blog

WMS – vandaag en morgen

Warehousing

WMS – vandaag en morgen
Figuur1

Oliver Wolf en René van den Elsen bespreken de tussentijdse conclusies van het internationale pakketonderzoek WMS. Doel van het onderzoek is het aanbod van op de markt verkrijgbare WMS transparant te maken. Deze nieuwe dienst is gestart in februari 2000 door het Fraunhofer-Institut für Materialfluss, in samenwerking met IPL Consultants.

Vandaag

Gesteld kan worden dat de op dit moment beschikbare systemen het gehele proces van inkomende goederen tot en met expeditie ondersteunen. In specifieke gevallen kan maatwerk nodig zijn maar over het algemeen zijn wensen en eisen door middel van parameterisering realiseerbaar. In de onderzochte periode van zomer 2004 tot zomer 2005 realiseerden de WMS-aanbieders gemiddeld twintig "Go-Lives“ van hun WMS (figuur 1) bij klanten in Nederland en in Duitstalig Europa. Daarbij is geen onderscheid gemaakt tussen bestaande en nieuwe klanten.

 

 

Figuur 1: het doorsnee project

 

Morgen

De functionaliteit van WMS neemt nog steeds toe. WMS-systemen ondersteunen steeds gedetailleerder de verschillende processen in het magazijn. Dit geldt zowel voor de WMS-basisfunctionaliteit (verticaal[1]) als ook voor de extra functies (horizontaal[2]).

 

 

Figuur 2: extra functies WMS

 

Bij de basisfuncties werden de laatste jaren vooral de ondersteuning van inslag, orderverwerking en -vrijgave alsook de presentatie van managementinformatie uitgebreid. Veel systemen werden beschikbaar met een grafische user interface (GUI). Extra functionaliteit werd ontwikkeld rond charge- en serienummeradministratie, houdbaarheidsdata en de verwerking van retourgoederen. Ook ondersteunen steeds meer WMS-systemen het beheer van meerdere magazijnen op verschillende locaties in één systeem. Steeds meer WMS-functionaliteit wordt geboden door bedrijfsbrede pakketten (business suites). Voordeel van het gebruik van business suites is dat zeer veel functionaliteit beschikbaar is zonder dat gebruik gemaakt wordt van koppeling(en) tussen systemen. De basisfunctionaliteit van een suite kan daarbij worden gevormd door ERP (materiaalcoördinatie en capaciteitsplanning in een productie- of handelsbedrijf) maar ook door transportmanagement (TMS) hetgeen voordelen zal hebben voor logistieke dienstverleners.

 

Figuur 3: verticale ontwikkelingen

 

Ontwikkelingen

De gebruiker kan zich verheugen op verdere uitbreiding van functionaliteit, want een groot aantal van de WMS-leveranciers geeft aan zich hierop te richten. Enerzijds wordt dit gerealiseerd door het aan de standaard toevoegen van projectspecifieke aanpassingen, anderzijds wordt nieuwe functionaliteit ontwikkeld om de concurrentiepositie te versterken. Hoog op de lijst staan “verticale ontwikkelingen“ waardoor “totaaloplossingen“ ontstaan die het totale spectrum vanaf Supply Chain planning tot en met het aansturen van handling equipement afdekken. In de belangstelling staan koppelingen met en integratie van Pick-to-Voice en RFID. Uiteraard werkt men aan uitbreiding van de functionaliteit. Daarnaast ligt de focus op het ontwikkelen van platformonafhankelijke, browsergeoriënteerde oplossingen. Ook werkt men aan brancheonafhankelijke systemen om daardoor de klantenkring uit te kunnen breiden. Een uitzondering kan worden gemaakt voor systemen voor logistieke dienstverleners, een belangrijke doelgroep voor WMS. Om tegemoet te komen aan hun specifieke eisen ontwikkelt men systemen met veel functionaliteit die door gebruikers eenvoudig parameteriseerbaar of op specifieke situaties aanpasbaar of zijn.

Aanbieders die op dit moment nog niet over een gecertificeerde koppeling met een ERP-systeem (vooral SAP) beschikken, verwachten hun koppeling op korte termijn te laten certificeren.

 

Conclusie

De WMS-markt blijft in beweging. WMS-aanbieders trachten hun pakket door platformonafhankelijkheid en verbreding van de functionaliteit voor een grote doelgroep, interessant te maken. In het lagere prijssegment moeten Out of the Box-varianten van het WMS nieuwe klanten genereren (figuur 4).

 

 

Figuur 4: out of the box WMS

 

Ook worden nieuwe technologieën aan het WMS gekoppeld of in het WMS geïntegreerd (Pick-to-Voice, RFID). Rond het thema RFID kan worden gemeld dat vrijwel iedere leverancier, al dan niet in samenwerking met andere partijen, bezig is met proeven in laboratoria en/of in de praktijk. Ook op de concurrentie door aanbieders van business suites, wordt gereageerd. Enerzijds geschiedt dit door uitbreiding van functionaliteit, anderzijds bieden steeds meer leveranciers ook WMS-modules van aanbieders van suites aan. De WMS-aanbieder verschaft zich kennis van deze systemen, vaak door overname van andere (implementatie)partijen. Voor de WMS-leverancier heeft dit als voordeel dat een brede productportfolio kan worden aangeboden waardoor men bij aanvragen zowel een autonoom WMS alsook de WMS-module van een suite aan kan bieden. Deze aanpak gecombineerd met een grote kennis en ervaring in het WMS-vakgebied, tracht de leverancier zijn toekomstige positie veilig te stellen.

 

Figuur 5: team warehouse logistics

 

Zie ook: www.warehouse-logistics.com


[1]   Verticale uitbreiding: steeds omvangrijker ondersteuning van de processen vanaf inkomende goederen tot aan expeditie en de ondersteunende basis functies.

[2]   Horizontale uitbreiding: uitbreiding van niet tot de kerncompetentie van het WMS behorende functionaliteit zoals bijvoorbeeld een emballageadministratie of dock- en yard management.

Reageer op dit artikel