blog

Maserati of VW Golf

Warehousing

Maserati of VW Golf
Maseratie of VW Golf: column van Mari van Kuijk

Bedrijven die bij ons aankloppen omdat ze uit hun (logistiek) jasje groeien, hebben bijna allemaal ook al een duidelijk beeld wat de nieuwe oplossingsrichting dient te worden. Mechanisering is daarin het toverwoord dat alle problemen lijkt op te lossen.

Artikel oorspronkelijk gepubliceerd in T+O Warehousing op 1 oktober 2008.

"Grondige analyse voorkomt teveel mechanisering" 

 

Als je naar argumenten vraagt, wordt naast de kostenbesparingen ten opzichte van conventionele oplossingen in deze tijd vaak ook de (slechte) beschikbaarheid van (goed) logistiek personeel genoemd. Zonder voldoende personeel wordt het namelijk wel erg moeilijk om de operatie goed te runnen en personeel heb je bij een gemechaniseerde oplossing juist minder nodig.
 

Als we na een grondige analyse op het einde van studies vervolgens terugkijken naar de gekozen logistiek concepten dan wijken deze juist op dit punt vaak af van het eerste beeld dat het bedrijf hierover had. Ondanks de vooraf vermoedde voordelen blijkt het uiteindelijk in gezamenlijkheid gekozen logistiek concept vaak nog een hoog conventioneel gehalte te bezitten.
 

Enerzijds heeft dit te maken met het vaak relatief slecht kennen van de eigen operatie, juist op kwantitatief gebied. Volledig en in detail begrip hebben van alle stromen, orderpatronen, pieken, pallets per order/batch, aantal lijnen per order enzovoort zijn essentieel om tot een keuze voor een goed logistiek concept te komen. Dit deel van conceptstudies leveren altijd voor bedrijven verrassende conclusies op, waarin dwarsverbanden worden gelegd en kwantitatief inzichten gegeven worden die nog niet bekend waren.
 

Helaas is de duidelijke voorkeur voor mechanisering ook te wijten aan wat je het logistieke ‘bling bling’ effect zou kunnen noemen. Het is nu eenmaal leuker om een snelle Maserati te rijden ondanks dat een Volkswagen Golf je ook van A naar B brengt. Organisatorische maatregelen en slim naar je processen kijken is natuurlijk minder aansprekend dan een chaos-tolerante sturing van een geautomatiseerde systeem. Onze ervaring leert dat dit ‘bling bling’ effect, natuurlijk enthousiast gepropageerd door alle leveranciers en system integrators, wel eens grotere rol kan spelen dan ons binnen de logistiek lief zou moeten zijn.

Reageer op dit artikel