blog

Investeren in een veilig magazijn

Warehousing

Investeren in een veilig magazijn
Veilig magazijn

Veiligheid in het magazijn hoeft geen kostenpost te zijn, stelt Kristel Lammers van VTL in dit expertartikel. Investeren in de veiligheid van een magazijn leidt volgens haar namelijk tot betere werkomstandigheden en tot minder incidenten. Medewerkers in het magazijn zijn hierbij van groot belang.

Het klopt dat geïnvesteerd moet worden om het werken in magazijnen veilig te maken. Vervolgens is het belangrijk om deze veiligheid te borgen en te verbeteren. Om de mate van veiligheid in het magazijn op het juiste niveau te houden, of naar een hoger plan te trekken, moet dit aspect continue gevolgd worden.

 

Veilig magazijn creëren en borgen

Op verschillende vlakken zijn investeringen noodzakelijk om een veilig magazijn te creëren en de veiligheid te borgen:

 • Bouw en inrichting van magazijn;
 • Juiste en goed onderhouden (gekeurde!) middelen en materieel;
 • Duidelijke processen en procedures;
 • Goed opgeleid personeel;
 • Gemotiveerd personeel en
 • Veiligheidsbewust personeel.

 

Medewerker bepaalt veiligheid

Uit bovenstaande opsomming blijkt dat goede voorzieningen nog geen veilige werksituatie creëren. De medewerker is uiteindelijk de factor die de veiligheid in de dagelijkse praktijk bepaald. Hij is degene die de middelen en het materieel gebruikt en de activiteiten uitvoert. Door een goede opleiding weet de medewerker hoe hij op de beste manier de activiteiten moet uitvoeren. De mate van aandacht voor veilig werken maakt het veiligheidsbewust zijn wat binnen het magazijn leeft. Dit  veiligheidsbewustzijn moet binnen de gehele organisatie leven, van het magazijn tot en met het management, om de veiligheid te borgen.

 

Resultaten veilig magazijn

De genoemde investeringen leiden op 2 manieren tot opbrengsten:

 • medewerkers werken prettiger en efficiënter, wat leidt tot hogere productiviteit, in een omgeving waar de zaken op orde zijn en
 • het voorkomen van incidenten bespaart kosten.

 

Afhankelijk van de aard en de grootte van een incident kunnen kosten ontstaan op verschillende gebieden:

 • Schade aan middelen en materieel;
 • Schade aan goederen;
 • Ziekteverzuim;
 • Arbeidsongeschiktheid;
 • Verslechterd werkklimaat en
 • Schade aan imago door negatieve publiciteit.

 

Een aantal van de genoemde punten zijn meetbaar en concreet uit te drukken in opbrengsten. De opbrengsten worden gerealiseerd door besparingen op de kosten van:

 • Het uit (laten) voeren van reparaties;
 • Afgeschreven producten;
 • Uit te keren claims;
 • Ziekteverzuim en
 • Arbeidsongeschiktheid.

 

Ongemotiveerd personeel

Daarnaast zijn een aantal zaken niet direct in opbrengsten uit te drukken. Een incident kan gevolgen hebben voor het werkklimaat. Dit kan leiden tot ongemotiveerd personeel (lagere productiviteit), ziekteverzuim en medewerkers kunnen besluiten voor een andere werkgever te gaan werken. Veel expertise en ervaring vloeit weg. Nieuw personeel opleiden kost tijd en geld en heeft (in ieder geval op korte termijn) effect op de productiviteit. Door schade aan het imago is nieuw personeel (mogelijk) moeilijk te werven. Het wervingstraject is langer en complexer, wat meer kosten met zich meebrengt en de kwaliteit van het nieuwe personeel is wellicht niet van het gewenste niveau. Negatieve publiciteit naar aanleiding van een ernstig incident kan schade toebrengen aan het imago van de organisatie en gevolgen hebben voor de klantportfolio. Bestaande klanten kunnen afscheid nemen, maar ook potentiële klanten kunnen besluiten met een andere partij in zee te gaan. Dit kan grote impact op de omzet van de organisatie hebben.

 

Kortom, een goed veiligheidsbeleid kost geld, maar verdient zichzelf terug. Organisaties met een goed veiligheidsbeleid presteren beter voor klant, medewerker en werkgever!

 

Lees meer over veiligheid:

 

Reageer op dit artikel