blog

De onderscheidende functionaliteiten van een WMS

Warehousing

Ondanks dat warehouse management systemen steeds rijkere functionaliteit bieden is de selectie van een dergelijk pakket niet eenvoudig. De keuze van een WM pakket en -leverancier is immers een activiteit die niet ieder jaar op de rol staat en die grote impact heeft op de bedrijfsvoering. Hoe krijgen we zicht op de (vele) WMS-aanbieders en hoe krijgen we op een efficiënte manier de (toekomstige) eisen en wensen duidelijk is een uitdaging voor veel bedrijven.
René van den Elsen en Jauco Martens brengen een aantal onderscheidende functionaliteiten in kaart.

Allereerst een paar open deuren ter introductie:
    

  • Door toenemende internationalisatie worden de ketens steeds langer en neemt het aantal voorraadpunten / magazijnen toe.
  • De performance van bedrijven wordt voor een steeds groter deel bepaald door de performance van de magazijnen
  • Steeds hogere eisen worden gesteld aan efficiency maar vooral ook aan flexibiliteit en kwaliteit.
  • De performance van magazijnen en distributiecentra hangt vrijwel zonder uitzondering samen met de performance van het informatiesysteem
  • Warehouse Management Systemen bieden steeds meer (standaard) functionaliteit
  • Ook ERP systemen bieden uitgebreide Warehouse Management functionaliteit

 

In dit artikel willen wij u graag meer vertellen over de onderscheidende functionaliteiten in de wereld van Warehouse Management Systemen (WMS). Onze marktverkenning kenmerkt zich door de volledigheid van de vragenlijst (ongeveer 2,500 functionaliteiten werden in kaart gebracht). We hebben dan ook een keuze moeten maken…

 

Algemeen

Globaal kan worden gesteld dat pakketten zich onderscheiden door de breedte van ondersteunde processen en het al dan niet sturende karakter. Het gaat in een groot aantal gevallen om details die echter wel bepalend zijn voor de echte fit en de mate van efficiency die kan worden bereikt. Voorbeelden zijn zaken als:

   

  • Genereert het systeem inrijvoorstellen en waarmee wordt hierbij rekening gehouden?
  • Is het systeem dwingend in de af te handelen taken of kan de orderpicker tijdens het picken op eigen initiatief van gang wisselen?
  • Vindt inventarisatie niet alleen bij 0 voorraad maar ook bij minimale voorraad plaats?
  • Wordt bij het maken van een dock-planning rekening gehouden met op korte termijn gewenste goederen?

 

Dit is geen rocket science maar wel bepalend voor de echte fit van het pakket. In een aantal gevallen wordt WM functionaliteit aangeboden door een leverancier van material handling equipement. Groot voordeel is "one stop shopping" en het ontbreken van interfaces. Vaak beschikken deze systemen echter over minder brede functionaliteit.

 

Opkomend is de rol van leveranciers van business suites. Dat zijn leveranciers die naast ERP of TMS functionaliteit WM software aanbieden. Iets minder dan de helft (43 procent) ziet zich als aanbieder van zo’n business suite.

Een ander onderscheidend kenmerk is regionale beschikbaarheid. Veel meer dan bij ERP wordt de WMS markt gekenmerkt door lokale spelers. Groot voordeel is de beschikbaarheid van lokale ontwikkelcapaciteit. Kleinere, regionale spelers missen echter vaak schaalvoordeel en moeten relatief hoge kosten maken om "bij te blijven".

Basis functies

Tot de basis functionaliteit van een WMS beschouwen wij het beheren van stamdata, het verwerken van een opdracht, het vrijgeven van een order voor orderpicken, het beheer van voorraden, de inventarisatie van voorraden, het vormen van zendingen en het genereren van managementinformatie.

Dit zijn naast het afhandelen van de fysieke goederenstroom elementen waar eigenlijk ieder WMS voldoende functionaliteit moet bieden.

