blog

Hoe houdt u een WMS stabiel en flexibel?

Warehousing

Hoe houdt u een WMS stabiel en flexibel?
balans

Warehouse management systemen vormen het kloppend hart van de distributieketen. Veel organisaties worstelen echter met het inrichten van hun WMS. Pieter van den Broecke van Manhattan Associates licht hier toe hoe bedrijven de balans kunnen vinden tussen stabiliteit en flexibiliteit.

Vanuit IT-oogpunt is het cruciaal dat het warehouse management systeem (WMS) de operatie 24/7 optimaal ondersteunt en dat tegen zo laag mogelijke kosten. De configuratie van WMS-systemen is echter voortdurend aan veranderingen onderhevig door de wens vanuit de business om (maatwerk)aanpassingen door te voeren om maximale flexibiliteit te realiseren.

 

WMS ‘mission critical’
De cruciale rol die een warehouse management systeem vervult binnen de distributie-organisatie hoeft weinig toelichting. Een WMS is niet alleen ‘mission critical’ door de centrale positie die het inneemt binnen de operatie, maar vooral ook omdat het hele fysieke processen ondersteunt; de ontvangst, verwerking en uitgifte van goederen. Bedrijven stellen dan ook terecht hoge eisen aan de functionaliteit en configuraties van hun WMS. Iedere fout of onvolledigheid binnen het systeem – hoe klein ook – kan ingrijpende consequenties hebben, zowel op het vlak van kosten als processen. Een enter te veel bij het invoeren van een transactie, een heftruck die onnodig 50 meter verder moet rijden of een doos die twee keer moet worden opgepakt; het lijken relatief onschuldige zaken maar opgeteld over een langere periode kunnen deze kleine onvolkomenheden voor aardig wat onnodige extra kosten zorgen.

Afwegingen voor aanschaf
Om de operatie zo optimaal mogelijk te laten verlopen, investeren organisaties stevig in warehouse management-oplossingen. De belangrijkste afweging die bedrijven hierbij maken is:

 

  • Wordt er zwaar geïnvesteerd in (zelf te bouwen) maatwerkoplossingen, aansluitend bij de specifieke behoeften van de business?
  • Wordt er gekozen voor de aanschaf van standaardoplossingen die mogelijk het nodige programmeerwerk vragen?

   

Aan beide opties zitten de nodige haken en ogen. De tweede optie lijkt in de basis voordeliger. De in de regel beperkte functionaliteit van standaardoplossingen zorgt er echter voor dat doorgaans relatief veel extra programmeerwerk benodigd is. Bovendien vraagt een grote verscheidenheid aan configuraties veel op het vlak van onderhoud. Veel organisaties hebben hier hun hoofd aan gestoten. Zij hebben het op maat maken van hun warehouse management-oplossingen te ver doorgevoerd, waardoor de kosten de pan uit zijn gerezen en onderhoud een ontzettend tijdrovende klus is geworden.
  
Flexibiliteit versus stabiliteit
De verdergaande optimalisatie van WMS-systemen zorgt er gelukkig voor dat bovengaand dilemma steeds minder opgeldt doet. Door de WMS-leveranciers is sterk geïnvesteerd in uitbreiding van de standaard functionaliteit van WMS-oplossingen. Hierdoor zijn binnen veel organisaties relatief weinig aanpassingen aan het WMS-systeem benodigd om de operatie optimaal te kunnen ondersteunen.

    

Waar toch maatwerkaanpassingen of -oplossingen gerealiseerd dienen te worden, zorgen moderne WMS-systemen voor beduidend minder discussie tussen IT en business. Dankzij nieuwe architecturen is het mogelijk om eenvoudig nieuwe applicaties te ontwikkelen en in te zetten bovenop het basisplatform. Waar voorheen aanpassingen doorgevoerd dienden te worden in de broncode van het WMS, kunnen nu aanpassingen binnen afzonderlijke tools worden doorgevoerd, zonder wijzigingen aan te brengen in de basissoftware.

  

Bovendien zijn ontwikkelinterfaces veel gebruiksvriendelijker geworden, waardoor aanpassingen veel intuïtiever door te voeren zijn en eenvoudig uitbreidingen kunnen worden gerealiseerd. Het is dus niet langer een kwestie van modificaties doorvoeren, maar het op een gecontroleerde manier creëren van extensies, oftewel flexibiliteit realiseren zonder de stabiliteit in gevaar te brengen.
   
Groeiende functionaliteiten
De noodzaak voor een groeiende functionaliteit van WMS-systemen wordt gedreven door een groot aantal factoren. Zo zorgen nieuwe architecturen, zoals onder meer SOA-omgevingen en integratie met ERP-systemen, voor nieuwe mogelijkheden en uitdagingen. Ook drivers zoals compliancy-regelgeving en de inzet van business intelligence- & analytics-oplossingen vragen om nieuwe toepassingsmogelijkheden vanuit het WMS.

  

Meest ingrijpend zijn wellicht het groeiende belang van een goede koppeling tussen de verschillende handelspartners binnen de distributieketen en de stijgende inzet van mobiele oplossingen, zowel binnen als buiten de muren van het distributiecentrum. Dit vraagt enerzijds om de mogelijkheid om externe services aan je WMS te koppelen zoals een credit check systeem bij orderverwerking. Anderzijds is het door de stijgende koppelingen van systemen en mobiele apparaten noodzakelijk dat gewijzigde configuraties binnen het ene systeem snel kunnen worden doorgevoerd binnen een ander systeem. Waar gewijzigde parameters in een configuratie voorheen uitsluitend op spreadsheet-niveau werden bijgehouden, is het nu mogelijk om iedere wijziging automatisch vast te leggen, waardoor configuraties eenvoudig kopieerbaar zijn.
  
Niet alleen de snelheid maar ook de betrouwbaarheid van software-aanpassingen of -uitbreidingen is binnen moderne WMS-omgevingen beduidend hoger dan we voorheen gewend waren. Met inzet van de juiste tools is het mogelijk om op industriële wijze een volledige testomgeving te creëren waarin aan de hand van een regressietest verschillende datasets op een bepaalde configuratie getest kunnen worden.
  
Dynamische training
Een laatste interessant aspect dat een duidelijke rol speelt in de snelheid waarmee nieuwe WMS-oplossingen of applicaties kunnen worden ingezet is training. Vroeger dienden gebruikers getraind te worden met gebruik van een live systeem. Inmiddels is het echter mogelijk om gebruikers een dynamische webgebaseerde training te laten volgen, waarbij zij het gebruik van systemen en applicaties stapsgewijs kunnen aanleren en nauwkeurig wordt vastgelegd welke gebruiker over welke vaardigheden beschikt.
   
Uiteraard zijn er nog veel meer factoren die van invloed zijn op de verhouding tussen stabiliteit en kostenbesparingen enerzijds en flexibiliteit binnen de distributieketen anderzijds. Bovengenoemde aspecten illustreren echter welke uitdagingen er leven binnen distributie-omgevingen en hoe hier met moderne warehouse management systemen op ingespeeld kan worden. Duidelijk mag zijn dat inrichting van je distributie-organisatie niet langer een keuze hoeft te zijn tussen stabiliteit en flexibiliteit.
 
Manhattan Associates is als spreker aanwezig op de WMS-dag op 21 april. De leverancier van supply chain optimalisatieoplossingen zal hier meer vertellen over de benodigde flexibiliteit van WMS-systemen: http://www.wmsdag.nl/wms/399169/Sessie-D.html

Reageer op dit artikel