blog

Vijf duurzame verbeteringen in het magazijn

Warehousing

Vijf duurzame verbeteringen in het magazijn
Vanderlande Robert van Ree

De steeds grotere behoefte aan duurzaamheid in de logistiek lijkt haaks te staan op de toenemende mechanisering in distributiecentra. Robert van Ree van Vanderlande Industries geeft aan de hand van vijf feiten inzicht in hun onderzoek naar duurzame verbeteringen in het gemechaniseerde magazijn.

De vraag naar duurzamere oplossingen in logistieke ketens is de afgelopen jaren sterk toegenomen. Onder het ‘Green’ thema zijn bedrijven en overheden vele ‘zero emission’ campagnes gestart met marketing, gedragstimulering en / of operationele kostenbesparingen als leidende motieven.

Tot nu toe werd de mogelijke CO2-besparing in lucht- en vrachtverkeer vaak als aandachtsgebied gekozen. Door de sterk toegenomen mechanisering van intra-logistieke processen staan nu ook de distributiecentra op de agenda.

 

Veronderstellingen en feiten

Om een nulmeting te kunnen doen op energieverbruik in magazijnen en om de trends in vermindering van de CO2 ‘footprint’ in kaart te brengen, is Vanderlande ruim een jaar geleden vanuit de interne werkgroep ‘Sustainability’ een onderzoek gestart.

 

Eerst is gekeken naar de invloed van gemechaniseerde DC’s op energie verbruik binnen de gehele logistieke keten. Gemechaniseerde DC’s met miniloads, conveyors en sortingsystemen blijken gemiddeld 24 procent van de totale CO2 uitstoot in de keten voor hun rekening. Van de genoemde 24 procent neemt de mechanisering ca. 48 procent voor zijn rekening, uitgaande van een hoog gemechaniseerd ‘Goods -to-Man’ systeem met miniloads en conveyors.

 

 

 

Feit 1

Het energieverbruik per gemechaniseerd afgehandelde order regel is lager dan een volledig handmatig afgehandelde order regel.

 

Ondanks het feit dat er in een gemechaniseerd DC met miniloads, conveyors en werkstations meer energie wordt verbruikt dan in een handmatig DC, ligt het energie verbruik per orderregel lager.

Hieraan liggen de volgende factoren ten grondslag:

 

  • De doorvoer per m3 gemechaniseerd magazijn volume is gemiddeld drie keer hoger dan in een handmatige operatie.
  • Miniloads en conveyors hebben geen licht, verwarming en airco nodig om hun werk te doen, mensen wel.
  • De totale ruimte benutting in een gemechaniseerd DC met miniloads of shuttlesystemen is 35 procent hoger dan in een handmatig DC met legbord- en doorrolstellingen vanwege de hoogte invulling.

 

 

Feit 2:

Het gebouw en de logistieke inrichting bepalen het verschil

 

Hierbij letten we speciaal op verlichting, koeling, verwarming en het stroomverbruik voor het interne transport.

 

Verlichting

Moderne, duurzame verlichtingsconcepten besparen samen tot 50 procent energie ten opzichte van conventionele verlichting. Lichtdoorlaten in het dak en in de wanden, T5 tubes (minder energie en langere levensduur) en bewegingssensoren in plaats van schakelaars worden in vele duurzame magazijn bouwprojecten toegepast. Veel aandacht is er tegenwoordig voor taakverlichting op de werkplek omdat deze de productiviteit en de alertheid verhogen. Door toepassing van helderder licht op gefixeerde werkplekken kan het aantal LUX vanaf het plafond vaak worden teruggeschroefd.

Koeling en verwarming

De gecombineerde toepassing van grond warmte wisselaars, verbeterde isolatiematerialen in daken, wanden en loading docks, hergebruik van warmte van compressoren en andere machines en nachtventilatie vormt in totaal circa 30 procent van potentieel aan energiebesparing. Gemechaniseerde magazijnen halen nog meer profijt uit het feit dat alleen de werkruimte waar mensen komen geconditioneerd hoeven te worden. Miniloads en conveyors functioneren 100 procent in een ‘black box’ zonder licht of verwarming.

