blog

Het tijdperk van RFID

Warehousing

RFID is een technologie die veel partijen van veel informatie kan voorzien. En daar zit vaak het probleem, stelt Friso van Weelden van GS1 Nederland. Hij beschrijft een aantal resultaten van een onderzoek: de impact van RFID op de bedrijfssoftware. Hiernaast gaat hij in op het EPCglobal netwerk, het netwerk voor RFID.

Het woord RFID levert op internet bij een zoekopdracht op Google al snel ongeveer 50.600.000 hits op. RFID houdt de gemoederen dus duidelijk bezig. Het is dan ook een technologie dat klanten, leveranciers en retailers van veel meer informatie kunnen voorzien dan nu mogelijk is. Want RFID is een stap naar real time-informatie. Alle benodigde informatie is à la minute beschikbaar. Wringt hier ook de schoen?

 

Era of RFID

RFID kan veel informatie opslaan en beschikbaar maken, maar juist deze beschikbaarheid is ook het knelpunt bij het invoeren van de technologie op de markt. In opdracht van GS1 Nederland werd onlangs het rapport ‘Doing business in the era of RFID’ gepresenteerd. Het rapport beschrijft de resultaten van een onderzoek naar de impact van RFID op de software in een bedrijf.

 

Het netwerk

RFID belooft een revolutie op het gebied van efficiency, gemak en veiligheid teweeg te brengen. Er is al veel geschreven en gezegd over RFID. Daar hoort het netwerk voor RFID ook bij genoemd te worden: het EPCglobal netwerk. Wat is dat precies? En wat is het verschil tussen het EPCglobal netwerk en RFID? GS1 Nederland biedt standaards voor RFID in de vorm van het EPCglobal-netwerk.

 

Wereldwijde standaards

EPCglobal, onderdeel van GS1 Nederland, heeft een sets van wereldwijde standaards ontwikkeld voor het gebruik van RFID in de logistieke keten. Het EPCglobal-netwerk omvat standaards voor: de radiofrequentie, specificaties van de tags en readers, afspraken rond de nummering die in de tags wordt opgenomen (gebaseerd op EAN-codes) en specificaties voor de software voor het opslaan, uitwisselen en raadplegen van de gegevens over de transacties die plaatsvinden. RFID/EPCglobal is een techniek om individuele goederen uniek te identificeren op een groot aantal punten in de logistieke keten, waardoor de goederen real time zichtbaar zijn op elke plek in de logistieke keten.

 

Inzicht in voorraad
Omdat producten die met RFID/EPCglobal zijn uitgerust snel en eenvoudig op afstand kunnen worden geïdentificeerd, kunnen allerlei (bedrijfs)processen efficiënter, veiliger en effectiever worden gemaakt. In de logistiek bijvoorbeeld kan met behulp van RFID/EPCglobal direct inzicht in voorraden en goederenstromen worden verkregen.

 

Niet in het zicht

De goederen kunnen ook met barcodes worden geïdentificeerd. Het verschil met RFID/EPCglobal is dat de barcode in het zicht van de lezer moet staan, en de tag slechts in de buurt, maar niet in het zicht van de lezer hoeft te staan. Er kan “om de hoek” en door een verpakking heen worden gelezen. Bovendien kunnen met RFID/EPCglobal veel goederen snel en tegelijk gelezen worden, zonder dat daarvoor de menselijke hand meer voor nodig is.

Van streepjes naar chips

Voor het vastleggen en verzamelen van productinformatie wordt in de meeste gevallen nog gebruik gemaakt van de barcode. RFID/EPCglobal is dus de vervanger van de streepjescode? Nee, ik ga er vanuit dat RFID/EPCglobal de barcode niet zal vervangen, maar eerder zal aanvullen. RFID biedt juist toepassingsmogelijkheden daar waar de barcode dat niet heeft. De nieuwe techniek kan bedrijven met specifieke problemen helpen.

 

Efficiëntie

Een voorbeeld: Een pallet kun je nog identificeren met barcodes, maar als er 150 dozen op de pallet staan, dan wordt dat al minder efficiënt om die met de barcode te identificeren. Daar kan RFID/EPCglobal wel een oplossing bieden. Bedrijven moeten wel nadenken over hoe zij met RFID/EPCglobal de goederenstroom willen optimaliseren. Hoe kunnen de bedrijven informatie vergaren en deze gebruiken op manieren die hun onderneming efficiënter maakt die ze met behulp van barcodes nooit hadden gekregen?

 

Out-of-stock

Dat is de uitdaging waar bedrijven mee te maken krijgen. Het gaat dan bijvoorbeeld om het terugdringen van onnodige voorraden, reduceren van out-of-stock, het voorkomen van derving, maar ook om verbetering in voedselveiligheid en patiëntveiligheid en het tracken en tracen van goederen. En ook kunnen bedrijven diefstal terugbrengen en het verkopen van namaakproducten tegengaan.

 

Nieuwe manier
De komst van RFID/EPCglobal betekent drie dingen. Ten eerste is het een nieuwe manier om data te verkrijgen met behulp van RFID-tags en readers. Ook kunnen de omgevingsfactoren zoals temperatuur op verschillende locaties worden nagegaan. Daarnaast is het een nieuwe methode om data te gebruiken in de business systemen (ERP en WMS). En tenslotte is het een nieuwe manier om deze data te communiceren met verschillende handelspartners via het EPCglobal netwerk.

