blog

Schoenmaker, hou je bij je leest

Warehousing

Schoenmaker, hou je bij je leest
Eric Hereijgers

Bij de selectie van warehouse management systemen, moet vaak eerst de keuze gemaakt worden of het een dedicated WMS-systeem wordt, of dat wordt gekozen voor de WMS-functionaliteit van een geïntegreerd ERP-systeem.

De gebruikers en de WMS leveranciers weten in het algemeen goed aan te geven wat de voordelen zijn van dedicated WMS-systemen. Hogere efficiëntie, betere functionaliteit, de juiste stuurmogelijkheden en flexibele aanpasbaarheid zijn vaak de doorslaggevende voordelen. De voorstanders van dedicated WMS-systemen winnen de interne strijd meestal op basis van logistiek inhoudelijke gronden en een objectieve afweging van de voor- en nadelen.

    

 

WCS-systemen

De aansturing van complexe automatische palletkraan magazijnen, miniload systemen of sorteerinstallaties, vergen echter weer specifieke functionaliteit. De meeste leveranciers van dit soort systemen, hebben eigen modules ontwikkeld om deze systemen zo goed mogelijk te laten functioneren. Dit zijn de zogenaamde WCS-systemen. Deze basissystemen worden klant-specifiek geconfigureerd, omdat iedere logistieke operatie er anders uitziet. De WCS-systemen zorgen voor de optimale volgorde waarin palletverplaatsingsopdrachten worden afgewikkeld.

   

Een stapje verder is de bepaling waar iedere pallet moet komen te staan. Bijvoorbeeld om de artikelen goed over alle gangen te verdelen, om de bezettingsgraad per gang zo evenwichtig mogelijk te verdelen enzovoorts. In de praktijk krijg je hierdoor weer overlappende functionaliteit tussen WCS en WMS systemen. De WCS-systemen hebben beperkte WMS-functionaliteit; de WMS-systemen hebben beperkte WCS-modules.

    
Scheidslijn WMS en WCS

De functionaliteit van de WCS-modules van de WMS-systemen zijn vaak minder goed ontwikkeld dan de dedicated WCS-modules van de material handling leveranciers. Dan moet weer de afweging worden gemaakt voor de aansturing van de geautomatiseerde systemen. Waar leg ik de scheidslijn tussen het dedicated WMS-systeem en het dedicated WCS-systeem van de kraan- of sorteerinstallatie leverancier? 
   

Opvallend vaak gebruiken de voorstanders van dedicated WMS-systemen dan ineens diverse argumenten, om de WCS-functionaliteit toch uit te laten voeren door het WMS-systeem. Dan wordt door de gebruikers ineens aangegeven dat het beter is om alle functionaliteit in één geïntegreerd systeem te houden. Tevens wordt aangegeven dat de extra functionaliteit van WCS-systemen maar weinig praktische voordelen oplevert. Vaak juist de argumenten die men eerst heeft gebruikt om niet voor een geïntegreerd ERP-systeem te kiezen.
 

 

Juiste systeemafbakening

Als wordt gekozen voor een automatisch kranen magazijn of een complexe sorteerinstallatie, gebruik dan ook het WCS-systeem dat daar bij hoort. Zorg voor de juiste systeemafbakening en laat ieder systeem doen waar het oorspronkelijk voor bedoeld is. Ook al laat je hierdoor functionaliteit van je mooie WMS-systeem onbenut en moet er extra betaald worden voor het WCS-systeem van de kranenleverancier. 
  

Laat ieder systeem doen waar het goed in is. Ook hier geldt namelijk:

"Schoenmaker, blijf bij je leest".

Reageer op dit artikel