blog

Integrale beveiliging in de logistiek

Warehousing

Integrale beveiliging in de logistiek
Systeemintegratie

Eén plus één is drie. In veel magazijnen zijn verschillende beveiligingssystemen en logistieke systemen actief. Maarten Broek van Securitas Systems en Charles Worm van Motorola pleiten voor een integrale benadering door systemen voor beveiliging en tracking en tracing aan elkaar te koppelen. Lees verder en doe mee aan het onderzoek naar systeemintegratie.

 

Veiligheid is een belangrijk aspect in ons dagelijks leven. Veiligheid geeft ons een gevoel van welbehagen en vrijheid om ons te ontplooien en onze persoonlijkheid en ambitie te laten groeien. Een Google-search geeft de volgende definitie van veiligheid: ‘The state of being free from danger or injury’.

 

Logistieke veiligheid

Veiligheid is een belangrijke peiler in alle geledingen van onze maatschappij en geldt uiteraard ook voor al onze logistieke processen. Logistieke veiligheid kan worden vergroot door o.a.:

  • het voorkomen van diefstal (verlies van goederen);
  • voorkomen van beschadigingen;
  • voorkomen van toevoeging van explosieven aan goederen;
  • voorkomen & traceren van namaak van producten;
  • het zorgen voor persoonlijke veiligheid van medewerkers in het logistieke proces;
  • het zorgen voor adequate verpakking en inzet van juiste transport middelen in het geval van dure of gevaarlijke goederen.

 

Oncomfortabel

Hoe oncomfortabel zouden individuen en bedrijven zich voelen indien onze bagage en vracht niet meer wordt gecontroleerd en getraceerd op vliegvelden en in vliegtuigen, men niet weet wat er zich in dozen, op pallets en in containers bevindt, waar bepaalde goederen/zendingen zich bevinden en er geen controle is op welke personen zich op bepaalde locaties bezighouden met bepaalde logistieke handelingen.

 

Integrale beveiliging in onze logistiek is dan van groot belang, maar wat houdt integrale beveiliging in? Integrale beveiliging kan worden gedefinieerd als het doorvoeren van beveiligingssystemen en oplossingen door de gehele keten waarbij verschillende systemen aan elkaar worden gekoppeld.

 

Toegangscontrole

Het is bijvoorbeeld niet geheel ongebruikelijk dat een logistiek dienstverlener de toegangsbeveiliging van mensen in het warehouse goed heeft geregeld, maar nauwelijks weet wat er met zijn dure goederen in het magazijn gebeurt of überhaupt zich niet bemoeit met veiligheid buiten zijn locatie (bijvoorbeeld in zijn vrachtwagen). Daarnaast hebben veel bedrijven op de een of andere manier wel een toegangscontrolesysteem, een systeem om goederen te tracken en te tracen en een alarm systeem, maar integratie van al deze afzonderlijke systemen wordt zelden doorgevoerd.

 

Real time

Een ideale situatie in het logistieke proces zou kunnen worden gerealiseerd indien real time kan worden bepaald welke personen, welke goederen, welke assets en welke voertuigen zich waar bevinden. En door dit te vergelijken met waar deze zich mogen/zouden moeten bevinden. Belangrijke hulpmiddelen die ingezet kunnen worden om dit bereiken, zijn o.a. automatische identificatiesystemen zoals barcodescanning en RFID, video, biometrische systemen (vingerafdruk, gezichtsherkenning, irisherkenning), draadloze communicatie (WLAN, GRPS, Wimax, BT) en sensortechnieken.

 

Efficiëntie

RFID-technologie is de afgelopen jaren sterk geëvolueerd en wordt steeds meer toegepast om de efficiency en veiligheid te verhogen. Voorbeelden zijn de invoering van de OV Chipcard in ons openbaar vervoer, toepassing van RFID voor bagageafhandeling op diverse vliegvelden in de wereld en diverse projecten in de logistiek zoals bij Sony Logistics, de BGN groep (boeken) en Schuitema. RFID maakt manuele handelingen overbodig. Honderden tags kunnen tegelijkertijd van afstand worden gelezen en tags kunnen van afstand van nieuwe of aanvullende informatie worden voorzien.

 

Door RFID-leessystemen van uiteenlopende locaties met behulp van draadloze netwerken aan elkaar te koppelen en te combineren met andere technologieën zoals hiervoor beschreven, gaat de adoptie van RFID de komende jaren een grote vlucht nemen voor uiteenlopende toepassingen. Centraal management van alle RFID-leessystemen, camera’s, sensoren etc. is van groot belang om te zorgen dat het systeem up to date blijft. Ook worden zo onregelmatigheden direct gedetecteerd.

 

Het Security Management Systeem (Sky- Walker) van Securitas Systems kan deze sleutelrol vervullen en traditionele beveilingssystemen koppelen met logistieke track & tracing systemen.

 

Systeemintegratie

De software architectuur van dit systeem is globaal opgebouwd volgens het lagenmodel zoals weergegeven. Het systeem kenmerkt zich door een open communicatiestructuur, waardoor het mogelijk is om systemen (bv: camera, inbraak en RFID) van diverse fabricaten te koppelen door middel van drivers. Deze systemen blijven echter wel individueel operationeel als bijvoorbeeld het SMS zou uitvallen.

 

Naast een beveiligingssysteem voor centrale observatie, is het SMS ook een informatiesysteem voor de security-, facilitair-, en warehousemanagers. Het SMS voorziet in de opslag van alle handelingen, alarmen van beveiligingssystemen en uitgevoerde systeemacties, zodat deze beschikbaar zijn in de vorm van rapportages. Deze rapportage-informatie biedt een belangrijke managementtool bij bijvoorbeeld het periodiek evalueren van de beveiliging en bij calamiteitenonderzoek. Tevens wordt voorzien in eenduidige alarmopvolgingsprocedures welke in SkyWalker worden opgenomen en specifiek worden gekoppeld aan een type incident.

 

Het resultaat van systeemintegratie:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reageer op dit artikel