blog

Mainports Rotterdam en Schiphol onderschatte hotspots

Warehousing

Mainports Rotterdam en Schiphol onderschatte hotspots
Aandeel transport/handel in regionale bedrijfsruimtemarkt

De drie topposities op de ranglijst van Logistieke Hot Spots 2009 worden ingenomen door dezelfde hotspots als in 2008: West -Brabant, Venlo en Tilburg. Als ik hierbij stilsta vind ik het eigenlijk verrassend dat de mainports Rotterdam en Schiphol, die al decennia de knooppunten vormen voor goederenvervoer in Nederland, zo laag eindigen.

Om hier wat meer achtergrond bij te krijgen heb ik op basis van recent onderzoeksmateriaal enkele feiten en cijfers in kaart gebracht over het belang van logistieke activiteiten voor verschillende regio’s in Nederland. Alhoewel de grenzen van verschillende regio’s wat anders getrokken worden kunnen we een duidelijk conclusie trekken.

 

Allereerst heb ik gekeken naar het aandeel van de logistieke sector in de bedrijfsruimte die de afgelopen 9 jaar op de bedrijventerreinen in de verschillende regio’s is verhuurd en verkocht. DTZ Zadelhoff brengt dit jaarlijks in kaart. De regio Breda, oftewel de nummer 1 hot spot, blijkt hierbij het hoogst te scoren. Maar liefst 70% van alle gebouwde bedrijfsruimte in de regio Breda in 2000-2009 had een transport- of handelsbestemming. Ook Limburg en Den Bosch/Tilburg, de nummer 2 en 3 van de hot spots ranglijst, scoren goed met respectievelijk 64% en 62% . De regio Haarlemmermeer, oftewel Schiphol, blijft ze met 68% echter voor. De nummer 5 is Rotterdam, met 60% logistieke vestiging. Deze data bevestigen dus de ranglijst van Hot Spots 2009, met uitzondering van Schiphol dat als logistieke hot spot veel belangrijker is.

 

 

Ten tweede heb ik op basis van de LISA database de logistieke werkgelegenheid (groothandel en vervoer) in de verschillende hot spots in kaart gebracht. De hot spots hierbij is Schiphol/Amsterdam, waar ruim 123.000 personen in de transport en groothandelssector werken. Uiteraard komt Rotterdam Rijnmond op de tweede plaats, en daarna Utrecht. De top-3 hot spots West-Brabant, Venlo en Tilburg vinden we op de respectievelijk 6de, 17de en 11de plaats. Als we kijken naar het aandeel van de groothandel- en transportsector in de totale regionale werkgelegenheid staan Amsterdam (16,5%) en Rotterdam (15,5%) ook hoog, namelijk op nummer 2 en 3. De regio met het grootste aandeel logistieke werkgelegenheid is Rivierenland, met 18,2%. De hot spots West-Brabant (11,9%) , Venlo (13,0%) en Tilburg (12,5%) scoren alledrie beter dan het Nederlandse gemiddelde van 11,3%, maar staan alledrie niet bij de top-5 regio’s.

 

Bron: LISA database (www.lisa.nl)

 

Tenslotte heb ik gekeken naar een inschatting van de multimodale aansluiting van de hot spots, belangrijk om ook in de toekomst te blijven groeien. Hiervoor heb ik een grove inschatting gemaakt van de mate van multimodale terminaloverslag in de Nederlandse regio’s. Hier staat Uiteraard Rotterdam-Rijnmond op de eerste plaats, met daarna de Brabantse regio’s en de regio Venlo. De RegioSchiphol/Amsterdam scoort relatief laag, maar dit is vertekend omdat de regio’s Zaaanstreek en IJmons hier niet bij zitten.

 

 

Wat is op basis van deze cijfers mijn conclusie? Het belangrijkste is dat West-Brabant, Venlo en Tilburg inderdaad ook op basis van de cijfers belangrijke hot spots in het Nederlandse achterland blijken, die een flinke aantrekkingskracht op Europese DC’s blijven behouden, ook in deze crisistijd. Echter, de hot spot kracht van de mainports Rotterdam en Schiphol lijkt een beetje onderschat te worden. Een reden daarvoor kan zijn dat de grondkosten relatief hoog lijken op Schiphol en er een probleem is bij het aantrekken van werknemers. De mainports maken mijns inziens het logistieke netwerk in Nederland, en lijken op basis van de cijfers een hogere plaats te verdienen op de ranglijst.

Reageer op dit artikel