blog

Ruim 20 miljoen vierkante meters aan Nederlandse dc’s

Warehousing

Ruim 20 miljoen vierkante meters aan Nederlandse dc’s
Hoeveel m2 dc is er in Nederland?

Heeft u zich ooit afgevraagd hoeveel distributiecentra (DC’s) er in Nederland zijn? Waarschijnlijk niet, en er is de laatste tien jaar dan ook geen precies onderzoek naar gedaan. De logistiek is echter vorig jaar erkend als één van de negen topsectoren, waar het Kabinet samen met het Nederlandse bedrijfsleven de komende jaren op gaat inzetten.

Artikel oorspronkelijk gepubliceerd in Logistiek op 6 december 2011.

Het doel is om de concurrentiekracht van ons land te vergroten, maar om het succes hiervan in de nabije toekomst te kunnen bepalen moeten we eerst goed meten wat ons startpunt was. Meten is weten, immers, op dit principe is het succes van bedrijfs- en beleidsstrategieën in de 21ste eeuw vaak gebaseerd. Daarom is het zo interessant om te weten wat het aantal DC’s in Nederland in 2010 was. Een tipje van de sluier is al wel opgelicht. In 1999 heeft het CBS voor het laatst contractonderzoek gedaan naar de waarde van Value Added Logistics voor Nederland, en één van de uitkomsten was dat het aantal DC’s en distributieoperaties in Nederland circa 9.000 bedroeg.

             

Weten wat meer 

Gelukkig weten we inmiddels wel wat meer over het areaal dat voor distributie-activiteiten in –Nederland wordt gebruikt. Eén van de vastgoedpartijen die dat nauwkeurig bijhouden, is CB –Richard Ellis, die onlangs de rapportage ‘Understanding logistics in the Netherlands’ uitbracht. Daaruit blijkt dat we inmiddels ruim 20,6 miljoen vierkante meter aan DC-ruimte in Nederland hebben, en dit areaal is sinds 2006 met 4,2% per jaar –gegroeid. Ruim 20% aan groei in vierkante –meters distributiecentra dus in vijf jaar, dat past goed bij de positie van Gateway for Europe. –Echter, de ‘boom’ aan bouwactiviteiten voor DC’s vond plaats in 2006-2009, toen er tussen de 400 en 750 miljoen euro per jaar in DC’s werd geïnvesteerd. In 2001 t/m 2005 en ook in 2010 was het allemaal een flink stuk minder, toen werd de 250 miljoen euro aan DC-investeringen niet gehaald in Nederland.

       

Meeste m2 aan dc’s

In welke regio zitten de meeste m2 aan DC-ruimte in Nederland? Verrassenderwijs komt CB Richard Ellis tot Centraal Nederland, waar we 4,1 miljoen m2 aan distributiecentra hebben. Uiteraard zitten hier veel nationale DC’s bij, die in het geografische midden van ons land zitten om de laagste transportkosten per jaar te hebben. Centraal Nederland is ook breed, en loopt van het Groene Hart via Utrecht naar

Almere, Apeldoorn en Ede. Op nr. 2 komen de mainports, met 3,8 miljoen m2 aan DC-ruimte. Het aandeel van Rotterdam is hierin 1,4 miljoen, Schiphol 1,1 miljoen en Amsterdam 0,9 miljoen m2.

      

Dan volgt de regio West-Brabant op nr. 3, met 2,8 miljoen m2 aan DC, verdeeld over zes of zeven gemeenten. Het areaal aan DC-ruimte groeit wel het hardst in West-Brabant, met 6,5% jaarlijkse groei in 2006-2010. Deze top-3 is uiteraard sterk afhankelijk van regio-indeling, want als Brabant als provincie zou worden beschouwd, zou het als nr. 1 eindigen met 6,1 miljoen m2, oftewel 30% van het Nederlandse DC-areaal.

Meer dan 20 miljoen m2 aan areaal dus, en dit maakt dat een schatting van 10.000 distributiecentra en -operaties in Nederland reëel lijkt. Maar om het echt te weten, zullen we het moeten meten.

Reageer op dit artikel