blog

Wanneer kiezen voor een automatisch magazijn

Warehousing

Wanneer is het voor u zinvol om voor een automatisch magazijn te kiezen? Deze vraag kunt u op deze manier beantwoorden: logistiek en financieel. Expert Eric Hereijgers zet de kosten en baten op een rij.

Automatisering van de magazijnactiviteiten lijkt de oplossing voor veel problemen. Maar zijn ze dat ook echt? Je kunt deze vraag op twee manieren bekijken, nl.

 1. logistiek
 2. financieel

1.  Evaluatie automatische systemen uit logistiek oogpunt

Wanneer is een automatisch systeem een goede oplossing voor het magazijn? Hoe kom je eigenlijk tot een keuze voor een geautomatiseerd systeem?

Iedere vorm van automatisering heeft zijn eigen afwegingsmethodiek.

Laten we daarom als voorbeeld eens kijken naar het automatiseren van de inslag, opslag en uitslag van volle pallets. Wanneer is automatisering zinvol?

 

Eerst moeten de logistieke karakteristieken van de logistieke operatie worden vastgesteld:

 • de pallets en de palletbelading
 • het artikelassortiment
 • het orderprofiel
 • de toekomstige ontwikkelingen
   

Pallets en palletbelading

Automatisering vergt standaardisering. Wat voor type pallets zijn het en hoe stevig is de lading?  Hoeveel overhang hebben de pallets? Als de kwaliteit van de pallets slechts is, dan kan gebruik worden gemaakt van slave pallets; de pallets worden dan op een goede slave pallet geplaatst. Als de lading instabiel is, kunnen de pallets stevig worden gewikkeld. Als de overhang groot maar wel stabiel is, kan het "grond-type" van de pallet groter worden gekozen. Hiervoor zijn dus oplossingen aanwezig maar deze vergen een extra investering en/ extra arbeid en de voordelen van automatisering nemen af.

 

Orders

Hoe ziet het orderpatroon eruit? Worden en er met name volle pallets in- en uitgeslagen? Hoe vaak worden er dozen van pallets gepickt? Als de picking wordt aangestuurd door de pallets naar voren te laten komen, waarna er 1 of enkele dozen worden gepickt, waarna de pallet weer terug in opslag gaat, dan is er dus voor iedere orderregel kraan-capaciteit nodig. Dit vergt weer extra investeringen.

Over hoeveel uur moeten de orders uitgeleverd worden? Wat is het gemiddelde aantal en wat is de piek?

De uitslag capaciteit moet worden berekend op basis van de piekbelasting; de besparingen moeten worden berekend over het gemiddelde ordervolume.

 

De logistieke omgeving

Hoe stabiel is het assortiment en de markt? Wisselt het assortiment sterk en zijn de marktontwikkelingen onzeker? Met automatisering wordt fors geïnvesteerd in een star systeem. Er zijn diverse voorbeelden bekend waar door wijzigingen van het assortiment, de markt en het distributie-kanaal, automatische magazijnen onbruikbaar werden.

 


2. Financiële evaluatie aan de hand van drie situaties 

Voor de financiële evaluatie is onderstaand voorbeeld uitgewerkt.

Een logistiek manager heeft een magazijn met 20.000 palletplaatsen, europallets van 80 bij 120 cm, hoogte  tot 1.60 meter. Er worden alleen hele pallets in- en uitgeslagen. Gemiddeld 800 pallets in en uit per dag, met een piek van 1.000 pallets in- en uit per dag. Het magazijn werkt 16 uur per dag.

 

De keuze kan gemaakt worden uit drie oplossingen: 

 1. een brede gangen magazijn met reach trucks, gangen 3,0 meter, stapelhoogte hoogste ligger ca 9.00 meter
 2. een smalle gangen magazijn met smalle gangen trucks, gangpad 1,70 meter, stapelhoogte hoogste ligger 11,00 meter
 3. een automatisch kranen magazijn, gangpad 1,60 meter, hoogste ligger op 25 meter (als voorbeeld).

