blog

Wanneer was uw laatste dakinspectie?

Warehousing

Wanneer was uw laatste dakinspectie?
Leeg t.b.v. gerelateerde artikelen

We zitten weer midden in de tijd van regen, sneeuw en harde windvlagen. Sjoerd van Vloten zet een aantal tips op een rij om te voorkomen dat de dakplaten u binnenkort om de oren waaien. Ligt dakonderhoud eigenlijk bij de eigenaar van het pand?

‘Wind rukt dakplaten AH-hoofdkantoor los’ en ‘Dak Ikea Amsterdam ingestort’. Helaas gebeuren dit soort incidenten ieder jaar. Soms is de schade groter dan een paar dakplaten zoals bij IKEA Amsterdam in 2002, hier was de waterschade aanzienlijk.

 

Er kunnen verschillende oorzaken zijn voor incidenten met daken:
 

 • Slechte montage
 • Te licht geconstrueerde draagconstructie
 • Te lage wind weerstand
 • Te kleine of verstopte afvoeren
 • Te weinig afvoeren of verkeerd geplaatste afvoeren
 • Te weinig afschot van het dak
 • Te weinig of te kleine nood afvoeren
 • Materiaal gebreken
 • Slecht onderhoud
   

Het dak is een beveiliging  voor uw proces en goederen in uw warehouse. Pas bij langdurige regenval en harde wind worden de lekkages en gebreken opgemerkt en gaat men een dakdekkersbedrijf bellen om de boel te laten repareren. Vaak is dan de eerste vraag van het dakdekkersbedrijf of u een contract heeft want klanten met een contract gaan namelijk voor. Indien u geen contract heeft komt u gewoon later aan de beurt.
  

Ik hoor u denken: "Dakonderhoud ligt toch bij de eigenaar van het pand?" Dat wordt weer het huurcontract opzoeken en doorlezen evenals de demarcatielijst. Hierbij is belangrijk om te weten dat de eigenaar of verhuurder van een pand verantwoordelijk is voor de constructie van het dak.                                 

Onderhoud vaak bij gebruiker 
In bijna alle gevallen ligt het dakonderhoud bij de gebruiker. De gebruiker kan heel gemakkelijk bij een dakdekkers bedrijf of een dak inspectie bureau een contract afsluiten waarbij het dakdekkers bedrijf of een dak inspectie bureau minimaal twee maal per jaar het dak schoon maakt en kleine reparaties direct uitvoert tevens worden de hemelwaterafvoeren en nood afvoeren dan gecheckt. In sommige gebieden met bijvoorbeeld veel bomen of vogels moet het schoonmaken van het dak vaker plaatsvinden.
U ontvangt jaarlijks een rapportage dat laat zien in welke staat het dak zich bevind. Met dit rapport kunt u de eigenaar c.q. verhuurder op de hoogte brengen van de staat.

  

Dak bij nieuwbouw
Indien u nieuwbouw plannen heeft doet u er goed aan om in de ontwerp fase het dak te laten ontwerpen door een gespecialiseerd bureau. Dit bureau zal dan rekening houden met factoren als water accumulatie, windweerstanden, isolatie, materiaal keuze en bevestiging methode. Tijdens de uitvoering kan dit bureau de controle op de werkzaamheden voor u uitvoeren. Dit kan u achteraf veel geld en schade besparen.
Sommige verzekeraars zoals bijvoorbeeld FM global hebben eigen specificaties en eisen waaraan een dak moet voldoen. De verzekeraars hebben veel ervaring met schades welke zijn ontstaan door lekkages en willen op deze wijze de risico’s beperken. 
                                                 

Veiligheid
Bedenk wel dat de mensen veilig hun werk moeten kunnen uitvoeren. De eigenaar c.q. verhuurder van het pand is verantwoordelijk voor het veilig kunnen werken op het dak. De kosten voor het aanbrengen van valbeveiliging op het dak zijn dan ook voor de eigenaar c.q. verhuurder.  Maatregelen tot valbeveiliging zijn verplicht bij werkzaamheden die op 2,5 meter of hoger worden uitgevoerd. De Arbo wetgeving verplicht alle bedrijven een risico inventarisatie en evaluatie (RI&E) uit te laten voeren. Op een plat dak mag indien de afstand tenminste 4 meter  tussen dakrand en werkplek bedraagt men uit het oogpunt van valbeveiliging volstaan met een duidelijke markering.

 

 

Tips voor dakeninspectie:

 1. Laat bij nieuwbouw het dak toetsen en controleren door een gespecialiseerd bureau.
 2. Inspecties laten uitvoeren door een gespecialiseerd bureau.
 3. Onderhoudscontract afsluiten met een gespecialiseerd  bedrijf .
 4. Zorg voor een veilige werkomgeving.
 5. Vervang tijdig materialen die niet meer voldoen.
Reageer op dit artikel