 

Element

Onderscheidende functionaliteit

Stamdata

De meeste systemen bieden zeer veel functionaliteit voor het vastleggen van producteigenschappen. Het vastleggen van recepturen voor "artikelen" wordt echter door slechts 45 % van de onderzochte pakketten ondersteund. Ook het kunnen omgaan met kleuren en maten (belangrijk voor de mode branche) is een onderscheidend kenmerk.

 

Opdrachtverwerking

Verdelen van beschikbare goederen indien de orders de beschikbare goederen overschrijden (rantsoenering). Speelt bij AGF maar ook in situaties waarin actiematig wordt gewerkt. Ongeveer 25 % van de onderzochte systemen kan hiermee omgaan. Het verdelen van "overschotten" wordt door 14% van de pakketten ondersteund.

 

Inventarisatie I

Inventariseren van de voorraad is vaak een behoorlijke piekbelasting in het magazijn. Daarom gaan steeds meer bedrijven over naar continue inventarisatie. Optimaal is het tellen van de voorraad bij minimale voorraad. 70% van de pakketten ondersteunt dit principe.

 

Inventarisatie II

Ongeveer 1/3 van de pakketten beschikt over functionaliteit die ervoor zorgt dat een eventuele hertelling afhangt van de waarde van de afwijking.

 

 

Inkomende tot uitgaande goederen

Het afhandelen van inkomende tot uitgaande goederen binnen een magazijn is het hart van een WM-systeem. De afgelopen jaren is de ondersteuning op dit gebied enorm uitgebreid. Toch zijn er nog een aantal gebieden waar niet ieder WM-systeem voor iedere situatie voldoende ondersteuning biedt.

Additionele functionaliteit

Additionele functionaliteit zijn die elementen die niet binnen ieder distributie centrum van belang zijn. Echter, bij een selectie van een WM systeem kunnen juist deze functionaliteiten van doorslaggevend belang zijn. Kan niet voldaan worden aan de wens van het bedrijf dan kan het WM systeem direct van de lijst met potentiële oplossingen.

 

Element

Onderscheidende functionaliteit

Serienummers

Meer dan 95 % van de onderzochte WM systemen kan omgaan met serienummer registratie. Echter, niet meer dan 50 % van de pakketten kan ook omgaan met het blokkeren van artikelen binnen een serienummerreeks.

 

THT datum

Ook het registreren van de THT datum wordt door meer dan 95 % van de pakketten afgedekt. Het enkel versturen van goederen met een jongere THT datum naar specifieke klanten wordt dan weer door slechts 50 % van de systemen ondersteund. 70 % van de systemen is in staat één THT per zending uit te leveren.

 

Multi-site

Meer traditionele distributiestructuren zijn zeer statisch ingericht. Ieder DC (be)levert een bepaalde regio, klantengroep of product. Modernere distributiestructuren zijn flexibeler ingericht zodat de capaciteit (voorraden, personeel) optimaal wordt benut. Verdeling van opdrachten over verschillende magazijnen op basis van de beschikbare voorraad wordt door ongeveer 80 % van de WM systemen ondersteund. Verdere ondersteuning door ook de verwerkingscapaciteit mee te nemen wordt door 15 % van de pakketten ondersteund.

 

Emballage & Retouren

Het terughalen van emballage en retouren in combinatie met een levering is in het bijzonder bij locale distributie met vaste transporteurs logisch. Daarnaast toont het een (zichtbare) mate van professionaliteit richting de afnemer. Bij ongeveer ¼ van de WM systemen kan worden aangegeven of bij een te leveren klant emballage retour moet worden gehaald.

 

Dock- & Yard management

Ondersteuning bij het toewijzen van dockdeuren rekening met optimalisatie van rij-afstanden e.d. wordt door ongeveer 10 % van de pakketten functioneel ondersteund.

