blog

Vakbeurzen: kijken kijken, niet kopen

Warehousing

Vakbeurzen: kijken kijken, niet kopen
CeMAT 2011 Eric Hereijgers

‘Kijken kijken, niet kopen.’ Dit zal de afgelopen vakantieweek veelvuldig gehoord zijn aan de Turkse en Egyptische kusten. Maar je had ‘m helaas ook kunnen horen op recente logistieke vakbeurzen; is het niet op de beurs zelf, dan wel in de periode daarna. Doodzonde!

Er zijn weer vele innovatieve en goed toepasbare logistieke oplossingen getoond op de vakbeurs CeMAT; veel oplossingen waar logistieke managers hun processen mee kunnen verbeteren. Bedrijven willen deze ook implementeren maar te vaak wordt hier geen budget voor verkregen. Dit betekent veel gemiste kansen!    

  

Belang klant onderkend

Extra logistieke service verlening aan de klanten is belangrijk. Het belang hiervan voor behoud van de klanten wordt alom onderkend. Waar enkele jaren geleden de norm voor de juiste uitlevering van de orderregels op 99,75 procent lag, is deze norm de afgelopen jaren verhoogd naar 99,85 of 99,9 procent. De druk op de organisaties om deze verhoogde service graad te halen is groot.

  

Geen investering 

De kwaliteit van orderpicking en uitlevering van de orders aan klanten kan verbeterd worden door nieuwe technieken toe te passen. Orderpicking met scanning, put-to-light-methodieken, koppeling met weging van de gepickte goederen en automatische sortering kunnen de kwaliteit van het logistieke proces verbeteren.

Waarom mag hier dan niet in worden geïnvesteerd? Te vaak worden alleen de directe operationele besparingen meegenomen in de financiële afweging. Dit terwijl andere directe opbrengsten, zoals minder retouren, en indirecte opbrengsten, zoals het behoud van klanten, niet worden meegenomen. Terwijl hier juist de grootste winst ligt.

     

Rendement?

Er wordt alleen naar het directe rendement van de investering gekeken. Terwijl het gaat om het resultaat voor de organisatie. Maar dan moet je ook durven te investeren in service verhogende systemen en het belang hiervan onderkennen. De extra logistieke service die aan klanten worden gegeven wordt namelijk niet gewaardeerd. En dan gaat het vaak mis. Daarom gaan die mooie plannen niet door. Daardoor wordt er minder geïnvesteerd en geïnnoveerd in logistieke processen dan dat goed is voor de organisatie. Ook bij u?  

Reageer op dit artikel