blog

De vier belangrijkste wijzigingen in de hygiënecode

Warehousing

De nieuwe, derde versie van de hygiënecode voor transport, opslag en distributie van levensmiddelen wordt per 1 januari 2008 van kracht. Wat zijn de vier belangrijkste inhoudelijke wijzigingen? Expert Helmie Keijsers zet deze wijzigingen uitgebreid uiteen.

De vier belangrijkste tekstwijzigingen in de nieuwe hygienecode:

  1. Nieuw onderwerp: tracering
  2. Nieuw onderwerp: recall / het uit de handel nemen van levensmiddelen
  3. Nieuw onacceptabel risico (op niveau van CCP) voor de productgroep geconditioneerde, onverpakte goederen.
  4. Uitleg over verschil volgen hygiënecode en het hebben van een HACCP-, BRC- of ILS-certificaat

 

1. Nieuw in de code: tracering

In versie 2 van de hygiënecode was het onderwerp tracering niet opgenomen. Voor transport-, opslag- en distributiebedrijven is echter ook de General Food Law van toepassing en daarmee ook de wettelijke eis qua tracering. Artikel 18 uit de General Food Law stelt eisen rondom traceerbaarheid.

 

Een transport-, opslag- en distributiebedrijf wordt hiermee verplicht om:

 

  1. Na te kunnen gaan wie aan hen bepaalde levensmiddelen heeft geleverd en aan wie zij bepaalde levensmiddelen hebben geleverd (dus terugwaartse en voorwaartse tracering);
  2. Te beschikken over systemen en procedures waarmee deze informatie op verzoek aan de bevoegde autoriteit kan worden verstrekt.

 

Traceerbaarheid van levensmiddelen kan geregeld worden via handmatige registraties, maar dit is erg bewerkelijk. In het huidige digitale tijdperk wordt traceerbaarheid vaak geregeld via geautomatiseerde informatiesystemen.

Het is gebruikelijk het systeem of de procedure traceerbaarheid regelmatig (bijv. 1 x per jaar) te testen, waarbij een bedrijf er verstandig aan doet af en toe een verlader / klant te betrekken bij een traceerbaarheidstest.

 

2. Nieuw in de code: recall

Ook het onderwerp recall (ofwel het uit de handel nemen van levensmiddelen) is nieuw in versie 3. Transport-, opslag- en distributiebedrijven hebben volgens artikel 19 van de General Food Law verantwoordelijkheden ten aanzien van het uit de handel nemen van levensmiddelen en het informeren van de bevoegde autoriteiten.

 

Productaansprakelijkheid

De productaansprakelijkheid van levensmiddelen ligt volgens de ‘Europese richtlijn 85/374/EEG Aansprakelijkheid voor producten met gebreken’ echter bij de producent. Indien een producent / retailer een partij levensmiddelen uit de handel wil nemen, dan zal een transport-, opslag- en distributiebedrijf hierbij betrokken worden. Om die reden is er een voorbeeldprocedure recall opgenomen in het voorbeeldhandboek van de hygiënecode. Hiermee kan een transport-, opslag- en distributiebedrijf zich de rol en verantwoordelijkheden eigen maken en zich zo voorbereiden op wat hun te wachten staat.

 

Duidelijke afspraken

Het is van belang dat er duidelijke afspraken worden gemaakt tussen verlader/opdrachtgever en transport-, opslag- en distributiebedrijf over het melden van calamiteiten die zich tijdens laden, transport, lossen, opslag, overslag, handling of distributie voor kunnen doen. Dergelijke calamiteiten kunnen de voedselveiligheid van een levensmiddel in gevaar brengen. De verlader/opdrachtgever kan, na een melding van het transport-, opslag- en distributiebedrijf, beslissen wat er met de partij levensmiddelen dient te gebeuren.

 

3. Resten reinigings- en/of desinfectiemiddel

In vergelijking met versie 2 is er voor de productgroep geconditioneerde, onverpakte stukgoederen (zoals vleeskarkassen) een extra onacceptabel risico vastgesteld, namelijk: het achterblijven van resten reinigings- en/of desinfectiemiddelen. Dit betekent dat niet alleen reiniging en desinfectie van belang zijn, maar ook grondig naspoelen.

 

4. Verschil hygiënecode en HACCP

Het volgen van de hygiënecode is niet hetzelfde als het hebben van een HACCP-certificaat! Veel bedrijven (ook in de voedingsmiddelenindustrie zelf) denken echter dat dit wel het geval is, maar dat is een groot misverstand. In versie 3 van de code wordt dit nadrukkelijk uitgelegd.

Een HACCP-certificaat wil zeggen dat het systeem voor voedselveiligheid gebaseerd is op de ‘Eisen voor een op HACCP gebaseerd voedselveiligheidssysteem’ en vervolgens op basis van deze HACCP-eisen is gecertificeerd. De HACCP-eisen zijn een norm voor voedselveiligheid en zijn geschreven door een onafhankelijk College van Deskundigen. Certificeren is op vrijwillige basis of omdat bijvoorbeeld klanten specifiek vragen om een HACCP-certificaat. Een HACCP-certificaat gaat verder dan het volgen van de hygiënecode. Indien U hierover meer informatie wenst, kunt U contact opnemen met uw brancheorganisatie.

 

BRC- of ILS-certificaat

Naast het HACCP-certificaat, kunnen sommige afnemers ook vragen om andere certificaten zoals een BRC of ILS. In mei 2006 hebben de Duitse en Franse retailers (HDE en FCD) een standaard gepubliceerd voor transport, opslag en distributie, te weten de IFS Logistic Standard (afgekort ILS). Deze standaard is geschreven voor de logistieke schakels in de gehele keten tussen de producerende industrie en de detailhandel. Belangrijkste doel van de standaard is transparantie, omdat producten steeds langere afstanden afleggen. In augustus 2006 heeft de Britse overkoepelende retailorganisatie (BRC) haar eerste logistieke standaard gelanceerd, de BRC Global Standard – Storage and Distribution.

Ook een BRC- of ILS-certificaat gaat verder dan het volgen van de hygiënecode. Ook indien U hierover meer informatie wenst, kunt u contact opnemen met uw brancheorganisatie.

 

Voorlichtingsbijeenkomsten

Om u inzicht te verschaffen in de actuele en belangrijkste elementen op het gebied van de nieuwe hygiënecode, organiseert EVO op 16 januari en 23 januari 2008 in Zoetermeer de voorlichtingsbijeenkomst ‘HACCP en de nieuwe Hygiënecode voor transport, opslag en distributie van levensmiddelen’. Tijdens deze bijeenkomst wordt toegelicht wat de belangrijkste punten uit de nieuwe code zijn en waar u bij de invoering op moet letten. Ook hoort u van de Voedsel en Waren Autoriteit (VWA) hoe een en ander straks wordt gecontroleerd. Zorg dus dat u hierop bent voorbereid!

Reageer op dit artikel