blog

Rolcontainers: tips voor juiste inzet

Warehousing

Rolcontainers: tips voor juiste inzet
Rolcontainer

Chauffeurs en magazijnmedewerkers krijgen bij het laden en lossen van rolcontainers te maken met een flinke lichamelijke belasting. Het is niet alleen belangrijk om een rolcontainer juist in te zetten, maar ook de arbeidsomstandigheden kunnen verbetert. Marinka de Groot van BGZ Wegvervoer geeft tips.

Bij het gezond en veilig werken met rolcontainers zijn de volgende aandachtpunten van belang:

 • 1) Keuze voor juiste hulpmiddel
 • 2) Goede keuze bij aanschaf
 • 3) Regelmatig onderhoud
 • 4) Goede organisatie
 • 5) Juiste belading
 • 6) Gezonde werkwijze

 

 

1)        Keuze voor juiste hulpmiddel

Bepaal eerst wanneer een rolcontainer ingezet wordt  De keuze voor de juiste transportdrager is onder andere afhankelijk van het gewicht van de last en de werksituatie waarin gewerkt wordt.

Bij minder zware gewichten (tot max. 500 kg), lage aantallen te verplaatsen rolcontainers en korte afstanden is een rolcontainer prima geschikt.

Bij langere afstanden, meer colli en/of zwaardere gewichten zal een alternatief voor de rolcontainer gekozen moeten worden. Denk aan alternatieven als elektrische palletwagens (EPT), vorkheftrucks, of elektrotrekkers.

 

Bepaal met behulp van onderstaande tabel of de inzet van een rolcontainer geschikt is.

 

 

Tot 150 kg

150-250

250-350

350-500

 
 

Hoeveel rolcontainers  verplaatst u per dag?

Minder dan 100 rolcontainers in 8 uur

Minder dan 75 rolcontainers in 8 uur

 Minder dan 50 rolcontainers in 8 uur

Minder dan 10 rolcontainers in 8 uur

 

Hoeveel rolcontainers  verplaatst u per minuut?

Minder dan 1 rolcontainer per minuut?

Minder dan 1 rolcontainer per minuut?

Minder dan 1 rolcontainer per minuut?

Minder dan 1 rolcontainer per minuut?

 

Werkt u op een vlakke ondergrond of op een helling met hoogteverschil van maximaal 10 cm per meter?

Ja

Ja

Ja

Ja

 

Kunt u de rolcontainer rustig op gang brengen/ is niet haastig werken mogelijk?

Ja

Ja

Ja

Ja

 

 

 

 

2)        Goede keuze bij aanschaf rolcontainer 

Blijkt de rolcontainer inderdaad een goede keuze? Dan zijn er bij de aanschaf van een rolcontainer nog een aantal punten belangrijk om op te letten. Dit zijn met name de wielen, de rem, en de handgrepen van de nieuwe rolcontainer. Afhankelijk van de soort werkzaamheden en de werkruimte wordt de juiste rolcontainer gekozen.

 

Wat betreft de wielen is het belangrijk te letten op:

 • Grootte van de wielen: hoe groter de diameter hoe lager de weerstand.
 • Lagering wielen (glijlagers, rollagers of kogellagers). Kies waar mogelijk kogellagers, zeker bij wielen groter dan 10 cm en een gewicht meer dan 100 kg.
 • Lagering moet stof en vuildicht zijn.
 • Materiaal loopvlak wielen: hard materiaal (bv nylon) voor een volledig vlakke vloer, zachter materiaal (bv rubber) voor ongelijke ondergrond met obstakels als ribbels en stoeptegels. Let op: harde wielen maken wel veel lawaai!
 • Let bij de wielkeuze op de mogelijke inwerking van vocht, zand, bijtende stoffen of plastic (draaiende delen afschermen).
 • Aantal zwenkwielen: Bij veel manoeuvreren is een rolcontainer met 4 zwenkwielen handiger. Maar bij gewoon rechtuit lopen is een rolcontainer met twee zwenkwielen aan te bevelen (en is rijden met een rolcontainer met 4 zwenkwielen onhandig.)

Een rolcontainer met zes wielen (vier kleine wielen op de hoeken en twee  grote wielen in het midden) is een uitkomst als men vaak obstakels moet nemen (b.v. stoepranden).

Kies voor  verticale handgrepen. Dan kunnen zowel lange als kleine werknemers de rolcontainer op de voor hen juiste hoogte vastpakken.

De voetbedienbare parkeerrem heeft de voorkeur omdat deze snel en makkelijke in te trappen is bij hellingen, laadkleppen of een scheef lopende ondergrond

 

3)        Onderhoud

Naast een slimme aanschaf is regelmatig onderhoud ook belangrijk voor het gezond kunnen werken met rolcontainers. Van belang is:

 • Zorg voor goed preventief onderhoud. Dat wil zeggen tijdig en met regelmaat (een goede rolcontainer blijft in goede staat als deze tenminste één maal per jaar een onderhoudsbeurt krijgt.) let daarbij op de wielen en remmen.
 • Zorg voor een goed labelsysteem: blijf niet doorwerken met kapotte rolcontainers. Hang aan elke slecht rollende rolcontainer een label als signalering voor de onderhoudsploeg. Zo worden kapotte rolcontainers uit het werkproces gehaald. Systematische controle en onderhoud voorkomt schade en minimaliseert veiligheidsrisico’s.

