blog

Goedkoper om een klant te behouden, dan om er een nieuwe bij te krijgen

Warehousing

Deze uitspraak is vaak te horen binnen ondernemingen. Vooral bij de commerciele afdelingen weet men hoeveel moeite het kost om nieuwe klanten binnen te halen. Het kost veel inspanning en geld. Het is vervolgens wel jammer dat er enerzijds veel geld en tijd wordt besteed om nieuwe klanten binnen te halen, als de bestaande klanten er langs de achterdeur weer uitlopen. Vooral als dit komt doordat de eigen dienstverlening en service niet goed is. Door het geven van een goede service aan klanten, kan men deze eenvoudiger behouden.

Dit wordt door veel mensen bevestigd. Veel mensen die meubelen kopen, weten hoe irritant het is als de bestelde goederen verkeerd worden geleverd. Of er ontbreekt een artikel of er wordt een verkeerd artikel geleverd. Die winkel sla je de volgende keer over, hoewel de fout in het magazijn is gemaakt!

 

Als er echter geld geinvesteerd moet worden om de service en dienstverlening vanuit magazijnen te verbeteren, dat wordt er vaak alleen gekeken naar de directe kostenbesparingen in het magazijn.

 

De service van magazijnen kan verbeterd worden door de invoering van WMS-systemen. De voorraadbetrouwbaarheid neemt toe, waardoor men betrouwbaarder levert. De pickfouten nemen af, waardoor klanten het juiste arikel krijgen. De paklijst en factuur informatie wordt verbeterd.

 

Toch lijken deze voordelen niet te tellen als er beslist moet worden over de invoering van WMS-systemen. Alleen de efficientie voordelen en de terugverdientijd in het magazijn zijn van belang. En als het systeem niet binnen 2 jaar wordt terugverdiend, hoewel men er 5 to 7 jaar voordeel van heeft, dan wordt het gewoon niet ingevoerd.

Hierdoor laat men vaak veel kansen liggen.

 

Het is moeilijk om aan te geven wat de commerciele waarde is van het goed en betrouwbaar leveren van goederen. Dat is echter geen reden om er geen rekening mee te houden; dan zeg je namelijk dat een betere leverbetrouwbaarheid geen commerciele waarde heeft.

Kwantificeer de commerciele voordelen van de betere service. Ga er bij de kosten/baten analyse van een nieuw WMS systeem eens van uit dat de omzet daardoor met 0.2 % of 0.5 % zal stijgen. Laat dit percentage bij voorkeur bepalen door de commerciele afdelingen. Als zij aangeven dat een betere logistieke service geen commerciele waarde heeft, moeten ze vervolgens niet meer komen klagen als er veel fouten worden gemaakt; het heeft immers toch geen commerciele waarde!(?). 

 

Wat is de extra bruto en netto marge van deze omzetstijging. Wordt het dan eerder aantrekkelijk om te investeren in een goed logistiek systeem?

Reageer op dit artikel