 

Stortvloed aan data

Bij de communicatie met handelspartners kun je denken aan het feit dat beide partijen eenvoudig kunnen nagaan waar een product op een bepaald moment in de keten zich bevindt of dat partijen snel een recall kunnen doen. Er wordt echter beweerd dat er met RFID/EPCglobal zoveel data over objecten zal worden gegenereerd dat bedrijfssoftware de data niet goed meer zal kunnen verwerken. Het is moeilijk om grip te krijgen op de enorme hoeveelheid data die de implementatie van de technologie oplevert. De IT-infrastructuur en software zal aangepast moeten worden op de te verwerken hoeveelheid data.

 

Kaf van het koren scheiden

Pallets, dozen of individuele artikelen die voorzien zijn van RFID-tags zullen vele malen meer informatie voortbrengen dan de traditionele barcodetechnologie. Daar waar met de barcode slechts één type product wordt vastgelegd, wordt door de identificatie met behulp van RFID de aanwezigheid van elk individueel exemplaar van het product op verschillende locaties vastgelegd. Hoe kunnen bedrijven het hoofd bieden aan de onvermijdelijke stortvloed van RFID-data? Belangrijker nog, hoe kunnen ze deze informatie gebruiken voor analyses, inzicht en voordeel ten opzichte van de concurrentie? Want, zonder vertaling naar informatie ontstaat nutteloze berg ruwe data. Aan de enorme hoeveelheid data die RFID/EPCglobal oplevert hebben bedrijven weinig. Bedrijven zullen het kaf van het koren moeten scheiden en al deze gegevens moeten kunnen vertalen naar informatie die voor de organisatie van betekenis is.

 

Ruis

De bedrijven die RFID/EPCglobal-technologie gaan toepassen, zullen onderscheid moeten maken tussen betekenisvolle gegevens en grote hoeveelheden ‘ruis’ in zeer grote databases om de RFID-data goed te kunnen beheren. Om er zo goed mogelijk gebruik van te maken, moeten bedrijven de juiste gegevens op een slimme manier distilleren uit de datastroom. Dan zijn ze ervan verzekerd dat alleen de nuttige informatie vastgelegd en opgeslagen wordt. De oplossing ligt in middelware* software en de capaciteiten die daarmee gepaard gaan voor het vastleggen, de integratie, de verrijking en de analyse van data.

 

Vat krijgen op de gegevens
Ieder bedrijf heeft wel een standaard bedrijfsinformatiesysteem dat data verwerkt.
Als reactie hierop hebben de meeste softwarebedrijven in Nederland een RFID/EPCglobal-strategie gereed. Softwarebedrijven leggen nu vooral de nadruk op het aanpassen van hun middleware, zodat klanten in staat zijn objecten met RFID/EPCglobal te identificeren en verder te verwerken in hun huidige bedrijfsinformatiesysteem. De met RFID/EPCglobal verkregen data wordt echter op dezelfde manier gebruikt als alle andere businessgegevens.

 

Voorwaarde

Om de voordelen van RFID/EPCglobal optimaal te benutten, moeten bedrijfsinformatiesysteem in staat zijn om elk uniek item apart te registreren en toegang te hebben tot het EPCglobal netwerk. Voorwaarde om deze informatie tussen bedrijven te kunnen communiceren, is dat gebruik wordt gemaakt van de wereldwijde GS1 EPCglobal-standaards. Alleen op die manier kunnen goederen van verschillende partijen op elk moment en op elke plaats in de keten worden gevolgd.

 

Wachten met ontwikkeling?
Uit het onderzoek van GS1 Nederland blijkt dat het volgens de softwareleveranciers nog te vroeg is om gebruik te kunnen maken van een optimale toepassing van RFID/EPCglobal. De ontwikkelingen zijn immers nog steeds in volle gang. Verschillende factoren liggen ten grondslag aan deze timide aanpak van de software leveranciers. De meesten wachten met ontwikkelen tot het moment dat ze geconfronteerd worden met een klant die met RFID/EPCglobal wil werken. Dat is het moment om een kant-en-klare oplossing voor een specifiek bedrijfsprobleem of analytische software te ontwikkelen.

 

Conclusie

De pas op de plaats van softwarebedrijven sluit overigens niet uit dat software leveranciers de ontwikkelingen van EPCglobal nauwlettend in de gaten houden. Zij wachten echter met het verder ontwikkelen van hun product tot alle standaards zijn gedefinieerd en de vraag van klanten toeneemt. Komen we op deze manier echter niet juist in een impasse terecht? De conclusie uit het rapport is er helder over: In plaats van wachten op RFID/EPCglobal, moeten bedrijven nu beginnen met het bekijken van hun bedrijfsprocessen, en deze te verbeteren met behulp van de al beschikbaar zijnde standaards. Alleen op deze manier is de stap naar een optimale toepassing van RFID/EPCglobal in de toekomst soepel te maken. Waarom stilzitten als er al standaards beschikbaar zijn waarmee veel voordelen te behalen zijn en die tot op heden nog te weinig gebruikt worden.

Reageer op dit artikel