blog

Lean verbeterprocessen WMS-omgeving

Warehousing

Lean verbeterprocessen WMS-omgeving
Lean verbeterprocessen werken in de WMS-omgeving van Sandvik

Lean verbeterprocessen werken in de WMS-omgeving van Sandvik
Op de WMS-dag op 22 april komt ook het onderwerp Lean aan de orde. Het heeft lang geduurd voordat dit onderwerp bij distributiecentra en magazijnen als volwaardig gezien wordt. Nog maar enkele jaren geleden werd dit onderwerp zelfs gezien als ongewenst.

Bij een stafbespreking van een grote distributeur van onderdelen werd me vijf jaar geleden nog naar het hoofd geworpen dat Lean alleen maar voor de automobielindustrie goed zou zijn, maar niet voor hun. Zij zagen het als een veredelde schoonmaakmethode. Ook moet gezegd worden dat het management hier toen zelf niet achter stond. Het "not invented here"-syndroom werkt in sommige organisaties nog ver door.

 

Enorme prestaties bij Santrade

Gelukkig begint hier veel verandering in te komen. Er komen steeds meer voorbeelden van organisaties die de Lean aanpak wel willen omarmen. Santrade in Schiedam is zo’n organisatie. Zij zijn een onderdeel van de Sandvik Group. Bij Santrade distribueren de medewerkers met behulp van een geavanceerd WMS-systeem high tech tooling aan de industriële markt. De omzet overschrijdt de miljard euro. De eisen aan kwaliteit en een korte doorlooptijd zijn extreem hoog. Met meer dan 200 werknemers en tienduizenden orderregels per dag worden hier enorme prestaties verricht. Bij doorlooptijden wordt hier eerder gewerkt met minuten dan met uren. Er wordt gesproken over aantallen fouten per miljoen activiteiten. Door barcodesturing heeft Santrade het distributiecentrum totaal papierloos in kunnen richten. De hoge kwaliteit en betrouwbaarheid van de processen is zeer belangrijk. Voortdurend streeft Santrade naar de verbetering van hun bedrijfsprocessen op de werkvloer.

 

Respect voor de werknemer centraal

Hoe blijft het personeel gemotiveerd? Daar is door het management enorm veel aandacht besteed. De Zweedse focus op respect voor de werknemer staat hier centraal. Op die basis is gewerkt aan een werkwijze die gestoeld is op het gedachtegoed van Lean. Er is niet gekopieerd. Wel is hier op een eigen wijze invulling gegeven aan verbeterprocessen. Op basis van topdown gerichte aandacht en bottom up inzet is er intensief gewerkt aan verbeteringen. De rol van de werknemers in de uitvoering is hierbij zeer opbouwend gebleken. In het Zweeds zou je kunnen zeggen: Ja kan vi. De resultaten zijn zichtbaar en werken inspirerend voor de collega’s.

 

Op de WMS-dag  zal uitgebreid ingegaan worden op de verbeteringen door een combinatielezing van de manager van het EDC Alex Nieuwpoort en mij. Met foto’s, films, facts en fun zullen we een toelichting geven op de verbeterprocessen en de lessen die we daaruit hebben geleerd.

Op 8 april is er voor geïnteresseerden in de topopleiding voor logistici EMLog  alvast de mogelijkheid het bedrijf te bezoeken en kennis te nemen van resultaten. Opgave dient plaats te vinden via de vLm

 

Informatiesessie bij Sandvik

Informatiebrochure (pdf) EMLog-opleiding

Reageer op dit artikel