blog

Verpakkingen van duurzaam hout nog onbekend

Warehousing

Verpakkingen van duurzaam hout nog onbekend
Duurzame verpakkingen

De Verenigde Naties hebben 2011 uitgeroepen tot Internationaal Jaar van het Bos. Volgens Mark van Benthem van Stichting Probos is dit hét moment om onder de aandacht te brengen hoe gebruikers van houten verpakkingen, waaronder pallets, kunnen bijdragen aan goed bosbeheer en bosbehoud. Toch is de vraag naar dergelijke verpakkingen nog laag.

Hout is een ‘hernieuwbare’ grondstof, milieuvriendelijk en vrijwel CO2-neutraal. Het gebruik van hout is één van de mogelijkheden om bossen een waarde te geven en daarmee ontbossing tegen te gaan. Wanneer bossen een waarde vertegenwoordigen, is de kans kleiner dat ze worden omgevormd voor landbouw of veeteelt. Er is dus helemaal niets mis met het gebruiken van hout, mits het aantoonbaar afkomstig is uit goed beheerde bossen. Certificering is hét middel om dit te garanderen.

    

Naast het certificeren van de bossen zelf, volgens de normen van de certificeringsystemen FSC of PEFC, worden bedrijven in de handelsketen (chain of custody, CoC) van bos tot eindconsument gecertificeerd om er zeker van te zijn dat het duurzaam geproduceerde hout traceerbaar is.

   

Voor bedrijven en organisaties die serieus bezig zijn met Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) en duurzaam inkopen hoog op de agenda hebben staan, is het gebruiken van pallets en verpakkingen van duurzaam geproduceerd hout een goed middel om hier invulling aan te geven. Echter, in de praktijk gebeurt dit nog maar weinig.

       

Vraag valt tegen 

´Al onze productiebedrijven zijn in 2010 PEFC CoC-gecertificeerd, maar tot op heden wordt er nog vrijwel niet gevraagd naar verpakkingen van duurzaam geproduceerd hout. Zelfs niet door bedrijven die zich profileren met MVO´, aldus Erik Faber, commercieel directeur bij de Faber Halbertsma Groep, full-service leverancier van houten verpakkingen in West-Europa.

Bij Schilleman Pallets, sinds 2009 FSC CoC-gecertificeerd, is er een grote klant die eist dat al haar pallets van gecertificeerd hout gemaakt worden. ´Deze klant levert materialen aan een gemeente die zich heeft gecommitteerd aan duurzaam inkopen. Wij hadden verwacht dat met het duurzaam inkoopbeleid van de Nederlandse overheid en veel andere partijen de vraag sterk zou toenemen, maar tot op heden valt dit tegen´ zegt Lotte Schilleman.

      

Meerkosten te verwaarlozen

Het is opmerkelijk dat de vraag naar verpakkingen gemaakt van hout uit goed beheerde bossen gering is. Ligt het aan de kosten? ´Vanzelfsprekend kost CoC-certificering geld en natuurlijk zouden wij dat graag terugverdienen, maar wij hebben deze stap gezet om duidelijk te maken dat ons hout afkomstig is uit onberispelijke bron en willen ons daarmee profileren. De meerkosten voor de klant zijn te verwaarlozen´, stelt Erik Faber. Ook Lotte Schilleman zegt dat er voor de klant niet of nauwelijks sprake is van een meerprijs: ´Gebruik van gecertificeerd hout stond in de specificaties van de klant en wij spelen graag in op de wens van de klant. Sterker nog: het FSC-logo staat prominent op de pallets en de klant kan hier zelf goede sier mee maken. Het is duidelijk dat hier extra kosten voor gemaakt worden, maar de meerprijs bedraagt niet meer dan 2 of 3 procent ten opzichte van een reguliere pallet.´

Het gros van het hout dat in de emballage-industrie gebruikt wordt, komt uit Europa en daar wordt in de regel geen meerprijs voor gecertificeerd hout gevraagd.

     

Onbekendheid

Het lijkt er dan ook op dat onbekendheid met het onderwerp de belangrijkste reden is voor de nog geringe vraag naar duurzaam geproduceerd hout in de emballagesector. Terwijl het juist eenvoudig is duurzaamheidseisen te stellen aan dergelijke producten. Het opnemen van eisen ten aanzien van duurzaam geproduceerd hout in bestekbepalingen is de sleutel tot de toepassing van duurzaam geproduceerd hout.

