15 meter zijn vaak te verwaarlozen. De kosten van het gebouw, het opslagsysteem en de bedieningsapparatuur vormen de basis van de investering. Maar hiernaast bepalen de te behalen opslagcapaciteit en de bezettingsgraad (netto opslagcapaciteit) natuurlijk in hoge mate de prijs per opslaglocatie.

        

Bezetting- of vullinggraad

Even kort over de bezetting- of vullinggraad. Een veelgemaakte vergissing is dat een opdrachtgever aangeeft behoefte te hebben aan een x aantal locaties. Hierna maakt een leverancier of adviseur keurig een plan op basis van dit aantal zonder rekening te houden met de werkelijk te behalen bezetting binnen het systeem, oftewel de netto opslagcapaciteit. Sprekend voorbeeld hiervan zijn natuurlijk inrijdstellingen, waarbij zelfs als het systeem wordt gebruikt op een wijze zoals het ooit was bedoeld, een bezetting van slechts zo’n 65 procent meer regel dan uitzondering is. Komt men boven dit percentage dan zal er in de meeste gevallen sprake zijn van het plaatsen van verschillende producten in één gang, waardoor men veel tijd verliest door het continu moeten omzetten van de locaties.

 

De kosten per palletlocatie die wordt betaald voor een opslagsysteem, is dus niet de prijs die staat vermeld in de offerte van de magazijninrichter. Om de werkelijke prijs per locatie te bepalen zal deze dus, om tot een objectief vergelijk met andere systemen te komen, gedeeld moeten worden door de te verwachten bezettingsgraad. Zelfs als alleen beschouwd op de kosten van het stellingmateriaal, zal bij een inrijdoplossing de prijs per locatie in werkelijkheid dus circa 45 procent hoger zijn dan de prijs die wordt betaald voor het systeem op basis van de bruto capaciteit.       

    

Te duur

Als eerder genoemde factoren worden gehanteerd om te komen tot een prijs per opslag- of palletlocatie ontstaan er, voor velen vaak onverwacht, enorme verschillen. Een prijs per pallet bij een conventioneel ingericht palletmagazijn bediend door VNA trucks is vaak 30 procent hoger in prijs dan bij toepassing van bijvoorbeeld een verrijdbaar systeem. En dit verschil kan met de brede gangen van een reachtruckmagazijn tot wel 40 procent oplopen. Conventionele vaste oplossingen brengen dus veel hogere kosten met zich mee en dat zelfs met een lagere opslagcapaciteit en dus rendement. De vraag waarom wij dan toch nog in de meeste gevallen kiezen voor conventionele ontwerpen, is dus gerechtvaardigd.

         

In bijgaande tabel ziet u een voorbeeld gebaseerd op een veel voorkomende situatie, waarbij europallets 6 hoog kunnen worden opgeslagen op een beschikbaar oppervlak van 3.000 vierkante meter.

    

 

     (klik op de afbeelding voor groter beeld)

 

Waarom dan niet?

Naar schatting wordt op dit moment nog bij meer dan 95 procent van de projecten voor palletopslag tot 15 meter gekozen voor een conventionele oplossing. Met voldoende kennis ten aanzien van de alternatieven en in de wetenschap dat deze in vele gevallen ook de meer economische keuze zijn, moeten er dus redenen te vinden zijn waarom wij te vaak in ‘oude’ ontwerpen, gedachten en oplossingen blijven hangen.

   

Onderstaand enkele oorzaken:

 

 • Het ingebakken vooroordeel dat gemechaniseerde systemen wel veel duurder zullen zijn. Met als gevolg dat deze oplossingen vaak niet eens ter sprake komen. 
 • Niet alle of verkeerde factoren worden meegenomen om een uiteindelijke prijs per locatie en terugverdientijd te kunnen bepalen.  
 • Daar zijn wij te klein voor. Dat is niets voor ons. Kan niet. 
 • Conservatisme, buikgevoel en angst. Wij doen dit al jaren en iedereen doet het toch zo? 
 • Onbekendheid en onvoldoende kennis bij opdrachtgevers, architecten, aannemers, adviseurs en zeker ook leveranciers over de alternatieven. 
 • Een leverancier of adviseur praat alleen over zaken waar hij verstand van heeft. 
 • De leverancier beschikt niet over alle producten en is hierdoor niet in staat om objectief te kunnen adviseren. De slager zal ook niet snel zeggen: "Wordt het vanavond niet eens tijd voor een lekker stukje vis?" 
 • Helaas nog vaak eerst het pand en dan pas de functie. Vaak gehoord: "Wist ik niet, maar nu is het te laat!". Pand bepaalt functie in plaats van andersom.  
 • Opdrachtgever laat zich te laat informeren door een specialist. 
 • Vooroordelen en misvattingen over het gebruik en toepasbaarheid van bepaalde systemen.

  

Er zijn natuurlijk talloze factoren die de uiteindelijke keuze voor een systeem beïnvloeden. En ja, natuurlijk kan een conventionele oplossing gewoon de beste keuze zijn, maar in vele situaties is dit absoluut niet het geval.         

