blog

Belangrijkste trends in warehousing op een rij

Warehousing

Rob van Doesburg en Raymond Beers, SCM-consultants Capgemini Consulting, zetten de belangrijkste ontwikkelingen en trends wat betreft warehouse management systemen uiteen. Uitgangspunt is het onlangs gepubliceerde warehousing report 2009.

Tijdens de voorgaande editie van het warehousing report van Capgemini in 2006, waren de belangrijkste verwachte trends voor de jaren 2006 tot en met 2009: RFID, voice technology en integration. Kijken we naar de ontwikkelingen die zich in werkelijkheid hebben voorgedaan (zie tabel 1), dan valt op dat voice technology de belangrijkste ontwikkeling van de afgelopen drie jaar is geweest. Momenteel is deze technologie volwassen en kan het als standaardfunctionaliteit worden beschouwd. De ontwikkelingen op RFID-gebied zijn echter veel minder snel gegaan dan verwacht.
  

Table 1. Recognized trends of the last three years

 

1

2

3

Weighted total

Voice technology

4

3

6

24

Integrated transportation/trip planning

1

5

0

13

Configurable workflow functionality

2

2

1

11

Integrated Labor Management / 

Labor forecasting

3

0

2

11

Service Oriented Architecture (SOA)

2

2

1

11

RFID

2

1

2

10

Workload Balancing

1

2

1

8

Easy integration with MHE/Voice

1

2

1

8

Integrated (graphical) performance / work in progress management functionality

2

0

2

8

Improved Suite Integration

2

1

0

8

 

 

 

 

 

Daarnaast is de afgelopen jaren door leveranciers anders dan verwacht functionaliteit ontwikkeld op het gebied van ‘configurable workflow’, wat klanten de mogelijkheid biedt om bedrijfsprocessen, onderhevig aan veranderende business requirements, zonder tijdrovende en dure aanpassingen te wijzigen. ‘Labor management’ maakte ook geen deel uit van de verwachte trends in 2006 en is nu ook een functionaliteit die door de grote leveranciers aangeboden wordt.

    

Trends komende drie jaar

Voor de komende drie jaar zien de leveranciers Software as a Service (SaaS) als belangrijkste ontwikkeling, gevolgd door RFID en SOA (zie tabel 2.). Software as a Service is software die als een online dienst wordt aangeboden. De gebruiker hoeft de software niet aan te schaffen, maar sluit een contract af voor een vast bedrag per maand voor het gebruik. De SaaS provider zorgt voor installatie, onderhoud en beheer, de gebruiker benadert de software over het internet bij de SaaS provider. SaaS is een nieuwe vorm van Application Service Provider (ASP) diensten.   

 

Table 2.  Predicted trends next three years

 

1

2

3

Weighted total

Software as a Service (SaaS)

2

4

5

19

 

 

 

 

 

RFID

3

3

1

16

Service Oriented Architecture (SOA)

3

2

2

15

SCM integration

4

1

0

14

Integrated Transportation/trip planning

4

0

1

13

Integrated Labour Management / Labour forecasting

1

4

1

12

Sustainable Supply Chain

1

1

3

8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

SCM integration verwijst naar de integratie mogelijkheden met andere SCM verwante oplossingen zoals supply chain execution en plannings applicaties op het gebied van Order Management, Inventory Management, Supplier Management en Supply Chain Event Management.

 

Strategische doelstellingen 

Capgemini vroeg de leveranciers ook om de drie belangrijkste strategische doelstellingen voor de komende vijf jaar te benoemen.  

 

Table 3.  Most mentioned strategies for the upcoming 5 years

Strategy

Times mentioned

Achieving growth

13

SCM integration

9

SaaS

6

Web enabling

5

SOA

4

 

 

 

 

 

 

 

 

   

Het realiseren van groei is het meest genoemd door de leveranciers. De methodes die genoemd worden om dit doel te bereiken zijn: organische groei, internationalisering, globalisering en acquisities. Onderwerpen rond SCM integratie zijn een ander doel dat vaak genoemd werd. Ook worden technischere oplossingen zoals SaaS (6 keer), web enabling (5 keer) en SOA (4 keer) vaak vermeld. Opvallen was dat RFID slechts tweemaal werd vermeld. Hoewel de leveranciers RFID als belangrijke trend zien, vermelden zij dit niet als belangrijk stuk van hun strategie.

    

Visie

De visie van de Capgemini-consultants over de genoemde trends en ontwikkelingen:     

 

* Software as a Service (SaaS) voor WMS is hoofdzakelijk een financieringsmodel

Software as a Service spreidt de betaling van het WMS over de tijd uit om deze beter te laten aansluiten bij het tijdspad van de verwachte voordelen. Vooruit gemaakte investeringen waaronder WMS licenties, infrastructuurkosten en implementatiekosten worden verspreid over bijv. de eerste 12 maanden na in gebruik name om gemaakte investeringen beter te laten aansluiten bij de te realiseren baten.

    

SaaS voor TMS of HRM oplossingen biedt meer voordelen, aangezien je via deze opzet over nuttige aanvullende gegevens kunt beschikken (bijv. van vervoerders of belastingstarieven). Deze voordelen zien wij niet binnen een warehouse omgeving. Daarnaast is dit financieringsmodel in het bijzonder geschikt voor kleine tot middel grootte bedrijven wiens wensen en eisen afgedekt worden door standaard WMS functionaliteit. Zodra maatwerk gewenst wordt en/of het WMS in meerdere sites wordt geïmplementeerd, zal een traditioneel financieringsmodel nog voordeliger zijn. Een andere belangrijke overweging is de betrouwbaarheid van de SaaS oplossingen, aangezien het gebruik van het WMS plaatsvindt over het internet. Voor sommige bedrijven verwachten wij dat het aanverwante risico een knock out criteria zal zijn tijdens het selectieproces.
 

* De implementatie van RFID zal langzamer gaan dan oorspronkelijk verwacht

RFID is geen hot topic meer. Het aantal nieuwe initiatieven/projecten is beperkt. De implementatie van RFID in het algemeen en in het bijzonder binnen warehouse omgevingen zal verdergaan, maar met een lagere snelheid dan oorspronkelijk verwacht. Daarnaast vertraagt de huidige economische situatie momenteel ook de investering in RFID technologie. Het gebruik van RFID voor returnable transport items (RTI) krijgt nog wel volop aandacht, maar het gebruik op grote schaal van RFID chips voor consumentenartikelen zal waarschijnlijk, op de korte termijn, niet gerealiseerd gaan worden.

 

* SCM-integratie is hoofdontwikkelingsgebied

Software leveranciers moeten besluiten of zij in functionele en/of technische ontwikkeling van hun software willen investeren. SOA is hoofdzakelijk technisch, SaaS / Web enabling is zowel functioneel als technisch en de verschillende integratie onderwerpen (bijv. integratie met transport planning en labor management) hoofdzakelijk functioneel. Bij het huidige economische klimaat verwachten wij dat leveranciers investeren in ontwikkelingsgebieden welke voordelen met zich mee brengen voor klanten op de korte termijn, d.w.z. integratie met andere toepassingen en uitbreiding van de huidige functionaliteit. De meer op de lange termijn gerichte technische ontwikkelingen zullen een lagere prioriteit krijgen.

Reageer op dit artikel