blog

Haal meer uit uw afschrijving van (interne) transportmiddelen

Warehousing

De maximale afschrijving berekenen op (interne) transportmiddelen was voorheen relatief simpel. Met het invoeren van de afschrijvingsbeperkingen (Wet Werken aan Winst) is de systematiek van afschrijven veranderd. Pascal Kosters en Dennis Hoefnagel zetten de systematiek hier eenvoudig uiteen met duidelijke praktijkvoorbeelden.

Net als voorheen moet de afschrijving berekend worden volgens goedkoopmansgebruik (dit is een fiscale term). Door de afschrijvingsbepering ‘Wet Werken aan Winst’ wordt de afschrijving, die eerst volgens goedkoopmansgebruik berekend werd, gemaximeerd. Voorheen werd gekeken naar de werkelijke levensduur van het transportmiddel. Nu moet ook bij een levensduur korter dan vijf jaar rekening gehouden te worden met de fiscale norm van tenminste vijf jaar.

 

Deze verschillen komen vooral bij (interne) transportmiddelen met een levensduur korter dan 5 jaar tot uiting. De voorbeelden in dit artikel zullen dan ook daarop toegespitst zijn.  

 

Voorbeeld van de wijziging

Een ondernemer (BV of eenmanszaak) koopt een gebruikte intern transportmiddel voor € 30.000. De verwachte levensduur is 3 jaar en er is geen restwaarde.

 

Afschrijving voorheen (voor werken aan winst)

De afschrijving in het eerste jaar was voorheen € 10.000 (€ 30.000 : 3).

 

Afschrijving volgens nieuwe systematiek

In het eerste jaar wordt de afschrijving € 6.000 (€ 30.000 : 5).

De afschrijving in het tweede en derde jaar is eveneens € 6.000. Als het bedrijfsmiddel na het derde jaar het bedrijf verlaat kan het restant van € 12.000 (€ 30.000 -( 3 x € 6.000)) ineens als verlies genomen worden.

    

Twee berekeningen (in twee stappen)

Door de wetswijziging dient de afschrijving via "twee stappen" berekend te worden om tot de maximale fiscale afschrijving te komen. Dit wordt vaak vergeten of niet toegepast. Hierdoor schrijven ondernemers te weinig af op hun (interne) transportmiddelen. Deze lagere afschrijving werkt door in de belastingdruk, door een lagere afchrijving wordt er mogelijk te veel belasting betaald. Ook in een verliessituatie kan een hogere afschrijving voordelig zijn. Een hogere fiscale  afschrijving kan dan teruggewenteld worden op in het verleden betaalde belasting.  

 

Door een voorbeeld wordt aangetoond hoe de ‘extra’ afgeschrijving werkt. De afschrijving wordt via de volgende twee stappen berekend om tot de maximale afschrijving te komen:

 

  1. De afschrijving wordt berekend op basis van goedkoopmansgebruik (dat is de afschrijving berekend zoals voorafgaand aan Wet Werken aan Winst), en
  2. Er wordt een maximale afschrijving berekend (volgens: Wet Werken aan Winst).

 

Afschrijving in formulevorm:

  1. (Aanschafwaarde – Restwaarde) : levensduur =
  2. Aanschafwaarde : 5 =

 

Hieruit blijkt dat indien er een restwaarde of afwijkende levensduur is, er automatisch een verschil in de afschrijving ontstaat.

 

Voorbeeld gebruikte vrachtauto

Er wordt een gebruikte vrachtauto gekocht voor € 30.000. Deze vrachtauto heeft een restwaarde van € 6.000. De resterende levensduur is 3 jaar. Het maximale afschrijvingspercentage is 20% (5 jaar).

 

In de praktijk wordt vaak, ten onrechte, de afschrijving berekend door een methode die een combinatie is van de hiervoor genoemde methodieken. De foutieve afschrijving is dan berekend op  € 4.800 per jaar ((€ 30.000 – € 6.000) : 5).

 

Volgens punt 1 is de afschrijving € 8.000 ((€ 30.000 – € 6.000) : 3). Dit is dus de afschrijving berekend volgens goedkoopmansgebruik. Door Werken aan Winst, punt 2, wordt de afschrijving gemaximeerd op € 6.000 (€ 30.000 : 5). De maximale afschrijving wordt dan € 6.000. De afschrijving is dus niet € 4.800 zoals in het vorige paragraaf berekend.

 

Voorbeeld nieuwe vrachtauto

Er is een een nieuwe auto aangeschaft voor € 60.000. Deze vrachtauto heeft een restwaarde van € 20.000. Door een extreem hoge kilometrage heeft de auto een levensduur van drie jaar.  Het maximale afschrijvingspercentage is 20% (5 jaar).

 

Veelal wordt de afschrijving als volgt berekend: (€ 60.000 – € 20.000) / 5 = € 8.000. Deze berekening is foutief.

 

De afschrijving dient als volgt berekend te worden:

  1. (€ 60.000 – € 20.000) : 3 = € 13.333,33
  2. € 60.000 : 5 = € 12.000

 

Volgens goedkoopmansgebruik is de afschrijving € 13.333,33 (zie 1). Dit wordt beperkt door de wettelijke 5-jaarstermijn (zie 2). De jaarlijkse afschrijving wordt dus gemaximeerd op € 12.000. Na drie jaar is de boekwaarde dan € 24.000 (€ 60.000 – (3 x € 12.000)). Indien de vrachtauto na drie jaar wordt verkocht voor € 20.000 is het restant ineens aftrekbaar als verkoopverlies op de auto.

 

Willekeurige afschrijving

Van 2009 tot en met 2011 is er een mogelijkheid om nog eens extra af te schrijven! Deze mogelijkheid is gemaakt om sommige investeringen te stimuleren. Onder de regeling vallen nieuwe ( interne) transportmiddelen. Personenauto’s, motoren e.d. zijn helaas uitgesloten van deze regeling. Naast het voordeel van extra afschrijven is er ook nog eens recht op investeringsaftrek.

  

Willekeurige afschrijving houdt in dit geval in dat er geen rekening gehouden hoeft te worden met de wettelijk voorgeschreven termijn van vijf jaar. De afschrijving is bij deze regeling  gemaximeerd op twee jaar. 

 

Voorbeeld

Een ondernemer koopt in 2010 een nieuwe vrachtwagen voor € 70.000. De vrachtwagen wordt betaald en in gebruik genomen gedurende  2010. De verwachte levensduur is 6 jaar en er is een restwaarde van € 10.000.

 

Afschrijving

Het maximale bedrag aan afschrijving in 2010 bedraagt € 30.000 ((€ 70.000 – € 10.000) : 2). Let op, de fiscale regels schrijven nu wel voor dat er in dit geval wel rekening gehouden moet worden met de restwaarde.  

 

Verlies compensatie

Zelfs in een verliessituatie kan een hogere afschrijving gunstig uitpakken. Ondernemers hebben de mogelijkheid om verliezen te compenseren met inkomen uit het verleden, dit wordt carry back genoemd. Het doorschuiven van een verlies naar de toekomst wordt carry forward genoemd.

   

Door carry back kan er maximaal 3 jaar verlies teruggewenteld worden. Een verlies uit 2009 kan dus teruggewenteld worden naar respectievelijk 2006, 2007 en 2008.

 

 

Aanvullende informatie:  

1. Het besluit van de Minister De Jager van Financiën inzake de afschrijving op bedrijfsmiddelen opgenomen.  

2. Interessante informatie over de belastingaftrek voor investeringen (waaronder duurzaam vervoer)

Reageer op dit artikel