     

Niet alleen goedkoper

Belangrijke eigenschap is natuurlijk de compactheid van bijvoorbeeld satelliet- of verrijdbare systemen. Er kunnen dus veel meer opslaglocaties binnen hetzelfde volume worden gecreëerd. Of andersom, als er een vast aantal locaties benodigd is, heeft men minder volume (gebouwkosten) nodig tegenover een gelijke opslagcapaciteit. Winst kan dus zitten in gebouwkosten, gewonnen ruimte benutten voor andere doeleinden of door gewoon meer inkomsten te generen met de hogere opslagcapaciteit. Andere argumenten uit de praktijk zijn een te behalen inkoopvoordeel door volume toename, minder aanrijdschade, hogere veiligheid en ergonomie of het niet te hoeven verhuizen naar een andere locatie. Bij toepassing van een satelliet systeem kan er bijvoorbeeld ook een operationeel voordeel zijn omdat een deel van de transportafstand wordt overgenomen door de satelliet. Kortom er zijn dus ook redenen genoeg om naast het prijsvoordeel eens verder te kijken dan de rechttoe rechtaan oplossingen.    

 

Vooroordelen en misvattingen

Er bestaan de meest uiteenlopende vooroordelen en misvattingen over dynamische opslagsystemen en systemen waar een stekker aan zit in het algemeen. Variërend van te duur, te langzaam, hoge energiekosten, hoge onderhoudskosten, schadegevoelig, onze producten zijn te zwaar, ons magazijn is hiervoor te klein of te groot, bouwkundige kosten  etc. Het woord zegt het al, het zijn dus misvattingen, onjuist en meestal eenvoudig te weerleggen.

 

Kijkend naar verrijdbare oplossingen onderstaand hiervan een aantal voorbeelden:

 • Te duur; Zie voorafgaande in dit artikel.
 • Hoge energiekosten; Met een 0,55kW motor kan men al zo’n 150 ton laten verrijden. Ter vergelijk: een gemiddelde waterkoker verbruikt al 0,15kW. Bovendien is bij verrijdbare installaties alleen het geopende gangpad verlicht. De energie kosten zijn dus vrijwel te verwaarlozen. 
 • Schadegevoelig; De praktijk leert dat er in verrijdbare installaties en ook satellietmagazijnen vele malen minder schade wordt gereden dan in conventionele magazijnen. Redenen hiervoor zijn dat de naar verhouding lichte schadegevoelige palletstellingen op zware verrijdbare wagens staan, het personeel gaat er vanzelf al voorzichtiger mee om en het gangpad kan probleemloos wat ruimer genomen worden i.p.v. het zo smal mogelijk te nemen bij een conventionele ontwerp om maar geen opslagcapaciteit te verliezen. 
 • Te langzaam; Een verrijdbare installatie verplaatst zich met een snelheid van 4 meter per minuut. Op het moment dat een chauffeur een gangpad verlaat zal er meestal een afstand (tijd) moeten worden afgelegd richting expeditie of productie, bij terugkomst zal het volgende gewenste gangpad dus allang geopend zijn. In de regel is de verrijdbare installatie sneller dan de truck! 
 • Te groot, te klein, te zwaar, te hoog; Verrijdbare installaties vinden hun toepassing en rendement in magazijnen van een paar honderd tot vele tienduizenden palletlocaties. Afzethoogten tot wel 12 meter en belastingen van 600 ton per wagen zijn gebruikelijk en vormen geen obstakel.

 

Juiste aanpak

Een open deur natuurlijk, maar het belangrijkste advies is om goed advies in te winnen.  Maar waar vind je dat als opdrachtgever? En hoe kan een opdrachtgever ervan verzekerd zijn dat hij een objectief advies ontvangt? Dit is alleen mogelijk door tijdig in gesprek te gaan met een leverancier en bij voorkeur fabrikant die alle oplossingen in huis heeft of een adviesbureau welke alle disciplines beheerst. In de meeste gevallen kan na een kort gesprek en analyse al snel bepaald worden welke oplossingen van toepassing kunnen zijn en welke direct kunnen worden weggestreept.

   

Gemiste kansen

Nederland loopt op het gebied van logistiek vooraan als het gaat om het bedenken en implementeren van nieuwe ideeën en technieken. De focus van de leveranciers en media richt zich echter te veel op de in het oog springende ‘Formule 1’ projecten. Gevolg is dat er, zoals in de automobielindustrie doelbewust wel de strategie is, te weinig aandacht besteed wordt aan kennisoverdracht en het kenbaar maken van de beschikbaarheid van allang bewezen systemen voor de "Middenklassers". Leveranciers laten de belangrijke basis en het grootste potentieel van de markt hierdoor ongemoeid en doen zichzelf en logistiek Nederland te kort zonder dit zelf te beseffen. Er ligt hier echt een taak voor de adviseurs, architecten, aannemers en leveranciers, want de gemiste kansen zijn legio.

  

Verder kijken

Het is de laatste jaren voor vele bedrijven pijnlijk duidelijk geworden dat het succes van ondernemen tegenwoordig staat of valt met de wil en durf om zich te onderscheiden in een hoog competitieve markt en niet stil te blijven staan door vast te blijven houden aan de "zekerheden" van voorheen. Verbeteringen aanbrengen en efficiëntie verhogen binnen het interne logistieke proces van een onderneming kunnen een belangrijke bijdrage leveren en bepalend zijn voor het huidige en toekomstige succes van een onderneming.  

Reageer op dit artikel