 

Value Added Services (VAS)

In het bijzonder bij VAS activiteiten is het van belang dat normtijden en werkelijk benodigde tijden worden vastgelegd zodat een adequate nacalculatie kan worden gemaakt en er geleerd wordt voor de toekomst. Ongeveer 50 % van de pakketten kan u daar daadwerkelijk bij ondersteunen.

 

Opslag gevaarlijke stoffen

Ongeveer 70 % van de pakketten biedt enige ondersteuning op het gebied van opslag van gevaarlijke goederen. Wilt u functionele ondersteuning op het gebied van gevaarlijke stoffen in de vorm van maximale hoeveelheid per zone dan voldoet ongeveer 20 % van de systemen.

 

Douane

Douane functionaliteit is zeer onderscheidend in de WMS markt. Ruim 35 % van de pakketten biedt geen enkele douane functionaliteit.

 

 

Capaciteitsplanning

Ca. 50 procent van de warehouse mangement systemen wordt ingezet bij logistieke dienstverleners. Met name in deze omgevingen worden hoge eisen gesteld aan zowel flexibiliteit als ook aan efficiency. Hiervoor is het noodzakelijk de bezetting in relatie tot het uitgevoerde werk goed te monitoren, anderzijds is het van belang voor de juiste bezetting op het juiste moment te zorgen.

 

Distribuerende magazijnen werken vaak met een zeer korte tijdshorizon. Het is dan ook van belang om continu zicht te hebben op de actuele status van opdrachten en capaciteit.

 

Het berekenen van het uiterste startmoment van een order op basis van normtijden is een functionaliteit die ongeveer 60 procent biedt. Het visualiseren van de status van de verschillende capaciteiten (mensen, transportmiddelen, opslag) wordt door ongeveer ¼ van de systemen ondersteund.

 

Orderverdeling over verschillende magazijnen op basis van beschikbare mens- / machinecapaciteit wordt door slechts 10 systemen van de 90 onderzochte pakketten ondersteund.

Breedte van het aanbod

IPL constateert een verbreding van de scope van het WMS. Enerzijds gebeurt dit doordat traditionele WMS leveranciers hun aanbod verbreden, anderzijds doordat leveranciers van ERP en TMS (Transport Management Systemen) WM functionaliteit aan hun "business suite" toevoegen. 45 procent van de aanbieders ziet zichzelf als aanbieder van een "business suite".

 

Evident voordeel van business suites is het ontbreken van interfaces. "Best of breed oplossingen" bieden in sommige gevallen beter toegesneden functionaliteit. 29 procent van de WMS leveranciers is aanbieder van handeling equipement en biedt ondersteunende WM functionaliteit aan. Uiteraard verzorgt het WMS in zo’n geval de aansturing van de handling equipement.

 

Vooraf in kaart brengen

Voor de selectie van een WM systeem is het niet voldoende globaal in te schatten of een functioneel gebied wordt afgedekt. Het is noodzakelijk het (toekomstige) eisen- en wensenpakket goed in kaart te brengen en te toetsen aan mogelijke oplossingen. Een zorgvuldige selectie is het startpunt van een succesvolle implementatie en voorkomt extra kosten, overschrijding van de implementatiedatum en frustratie bij de organisatie. Dit op zijn beurt is noodzakelijk voor een succesvolle langdurige samenwerking met de WM leverancier

 

Vandaar dat IPL Consultants een uitgebreide database heeft met daarin de functionaliteiten van de belangrijkste spelers op de WMS markt. Op deze manier kunnen wij tot in detail vaststellen welk systeem het best bij uw profiel past. Meer informatie kunt u vinden op http://www.warehouse-logistics.com/1/2/warehouse-logistics.html en http://www.wms-selectie.nl/

 

De auteurs René van den Elsen en Jauco Martens van IPL Consultants zijn actief betrokken bij het internationale onderzoek naar WM systemen dat sinds 2000 wordt uitgevoerd door IPL Consultants en het Duitse Fraunhofer IML. Zij zijn bovendien betrokken bij selecties van WM systemen.

Reageer op dit artikel