blog

Doorrijden in de mist

Warehousing

Doorrijden in de mist
column Ernst Kah: Doorrijden in de mist

De mondiale kredietcrisis slaat een fors gat in de investeringsbereidheid van Europese bedrijfsleven. Dat zal niemand zijn ontgaan. Toch is het opmerkelijk hoe individuele bedrijven op een totaal verschillende manier met deze situatie omgaan. De vraag naar kwalitatief goed industrieel vastgoed blijft het aanbod nog steeds overstijgen.

Artikel oorspronkelijk gepubliceerd in T+O Warehousing op 1 december 2008.

“Hoe kan het dan dat aanbieders sommige objecten aan de straatstenen niet kwijt kunnen?”, hoor ik u denken. Dit heeft veel te maken met de locatie en de kwaliteit van het object. In het recente verleden hebben goedkope hallenbouwers het beeld van vastgoed Nederland bepaald. Honderdduizenden vierkante meters werden her en der in Nederland neergezet. Deze bedrijven hebben het nu moeilijker dan ooit, want er is leegstand alom in dit segment.

 

De vraag naar hoogwaardig industrieel vastgoed is echter nauwelijks afgenomen. Met name projecten, die dedicated in opdracht van eindverbruikers worden ontwikkeld, gaan ondanks de huidige lage investeringsbereidheid gewoon door.

Interessant om te vermelden in dit verband zijn de uiteenlopende reacties van onze klanten en de manier waarop zij met de logistieke adviestak binnen ons bureau omgaan. Sommigen maken inderdaad een pas op de plaats. Andere bedrijven daarentegen, maken juist nu plannen voor de toekomst. Er kunnen nog forse kostenbesparingen in de totale supply chain worden gerealiseerd.

 

Momenteel lopen er binnen ons bureau een tiental centralisatieprojecten, zowel nationaal als internationaal. Klanten met een decentrale dc-structuur binnen Nederland en klanten met meerdere dc’s in Europa willen de consequenties in kaart hebben gebracht van centralisatie. Ik durf te beweren dat van deze projecten er meer dan vijf in uitvoering genomen gaan worden. Hoezo crisis?

 

Een van onze commissarissen omschreef de situatie onlangs op een treffende manier: “Als je een mistgebied inrijdt, geef je dan gas, ga je op de rem staan of blijf je doorrijden? Doorrijden lijkt me het meest veilig”. Misschien is het op dit moment niet opportuun om tot onmiddellijke implementatie over te gaan. Dan is het toch goed om de plannen voor de toekomst klaar te hebben liggen. Want die mist trekt eerdaags gewoon weer op.

 

Reageer op dit artikel