   

Pallets en verpakkingen van duurzaam geproduceerd hout kunnen met een FSC- of PEFC-certificaat worden geleverd. De keuze voor een bepaald certificeringsysteem hangt vaak samen met waar het hout ingekocht wordt en volgens welk systeem de betreffende bossen gecertificeerd zijn. Om te kunnen bepalen welke systemen voor duurzaam bosbeheer voor de Nederlandse overheid voldoen binnen het duurzaam inkoopbeleid, zijn inkoopcriteria vastgesteld. Aan de hand van die criteria toetst de Toetsingscommissie Inkoop Hout (Timber Procurement Assessment Committee, TPAC) bestaande certificeringsystemen en brengt advies uit naar de staatssecretaris. Op dit moment zijn FSC en PEFC toegelaten binnen het duurzaam inkoopbeleid, m.u.v. het Maleisische systeem MTCS (dat valt onder PEFC). Echter, hout afkomstig uit Maleisië wordt niet toegepast in de emballagesector.

  

Vanwege aanbestedingsregels is het niet verstandig te vragen naar een product met een specifiek keurmerk. Door te verwijzen naar de inkoopcriteria voor duurzaam geproduceerd hout kan een CoC-gecertificeerde producent zelf kiezen of hij FSC- of PEFC-gecertificeerde producten levert. Dit maakt het eenvoudiger om aan de vraag te voldoen. De volgende bestekbepaling kan opgenomen worden: de "te leveren houten pallets en/of verpakkingen dienen te voldoen aan de Dutch Procurement Criteria for Timber ten aanzien van duurzaam bosbeheer en de handelsketen, zoals op 24 juli 2008 vastgesteld door de minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer". (Zie http://www.inkoopduurzaamhout.nl) voor meer details.

     

Controle

Maar hoe controleer je nu of dat wat er geleverd wordt ook in lijn is met het bestek? Allereerst is het verstandig zaken te doen met bedrijven die CoC-gecertificeerd zijn. Alleen zij mogen claimen gecertificeerd hout te leveren. Bovendien weten zij wat er komt kijken bij het werken met gecertificeerd hout. Uiteindelijk kan op de factuur en pakbon gecontroleerd worden of er ook geleverd is wat gevraagd werd. De volgende elementen moeten er op te vinden zijn:

  • 1) om welke gecertificeerde producten het gaat;
  • 2) het aantal producten of het volume;
  • 3) de juiste productclaim (bijv. FSC Mixed X%, FSC Mixed credit, FSC Pure of X% PEFC Certified); en
  • 4) het unieke CoC-nummer (Chain of Custody-nummer) van de leverancier.

  

Via de website van het certificeringsysteem kan gecontroleerd worden of het CoC-nummer klopt en of het CoC-certificaat nog geldig is. Voor het controleren van een FSC CoC-nummer: /www.info.fsc.org/ en http://register.pefc.cz/ voor het controleren van PEFC CoC-nummers.

    

Tot slot is het van belang als inkopende partij vasthoudend te zijn. Er is voldoende gecertificeerd hout voor handen. Dat zou dus geen excuus mogen zijn. Stel daarom ook de vraag. Immers, zonder vraag naar duurzaam geproduceerd hout geen aanbod. Door gebruik te maken van de standaard bestekbepalingen en goed te communiceren met de leverancier, is het eenvoudig een bijdrage te leveren aan beter bosbeheer wereldwijd. En dat is een mooi streven in dit Internationaal Jaar van het Bos.

 

Project Duurzame Houten Verpakkingen

De emballage- en palletindustrie verbruikt circa één miljoen m3 gezaagd (naald)hout. Dit is bijna een derde van het verbruik van gezaagd hout in Nederland. Met een dergelijk groot aandeel kan de emballagesector een belangrijke rol spelen in het verduurzamen van de houtstromen in Nederland. Hierbij is het van groot belang dat ook de vraag naar verpakkingen van aantoonbaar duurzaam geproduceerd hout toeneemt.

 

Om dit te stimuleren is Probos begin 2010 gestart met het project "Duurzame houten verpakkingen" met als doel producenten en gebruikers van houten verpakkingen te stimuleren duurzaam geproduceerd hout te gebruiken. Begin 2010 hebben alle leden van de Emballage- en Palletindustrie Vereniging (EPV) zich gecommitteerd aan een nieuwe gedragscode waarin onder meer staat dat alle EPV-leden per 1/1/12 een ´Chain of Custody´ (handelsketen, CoC) certificaat behaald zullen hebben.

    

Meer informatie is te vinden op http://www.duurzamehoutenverpakkingen.nu/.

Reageer op dit artikel