blog

Brabant aan kop

Warehousing

De laatste tijd drukt de provincie Noord-Brabant meer dan ooit zijn neus tegen de logistieke ruit. De provincie heeft – samen met de BOM en Rewin – zijn zinnen op gezet op logistieke bedrijvigheid en voert dienaangaand een actief beleid. Een paar voorbeelden.

De BOM laat Buck in een recent uitgevoerde benchmark concluderen dat Brabant de beste vestigingsplaats is voor farmaceutische bedrijven met distributieactiviteiten. Van zes West-Europese regio’s scoort Brabant – Zuid-Nederland om precies te zijn – de hoogste punten.

De provincie trekt de portemonnee voor een nieuwe leerstoel aan de TU Eindhoven, waar dr. Peter de Langen aan het werk gaat als deeltijdhoogleraar goederenvervoer en logistiek. Hij gaat in opdracht van de provincie onderzoeken hoe het (Brabantse) achterland en de (Rotterdamse) mainport elkaar kunnen versterken.
 

Maar er is meer te halen, moet het provinciebestuur denken. Eindhoven en Tilburg zijn al academische bolwerken op logistiek gebied. Nu er een logistiek topinstituut (beter gezegd: supply chain campus) te vergeven valt, is het weer Noord-Brabant dat nadrukkelijk zijn kandidatuur stelt met maar liefst twee locaties: Den Bosch en Breda. Het valt nog te bezien of de talstelling tactisch gezien wel zo handig is. Maar het signaal is niet mis te verstaan: Brabant heeft volop ruimte, kennis en bestuurlijke kwaliteit beschikbaar op meerdere plekken in het land waar het leven goed is, volgens een gezellige meezinger.
 

Wat maakt Brabant meer logistiek ‘minded’ dan andere provincies? Ik zou het niet weten. Kortere verbindingen, beter arbeidsklimaat, beschikbaarheid van grond en gebouwen. Het zal wel. Misschien heeft het te maken met de volksaard, een beter ontwikkeld vermogen om met de muziek mee te gaan. De minst stijfkoppige Nederlanders komen uit Brabant, durf ik wel te beweren. Dat is handig in een dienstverlenend vak. Laat de Brabanders maar schuiven. Daar zijn ze goed in.

 

 

 

Reageer op dit artikel