Hieronder een overzicht van het aantal benodigde fte’s per situatie 

 

 

Brede gangen

Smalle gangen

Automatisch

Oppervlakte

 

 

 

Aantal niveaus

incl. ligger, hefhoogte

5

7

13

Breedte gang, inclusief pallets en tussenruimte

5,55 meter

4,25 meter

4,20 meter

Lengte gang (gegeven)

80 meter

80 meter

80 meter

Pallets per rij in gang, incl. tussenruimte, staanders

82

82

82

Pallets per gang

820

1,148

2,132

Aantal gangen

25

18

10

Oppervlakte magazijn, inclusief kopgangen (10 meter)

12.500 m2

6.900 m2

3.800 m2

 

 

 

 

Equipment

 

 

 

Pallets in, piek

1.000

1.000

1.000

Pallets uit, piek

1.000

1.000

1.000

Totaal bewegingen

2.000

2.000

2.000

Aantal uur

16

16

16

Bewegingen/uur

125

125

125

Aantal per uur

20

20

32

Aantal trucks/kranen

7

7

4 gangwisselend

 

 

 

 

FTE’s

 

 

 

Pallets in(Gem.)

800

800

800

Pallets uit (gem.)

800

800

800

Totaal bewegingen

1.600

1.600

1.600

Aantal per uur

20

20

32

Aantal FTE

10

10

2 (support, controle)

Toeslag ziekte, vakantie (25 %°)

2,5

2,5

0,5

Totaal FTE’s

12,5

12,5

2,5

 

 

Wat betekent dat in euro’s:

 

 

Brede gangen

Smalle gangen

Automatisch

 

 

 

 

Investeringen logistieke inrichting

 

 

 

Stellingen

€ 600.000

€ 700.000

€ 1.200.000

Trucks/Kranen

€ 280.000

€ 875.000

€ 1.000.000

Conveyors

 

 

€    800.000

WMS/WCS

 

 

€    400.000

Totaal

€ 880.000

€ 1.575.000

€ 3.400.000

 

 

 

 

Operationele kosten logistieke investeringen.

 

 

 

Afschrijving (7 jr)

€ 125.000

€ 225.000

€ 485.000

Rente (6 %, lineair)

€ 26.000

€ 47.000

€ 102.000

Onderhoud

€ 26.000

€ 47.000

€ 102.000

Totaal

€ 177.000

€ 319.000

€ 689.000

 

 

 

 

Gebouwkosten, inclusief energie, verzekering

 

 

 

– kosten/m2 p. jaar

€ 50

€ 55

€ 75

Totaal

€ 625.000

€ 380.000

€ 285.000

 

 

 

 

FTE-kosten

€ 438.000

€ 438.000

€ 100.000

 

 

 

 

Totaal operationele kosten

€ 1.240.000

€  1.137.000

€   1.074.000

 

 

Uit bovenstaande berekening blijkt dat, als alles wordt meegerekend, het automatische magazijn er financieel het beste uitkomt.

Boekhoudkundig wordt voor de logistieke investeringen vaak 7 jaar genomen. Technisch gezien gaan stellingen, kranen, conveyors veel langer mee (20 jaar voor stellingen, 14 jaar voor kranen en conveyors). De boekhoudkundige regels vormen echter een discussie op zich.

 

Gevoeligheidsanalyse
Naast de financiële afweging, zijn er echter ook andere criteria die mee gerekend moeten worden. Dit kan bijvoorbeeld via een gevoeligheidsanalyse. Hierbij ga je kijken in hoeverre de oplossing voldoet in wijzigende omstandigheden.

 

Wat zijn dan de voor- en nadelen van de alternatieven:
 

 

Brede gangen

Smalle gangen

Automatisch

Toename aantal inslag en uitslag bewegingen

+

Afname aantal inslag en uitslag bewegingen

+

+

Wijziging pallet formaat

+

+

Afname kwaliteit pallets

+

+

Uitbreidings- mogelijkheden

0

0

Beschikbaarheid arbeidskrachten

+

Toename collo picking

+

0

Enzovoorts

 

 

 

 

+ : het alternatief past goed bij het betreffende criterium

0: het alternatief heeft zowel voor- als nadelen bij het criterium

-: het alternatief scoort slecht op het betreffende criterium.

 

Naast de financiele afweging moeten eerst alle voorwaarden die een geautomatiseerd stelt aan de pallets, orderpatroon en dergelijke worden vastgesteld. Tevens moet goed worden nagedacht over mogelijke toekomstige ontwikkelingen en hoe deze passen binnen bij de logistieke oplossing. Dat geldt overigens tevens voor de verwachte ontwikkelingen op de arbeidsmarkt.

Reageer op dit artikel