N.B. Een eenvou­dig maar effectief middel om rolcontainers te testen is deze van een schuine helling van 1 meter te laten rollen: trekt deze een scheef spoor dan is onderhoud van de wielen nodig.

 

4)        Goede organisatie

Is het wat materieel betreft binnen het bedrijf goed geregeld? Dan zijn er op gebied van organisatie ook een aantal aandachtspunten die bijdragen aan het gezond werken met rolcontainers.

 • Zorg voor schone werkvloeren. Zorg ook zoveel mogelijk voor een rechte, verharde, vlakke, obstakel- en zandvrije ondergrond. (Elke hobbel heeft een flinke toename van de duw/ trekkracht tot gevolg).
 • Zorg voor een juiste planning: zorg voor voldoende laad- en lostijd voor de chauffeur.
 • Zorg voor afwisseling in het werk.
 • Zorg voor voldoende materieel en mensen voor het laden en lossen.
 • Zorg voor een vaste plaats waar rolcontainers klaargezet worden voor het laden of na het lossen (Deze ligt zo dicht mogelijk bij het punt zijn tot waar een vrachtwagen kan rijden).

Daarnaast wordt personele ondersteuning bij het laden en lossen als prettig ervaren.

Bovendien geldt: "Vele handen maken het werk licht." 

 • Als chauffeurs met rolcontainers van klanten rijden is het maken van afspraken op ketenniveau nodig.. Een goed beladen en soepel rijdende rolcontainer leidt niet alleen tot minder zwaar duwen en trekken, maar ook tot sneller werken en minder beschadiging van lading en product. Dit is zowel in het voordeel van de magazijnmedewerker, chauffeur, vervoerder als van de klant. Onderling afspraken maken is daarom een goede zaak.

 

5)        Juiste belading van een rolcontainer 

Maak onderling afspraken over een juiste belading. Ook dit is een onderdeel van goede ketenafspraken

 • Het is belangrijk dat het zwaartepunt altijd boven het steunvlak blijft.
 • Plaats zware spullen onderop en verdeel ze over het grondvlak.
 • Belaad alle rolcontainers ongeveer even zwaar.
 • Verdeel zware spullen over meerdere rolcontainers.
 • Belaad niet te hoog; men kan dan niet mee over de lading heen kijken.
 • Maak een rolcontainer niet te zwaar (maximaal 500 kilogram).
   

 

6)        Gezonde werkwijze

Naast het feit dat de werkgever moet zorgen voor goede werkomstandigheden, is ‘gezond werken’ ook een eigen verantwoordelijkheid van de werknemer. Door een juiste werkwijze toe te passen, worden latere klachten voorkomen! Soms kan in de werksituatie niet alle adviezen opgevolgd worden, maar dan is het belangrijk er zoveel mogelijk op te volgen!

 

Een gezonde werkwijze begint bij jezelf:

 • Breng de rolcontainer rustig op gang en werk met beleid. Op deze manier kan een zwaardere rolcontainer toch in beweging gezet worden zonder de gezondheidskundige grenswaarde (30 kg) te overschrijden.

N.B. Neem echter wel een aanloopje bij een helling/ obstakel. Hou dan het vaartje erin. Of gebruik drempelplaten.
 

 • Duw de rolcontainer in plaats van trekken.
 • Zet je hele lichaamsgewicht in en werk vanuit je benen.
 • Werk met 2 handen en hou je rug recht.
 • Voorkom rukbewegingen!
 • Pak de rolcontainer op borsthoogte.
 • Vraag hulp en of zet hulpmiddelen of alternatieven in. 

     

Maar ook:

 • Zet bij de start de wielen in de rijrichting: (Het zwaarste werk is het in beweging brengen van de stilstaande container. Als de zwenkwielen dwars op de rijrichting staan kost duwen/ trekken van een rolcontainer daarbij gemiddeld 25 procent meer kracht.)
 • Pak de rolcontainer vast aan de zwenkwielzijde (‘het stuur in de hand’)
 • Zorg voor een schone werkvloer: minder weerstand en er komt minder troep tussen de wielen.
 • Zorg dat een rijplaat voor het nemen van hoge drempels/ stoepranden standaard achter in de vrachtwagen ligt. Bij 10 cm hoogte (bv een stoeprand) moet de oprit/ plank minimaal 60 cm zijn.
 • Draag goede veiligheidsschoenen: Het dragen van het juiste schoeisel (wrijvingscoëfficiënt >1) door degenen die laden en lossen scheelt in duw/trekkracht en werkt aanzienlijk veiliger.
 • Gebruik handschoenen: Vastpakken van gladde en koude onderdelen is dan geen probleem. Bovendien worden je vingers meer beschermd tegen bekneld raken.
 • Benut de vrachtwagen met luchtvering en voorkom werken met een schuin liggende laadklep en schuin liggende laadvloer.
Reageer op dit artikel