blog

De winst ligt op straat

Warehousing

De winst ligt op straat
blog van Ronald de Roos: De winst ligt op straat

Er zijn nogal wat “praktijkfilosofen” die hoogdravende discussies voeren over verbeterpotentieel van allerlei logistieke concepten. Misschien is het beter om eerst goed in de eigen keuken te kijken. Hoeveel tijd is eigenlijk gemoeid met het klaar maken van uw product of dienst? Een goede techniek is Multi Moment Onderzoek.

De winst ligt op straat … maar dan moet je wel bukken. Bij veel bedrijven liggen volop mogelijkheden om de winst op te krikken. En dan bedoel ik niet met een eurootje hier en daar. Maar met tientallen procenten.

 

Er zijn nogal wat "praktijkfilosofen" die hoogdravende discussies voeren over verbeterpotentieel van allerlei logistieke concepten en die om de eer strijken om de ultieme oplossing te zijn voor alle problemen waar u mee wordt geconfronteerd. Een belangrijk fenomeen bij dit soort discussies is wel dat een succes in het ene bedrijf meestal geen garantie blijkt voor welslagen in een andere onderneming. Daarvoor verschillen bedrijven en omstandigheden te veel.
 

Op onderzoek uitgaan

Misschien is het daarom beter om eerst maar eens goed in de eigen keuken te kijken. Want hoeveel tijd is daar eigenlijk gemoeid met het klaar maken van uw product of dienst? Hoeveel tijd is echt nodig? En hoeveel (kostbare) productietijd gaat verloren aan niet-waardetoevoegende activiteiten? Heeft u daar wel echt inzicht in? Voor de medewerkers is wat zij doen vaak al zo gewoon, dat niemand het meer opmerkt dat het anders zou kunnen. En uw ERP of WMS systeem registreert ook dat alles werkt zoals "het hoort".

 

Systematisch informatie verzamelen op de werkvloer over hoe het er echt toe gaat, levert ook inzicht op in mogelijkheden om grote verbeterslagen te maken. Een goede mogelijkheid biedt daarvoor de techniek van Multi Moment Onderzoek. Deze techniek biedt de mogelijkheid om snel informatie te verzamelen over wat er gebeurt in uw organisatie.

 

In administratieve organisaties geeft dit bijvoorbeeld inzicht in de tijd, die verloren gaat aan niet goed doordachte ICT systemen (zie ook mijn eerdere blog ).

 

In logistieke organisaties krijg je inzicht in de aard en omvang van de oponthouden in het werk. Vaak voorkomende bronnen zijn (wederom) onvolkomenheden in de organisatie van het logistieke proces, al of niet ondersteund door ICT systemen (die elders ongetwijfeld succesvoller waren). Gevolgen zijn: lege picklocaties, geblokkeerde doorgangen, verkeerde artikelen, etc.

 

Een meer uitgebreide beschrijving van de onderzoekstechniek met diverse praktijkvoorbeelden zal binnenkort te vinden zijn in het handboek Excellente Bedrijfsvoering. En met uitvoering van dit soort onderzoek blijkt dat er vele procenten zijn te winnen op de productiviteit van mensen en machines. En dat zijn wel mogelijkheden om direct uw kostprijs te verlagen. En dus de winst evenveel te vergroten.
 

1 procent minder kosten is 1 procent meer winst

En het mooie is dat u die verbetering niet bereikt door harder te werken, maar door ervoor te zorgen dat er doorgewerkt kan worden, m.a.w. door de procesbeheersing te verbeteren. Iedere procent die u daarmee van de niet-waardetoevoegende activiteiten afhaalt, mag u direct vertalen in een evenredig lagere kostprijs en dus in een hogere winstgevendheid van de organisatie in totaal.

 

Dus als u  hiermee 1 procent op de kosten bespaart, kunt u die direct bij de winst optellen. Als de winst nu 4 procent is, betekent deze operationele verbetering een margevergroting van 25 procent (namelijk van 4 naar 5 procent). En om dat te bereiken zal een financieel ingestelde directeur best wel wat investeringsbudget willen vrijmaken.

 

Reageer op dit artikel