blog

Dagelijks bewustzijn

Warehousing

Bij Bavaria kijken we terug op een succesvol 2008. Het verwerken van honderdduizenden pallets vraagt om een aantal goed geregelde basiszaken.

Artikel oorspronkelijk gepubliceerd in T+O Heftrucks op 1 februari 2009.

Ten eerste zijn goed opgeleide en gemotiveerde heftruckchauffeurs noodzakelijk. Ook dit jaar hebben we zo’n vijftig tijdelijke heftruckchauffeurs zelf opgeleid met onze eigen instructeurs. Daarnaast is goed onderhouden materieel van essentieel belang. Alleen met een goed uitgerust en ergonomisch verantwoord heftruckpark kun je zoveel werk op een veilige manier te verzetten. Vervolgens is belangrijk dat iedereen die in de logistieke operatie werkt duidelijk weet wat zijn taak en verantwoordelijkheid is. Dat vraagt om een goede communicatie en samenwerking tussen de heftruckchauffeurs, laadmeester, teamleiders en de planner intern transport.
 

Voorts besteden we veel aandacht aan een goede indeling van het –warehouse en spreken we duidelijke veiligheidsregels af die voor –iedereen gelden. Met haaientanden op de kruispunten, bolle spiegels erboven en trucks met een zwaailicht dat pas gaat branden bij het achteruitrijden, zijn veel onveilige situaties verholpen. Deze hulpmiddelen zijn één stap, maar het allerbelangrijkste om onveilige situaties te voorkomen, is dat medewerkers goed veiligheidsgedrag tonen. Dat ze zich bij het uitvoeren van hun werk continu bewust zijn van de gevaren die hun werk met zich meebrengt en wat het effect daarvan kan zijn op anderen. We besteden hier aandacht aan door posters over veilig werken op te hangen, medewerkers aan te spreken op onveilig gedrag en het geven van het goede voorbeeld door de teamleiders.
 

Daarnaast meten we voordurend onze logistieke prestatie (KPI’s) om te bepalen hoe goed of slecht het gaat. Dagelijks worden deze met de teamleiders besproken en, waar nodig, opgevolgd. We gaan deze gegevens ook met onze heftruckchauffeurs delen, zodat ze als ze naar huis gaan ook een gevoel hebben van ‘het is een goede of slechte dag geweest’. Dat werkt duidelijker dan een jaarlijkse terugblik, ook al was die voor 2008 zeer de moeite waard.

Reageer op dit artikel