blog

Vastgoedsector moet rekening houden met duurzaamheid

Warehousing

Vastgoedsector moet rekening houden met duurzaamheid

Het distributiecentrum is de smeerolie van een goede supply chain.’ Met deze gevleugelde uitspraak wordt de toegevoegde waarde van het distributiecentrum in de keten goed aangeduid. Het distributiecentrum is het knooppunt van vele goederenstromen. Het belang van duurzaamheid daarbij groeit’, betoogt Eric Hereijgers.

De locatie van het dc is van cruciaal belang om de juiste service aan de klant te kunnen bieden. De klanten moeten de goederen binnen de afgesproken levertijd ontvangen. Deze afspraken bepalen de beschikbare transporttijd en transportmethode. Bij de juiste locatie zijn de gemiddelde transportafstanden van het dc naar de klanten zo laag mogelijk, om de kosten te beperken.

Dit past goed bij het thema dat steeds meer aandacht krijgt, namelijk duurzaamheid. In televisiereclames wordt bijvoorbeeld al steeds meer aandacht geschonken aan het beperken van het volume van het product, om het transport te beperken. ‘Duurzaamheid als onderscheidend vermogen tussen de producten’.

Dit zal in de toekomst alleen maar belangrijker worden. Al is het alleen al vanwege de toenemende directe (brandstof) en indirecte (belasting) kosten als men te veel transporteert.

Ook bij de keuze voor vastgoed wordt het thema duurzaamheid steeds belangrijker. Er is een toenemende interesse van investeerders voor logistiek vastgoed.
Het laag houden van de inïtiele investeringskosten, alsmede de flexibele inzetbaarheid van het vastgoed voor diverse, verschillende opdrachtgevers, zijn momenteel echter nog te bepalend.
Duurzaamheid staat hierdoor bij veel vastgoedontwikkelaars nog in de kinderschoenen, de goede uiteraard daargelaten. ‘Goedkoop is duurkoop’ is hier echter ook van toepassing; men moet dan wel op de langere termijn gaan kijken wat de jaarlijkse operationele kosten zijn.

Er zijn goede voorbeelden bekend. Onlangs is in Nederland een distributiecentrum in gebruik genomen, met een isolatiewaarde die voldoende is om er later een koelmagazijn van te maken. De verwarmingskosten zijn hier waarschijnlijk minimaal.
Het voorzien van parkeerplaatsen op het dak van het magazijn beperkt de hoeveelheid benodigde grond; grond die dan voor natuurdoeleinden kan worden gebruikt.

Bij de keuze voor vastgoed moet met diverse thema’s rekening gehouden worden. Enkele voorbeelden zijn:

  • Welke transportmodaliteiten zijn in de directe nabijheid beschikbaar? Denk hierbij aan bedrijfsterreinen, waar met terminaltrekkers containers van water- en spooroverslagterminals kunnen worden aan- en afgevoerd.
  • Hoe is de bereikbaarheid van het terrein voor personeel? Welke openbaar vervoer is er in de buurt?
  • Ruimtebenutting. Er worden nog veel distributiecentra gebouwd met een vrije hoogte van elf meter. In Singapore en Japan worden magazijnen met dit soort vrije hoogtes in meerdere niveaus boven elkaar gebouwd. In het verleden zijn wel eens plannen geopperd om tuinbouwkassen boven op de dc’s te plaatsen. De beschikbare ruimte kan beter worden benut.
  • Welke materialen en technische installaties worden gebruikt en welke invloed hebben deze op het energiegebruik? In Duitsland wordt vaker met betonnen constructies gewerkt voor magazijnbouw, waarbij tevens het dak van beton wordt voorzien. Het warmteverlies in de winter is mede  hierdoor minder. In de zomer blijft het koeler.
  • Hoe is de inrichting van het distributiecentrum? Kan het dc zodanig worden ingericht dat er intern efficiënt gewerkt wordt met minimale interne-transportafstanden? Dit is zowel goed voor de efficientie, als voor het energiegebruik van alle heftrucks.
  • Enzovoorts.

Door het toenemende belang van duurzaamheid, dient bij de aanschaf of ontwikkeling van vastgoed terdege rekening gehouden te moeten worden met dit aspect.

De behoefte aan vastgoed zal blijven bestaan. De reeds vele jaren aanwezige trend om ‘vaker in kleine hoeveelheden’ te bestellen, waardoor er vaker kleine hoeveelheden worden aangeleverd, wijzigt mischien wel weer in ‘minder vaak in grotere hoeveelheden bestellen’. Dan is er wel meer ruimte nodig. Goed nieuws voor de vastgoedontwikkelaars!

Reageer op dit artikel