blog

Wintertijd en het bevroren wisseleffect

Warehousing

Het sneeuwt wederom buiten. De buitentemperatuur is lager dan we jarenlang gewend zijn geweest. En dat op een moment, dat we een marktsituatie hebben die terecht is gekomen op het laagste niveau sinds vele jaren. Helaas is hier geen oorzakelijk verband in aan te wijzen. Anders zou dat voor enig optimisme in de branche kunnen zorgen. Tenslotte is het een natuurlijke zekerheid, dat het ook dit jaar weer zomer wordt.

Artikel oorspronkelijk gepubliceerd in Logistiek op 12 februari 2010.

Wanneer de zon terug komt in onze markt is nog de vraag. Pas als de economie een groei vertoont en er voldoende financieringsmogelijkheden zijn, trekt de vraag uit de markt weer aan. Net zoals de meeste van onze klanten hebben ook wij als material handling leveranciers te kampen met de neergaande markt.

Ik vraag me af of er voldoende rekening mee is gehouden, dat er vroeg of laat een wintertijd aankwam. Misschien zijn veel van onze klanten aangelopen tegen het bevroren wisseleffect. Daarmee bedoel ik, dat je weet dat je een risico loopt, maar niet het risico wilt verkleinen of hebt kunnen verkleinen door op strategisch niveau structurele voorzieningen te treffen. Te veel materieel op voorraad en dan maar vorkheftrucks inzetten met sneeuwkettingen en een sneeuwschuiver ervoor is wel creatief, maar niet een adequate oplossing voor een overschot aan trucks in het bedrijf.

Wat kunnen we doen om deze twee wetmatigheden – slechte markt en bevroren wissels – toch ten goede te laten keren? Als leveranciers kunnen we de markt niet beïnvloeden. Maar hulp bieden op andere vlakken kan wel.

We kunnen onze kennis en middelen inzetten bij het financieren van material handling equipment. Om het bevroren wisseleffect te vermijden, zullen we meer nadruk moeten leggen op flexibiliteit, continuïteit in de relatie en op vlootbeheersing.

Nu de draaiuren van de trucks reduceren en de standtijd langer wordt, ligt het gevaar van overcapaciteit op de loer. Meer dan ooit is er behoefte aan flexibilisering van de kosten. Dat kan middels het al veel toegepaste rentalconcept, maar dan aangepast aan huidige omstandigheden. We zullen ook als leveranciers meer waarborg moeten geven voor de continuïteit in de service, die we met onze klanten hebben afgesproken.

Het weer voorspellen kunnen we niet. De markt veranderen al evenmin. Maar met meer aandacht voor vlootbeheersing – of zo u wilt fleetmanagement – slagen we er wel in om beter in te spelen op veranderende omstandigheden. Zo voorkomen we het bevroren wisseleffect.

Reageer op dit artikel