blog

De organisatie bepaalt het succes in dc

Warehousing

De organisatie bepaalt het succes in dc
DC-organisatie eric hereijgers van looy

Door de juiste aspecten op de juiste manier in te vullen, zal de motivatie, de betrokkenheid en pro-activiteit van de meeste magazijnmedewerkers toenemen. Expert Eric Hereijgers van Van Looy Group legt hier uit waar u op moet letten.

In de logistieke sector moet men flexibel in kunnen spelen op wijzigende marktomstandigheden en toenemende markteisen, terwijl de marges gering zijn. Dit vereist een uitgekiend logistiek proces dat flexibel is, een hoge kwaliteit levert en ook zeer efficiënt is.

 

Logistieke processen worden hierdoor continu aangepast en geoptimaliseerd. Stilstand is achteruitgang. Toch brengen nieuw ingevoerde logistieke concepten niet altijd wat er van wordt verwacht. Tegenvallende resultaten komen veel vaker voor dan dat men denkt. Men vergeet door de drukte van het project namelijk de belangrijkste succesfactor, namelijk de organisatie.

 

DC-organisatie

Veel projecten leveren niet het maximale resultaat omdat de organisatorische randvoorwaarden niet worden ingevuld die de nieuwe werkmethoden en systemen vereisen. Het verhogen van de service graad en efficiëntie, stelt ook hogere eisen aan de professionaliteit van de DC-organisatie. Het komt niet van de technische oplossing alleen.

 

Twee aandachtsgebieden

Er kunnen twee aandachtsgebieden worden onderscheiden om de professionaliteit van de DC-organisatie te verbeteren en te borgen:
 

 • Bedrijfsbureau-functie
 • Motivatie, betrokkenheid en pro-activiteit medewerkers
   

Bedrijfsbureau-functie

 

 

Bedrijfsbureau

Om efficiënt en kwalitatief hoogstaand te werken kan men harder gaan werken of slimmer gaan werken (of allebei). Om slimmer te kunnen worden, moeten een aantal functies op de juiste manier worden ingevuld.

 

Enkele functies die hiervoor van belang zijn:
 

 • Artikel allocatie beheer: ligt het juiste artikel in de juiste zone of in het juiste opslaggebied?
 • Performance management: wat is de prestatie van ieder proces en iedere medewerker, hoe wordt deze teruggekoppeld en hoe wordt dit gebruikt om het proces ook te verbeteren.
 • Applicatie-management: hoe haal je het beste uit de het WMS-systeem of uit de WM-module van het ERP-systeem?
 • Voorraad-op-locatie betrouwbaarheid: hoe breng je deze op een hoog niveau!?

 

De invulling van deze functies wordt vaak onderschat of wordt er even bijgedaan en niet consequent doorgevoerd en opgevolgd. Dit terwijl de invloed van deze factoren op de efficiëntie en kwaliteit groot is. Er is bijvoorbeeld veel aandacht voor performance meting. Maar wat gebeurt er nu echt met al die lijstjes? Helpen ze ook om de performance te verbeteren? Vaak niet! Er is namelijk meer nodig dan het produceren van lijstjes.

 

Motivatie, betrokkenheid en pro-activiteit.

DC-organisaties zijn vaak groot en het aandeel flexibele medewerkers is tevens hoog. DC-organisaties met 80 tot 150 medewerkers, waarvan circa 40 procent wordt ingevuld door medewerkers van uitzendbureaus en oproepkrachten, zijn eerder regel dan uitzondering. Van de medewerkers wordt een hoge concentratie verwacht die nodig is om continu het repeterende werk op een hoog niveau uit te voeren. Probeer eens 400 picks per dag uit te voeren, terwijl je maar 1 keer een fout mag maken: een performance van 99,75 procent!

   

De werkplek is vaak niet optimaal en de fysieke belasting is relatief hoog door de gewichten en afmetingen van de producten of door het hoge aantal handelingen dat repeterend uitgevoerd moet worden.

De motivatie, betrokkenheid en pro-activiteit van de medewerkers om het proces continu te verbeteren, vraagt veel aandacht en professionaliteit van de DC-organisatie. De warehousemanager en de teamleiders moeten hier continu aandacht aan geven. Dit vormt de basis voor een professionele DC-organisatie.

 

De volgende aspecten zijn hierbij van cruciaal belang:
 

 • Het goede voorbeeld geven;
 • Communicatie naar alle medewerkers;
 • Training & opleiding;
 • Productiviteits- en kwaliteitsmeting en terugkoppeling;
 • Evaluatie en bijsturing van de medewerkers;
 • 5S-methode, Kaizen, Lean Logistics en TQM.

 

Het lijken open deuren en toch is niets minder waar. Door deze aspecten op de juiste manier in te vullen en door hier continu aandacht aan te geven, zal de motivatie, de betrokkenheid en pro-activiteit van de meeste medewerkers toenemen. Dit lijkt gemakkelijker dan het overigens is. Hoe garandeer je dit bij een hoge werkdruk, bij continu wisselende medewerkers enzovoorts. Dit vereist speciale aandacht van de gehele organisatie.

 

Eric Hereijgers van Van Looy Group verzorgt een lezing over dit onderwerp op de Vakbeurs Bedrijf & Logistiek. De vakbeurs vindt plaats op 10 en 11 november 2010 in Eindhoven. De lezing wordt gehouden op donderdag 11 november om 12.30 uur, zal A. Van Looy Group is op deze beurs te vinden op stand 26.

Als u de lezing van Eric Hereijgers bij wilt wonen, meldt u dan aan door een e-mail te zenden aan Eric.hereijgers@vanlooy.com. Voor meer informatie, zie www.vanlooy.com.  

 

Lees hier meer artikelen van Eric Hereijgers op Logistiek.nl…

Reageer op dit artikel