blog

Vertrouwen in de supply chain

Warehousing

Het zijn roerige tijden. We zijn het vertrouwen kwijt. We vertrouwen de financiële instellingen niet meer en het producenten- en consumentenvertrouwen is op een dieptepunt. Dat wantrouwen is slecht voor het functioneren van bedrijven en onze economie. Voor ketensamenwerking geldt hetzelfde. Het belangrijkste obstakel voor de implementatie van ketenmanagement blijkt telkens weer het gebrek aan onderling vertrouwen.

 

Artikel oorspronkelijk gepubliceerd in Logistiek op 28 november 2008.

 

Wat bedoelen we eigenlijk met ‘vertrouwen’? En hoe kan er toe worden bijgedragen dat partijen in de supply chain elkaar wel gaan vertrouwen?

Een hanteerbare definitie uit de literatuur is: Je vertrouwt iemand als je gelooft in zijn eerlijkheid, zijn competentie en zijn wil om ‘goed te doen’. Een vertrouwensrelatie met een handelspartner betekent dat je afziet van puur eigenbelang en dat je een stukje onafhankelijkheid opgeeft. Dat je de ultieme wensen en doelen van de ander niet alleen kent, maar hem ook altijd zult helpen die te bereiken. En dat je samen wilt leren van de onvermijdelijke wederzijdse fouten. Als je elkaar vertrouwt dan mag je elkaar de waarheid zeggen, dan hoef je elkaar niet voortdurend te controleren en bouw je langzaam maar zeker aan gezamenlijke competenties.

 

Om vertrouwen te winnen moet je niet alleen zelf betrouwbaar zijn, maar moet je durven jezelf kwetsbaar op te stellen en te kiezen voor de lange termijn. Daarvoor is visie, leiderschap en uithoudingsvermogen nodig. Juist in deze tijd, waar de individualisering, het kortetermijndenken, de roep om extern toezicht, de juridisering en dikke contracten hoogtij vieren, lijken deze basisprincipes van vertrouwen soms ver weg. Maar wordt Nederland dan nog ooit het gedroomde Supply Chain-land? Historisch gezien hebben we veel in huis om dat te worden. Onze geschiedenis van polderen, handelsgeest, ons relatief hoge opleidingsniveau, vakkennis en onze open cultuur vormen een prima basis voor het kunnen samenwerken in vertrouwens–relaties. Als we deze kerncompetenties ook in deze roerige tijden blijven koesteren en ontwikkelen, dan heb ik er voor de lange termijn alle vertrouwen in.

Reageer op dit artikel