blog

Tien succesfactoren bij magazijninrichting

Warehousing

Michael Nieuwboer en Mark van Lieverloo (Coppa), hebben in navolging van hun artikel ‘Methodiek voor het bepalen van de grootte en het inrichten van een warehouse’ een overzicht samengesteld met de factoren die het succes van een warehouse redesign bepalen.

De belangrijkste succesfactoren bij magazijninrichting op een rij:

 

 1. Kies bij het samenstellen van een projectgroep voor leden met voldoende abstractievermogen, het is noodzakelijk om af te stappen van huidige werkwijzen en een blik te werpen naar de toekomst.
  Raadpleeg altijd inhoudelijke experts om de mogelijkheden in uw magazijn te bekijken.
 2. Betrek de warehouse operators vanaf het begin bij het warehouse redesign, de mensen op de werkvloer zijn inhoudelijk het best bekend met de processen en weten als geen ander waar de sterke en zwakke punten in de huidige werkwijzen liggen.
 3. Verkoopafdelingen zijn vaak erg optimistisch over de af te zetten aantallen. Zorg voor een realistische en door management goedgekeurde sales forecast.
 4. Het kiezen van activiteiten in het warehouse dient op basis van afgeronde processen plaats te vinden (bijvoorbeeld het gehele ontvangstproces). Hierdoor wordt ervoor gezorgd dat ook na het toewijzen van ruimten, processen in haar geheel uitgevoerd kunnen worden (geen deling van verantwoordelijkheden en bevoegdheden binnen één proces).
 5. Naarmate de kwaliteit van de input in het model verbeterd, zal de kwaliteit van de voorspelling uit het model verbeteren. Data dient te worden geverifieerd in een projectgroep en eventueel te worden gemanipuleerd om te voldoen aan een toekomstige nieuwe realiteit.
 6. Een verdubbeling van de omloopsnelheid betekent grofweg een halvering van het aantal m2 opslagruimte. Het vinden en benutten van mogelijkheden ter optimalisatie van de omloopsnelheid dient derhalve zorgvuldig te gebeuren.
 7. Hou rekening met geld besparende maatregelen zoals een goed lichtplan, regenwater opvang etc. Duurzaamheid is goed voor het bedrijfsimago, maar kan ook geld opleveren.
 8. Een warehouse capaciteitsmodel is een complex model met veel afhankelijkheden. Stel het model op met meerdere mensen en dubbel check de berekeningen. Houdt o.a. rekening met seizoenspieken, onverwacht klantgedrag, promoties en dat het warehouse (modelmatig) maximaal met 90 prcoent bezet wordt.
 9. Alle eisen kosten geld, maak bij het opstellen van de functionele eisen een indeling naar "musts" , ‘wants’ en ‘nice to haves’. Zorg dat uiteindelijk dat wensen in de Business case worden opgenomen zodat het management een goed onderbouwde beslissing kan nemen.
 10. Kijk naast de mogelijkheden die een nieuwe inrichting biedt, ook naar de mogelijkheden die ICT ondersteuning biedt. Een goed gekozen ICT pakket kan erg veel geld besparen.

Bovenstaande succesfactoren maken duidelijk dat er veel factoren zijn die het uiteindelijke succes van het redesign bepalen. Wij adviseren dan ook iedereen om jezelf eerst goed voor te bereiden voordat je werkelijk aan een redesign begint. Ook hierbij geldt dan een goede voorbereiding het halve werk is.

 

Lees ook: Methodiek voor het bepalen van grootte en inrichting warehouse

Reageer op dit artikel