   
Stroomverbruik intern transport

Als voorbeeld nemen we een heftruck die gemiddeld 30 pallets met daarop 40 dozen per uur verplaatst. Per doos wordt gemiddeld 1,3 Watt aan energie verbruikt. Vergelijken we dit met statisch intern transport dan kost het zelfde transport van 1.200 dozen ongeveer 1,1 Wat aan energie. (en uiteraard geen FTE’s)

Feit 3

Te optimistische groei en piek scenario’s leveren een energie inefficiënt systeem op

 

Systemen worden zodanig ontworpen dat ze qua operationele capaciteit het piek uur op de piek dag over 5 jaar of zelfs 10 jaar aan moeten kunnen. Met verkeerd gekozen uitgangspunten, te optimistische groeiverwachtingen en extra ingebouwde veiligheidsmarges kan dit uiteindelijk een over gedimensioneerd systeem opleveren met een energie profiel dat verre van optimaal is.

 

Als zware motoren slechts licht of nauwelijks worden belast, verbruiken ze in vergelijking met goed gedimensioneerde aandrijvingen meer stroom.

 

Feit 4

Inzicht levert verbeteringen op

 

Om erachter te komen waar het meeste besparingspotentieel zit, heeft Vanderlande vanuit haar Service organisatie een speciale Energie scan ontwikkeld, die het energie verbruik in deelsystemen over de tijd gezien nauwkeurig kan vastleggen. Er is gekeken naar 2 typen gemechaniseerde oplossingen:

 

  • Sorteeroplossingen voor items en verzenddozen
  • ‘Goederen naar de man’ order verzameloplossingen met miniloads en conveyors

Binnen de sorteeroplossingen bleek dat het energie verbruik van de conveyors bijna 40 procent hoger is dan dat van het sorteersysteem zelf. Dit is de reden dat er zwaar is ingezet op de ontwikkeling van energie zuiniger transportsystemen, die door toepassing van andere banden, aandrijvingen en software in de praktijk 25 procent tot 30 procent energie besparing blijken te leveren ten opzichte van ‘grijze’ systemen.

 

In de categorie ‘Goederen-naar-de-man’ oplossingen bleek de Miniload een interessanter aandachtsgebied te zijn. In voorbeelden met gemiddeld 5 miniloads per systeem bleek in de praktijk dat ruim 60 procent van het energieverbruik voor rekening van deze miniloads kwam.

Door toepassing van lichtere materialen, het benutten van versnellings- en vertragingsenergie en de zwaartekracht bleek ook hier een potentieel van 20 procent besparing haalbaar.

 

Feit 5

Slimme besturingsoftware biedt veel potentie

 

Het systeem hoeft alleen te draaien als er iets opgeslagen, getransporteerd of gesorteerd hoeft te worden. Door het totaal aan equipment op te delen in een fijnmazig net van transport velden dat individueel aangestuurd kan worden op basis van het aanbod aan dozen, pakketten of bakken, is in de praktijk (vergeleken met bestaande ‘grijze’ systemen) gemiddeld 25 procent op energie te besparen. Deze aanpassingen zijn in de meeste gevallen ook uitvoerbaar op bestaande systemen. In de praktijk zal het een stuk stiller worden in deze magazijnen!

 

Ook op gebouw niveau blijkt het nodige te verbeteren. Los van iedere vorm van mechanisering blijkt uit onderzoek dat een duurzaam DC gemiddeld 8 procent minder CO2 uitstoot dan conventionele bouw.

Meer gebouw gebonden Informatie hierover is te vinden in dit expertartikel over duurzame magazijnen:

Reageer op dit artikel