blog

Verzekering voor schades tijdens intern transport

Warehousing

Bij intern transport schades zijn twee belangrijke soorten schades te onderscheiden: de goederen die vallen tijdens het rijden van de lepels van de heftruck en de goederen die tijdens opslag worden beschadigd doordat een chauffeur er met zijn truck tegenaan rijdt. Arend Heling, TVM Verzekeringen, legt uit hoe de schade verzekerd kan worden.

In de praktijk is het gebruikelijk dat er voor het transporttraject vervoerscondities worden afgesproken. Dit zijn dan de bekende zogeheten AVC en CMR condities. De verzekeringsdekking van deze voorwaarden zijn veelal meeverzekerd met het laden en lossen van de vrachtwagens als direct onderdeel van het transport. Dus het laden is het oppikken uit het magazijn en deze vervolgens in de klaarstaande vrachtwagen zetten. Bij het losadres betekent dit natuurlijk het lossen van de vrachtwagen en het plaatsen in het magazijn als de goederen niet direct verder hoeven te worden gedistribueerd. Als het laden en lossen in het magazijn door middel van een heftruck wordt gedaan, voor zover dit door de chauffeur wordt gedaan, zijn hier de normale AVC/CMR voorwaarden op van toepassing.

 

Aansprakelijkheid

Indien het overeengekomen transport is uitgevoerd, is de aansprakelijkheid conform de AVC/CMR voorwaarden vervallen. Tussentijdse opslag blijft vallen onder de voornoemde voorwaarden. Indien deze goederen intern worden herplaatst in het magazijn dan is de schade die aan de goederen ontstaat door deze handeling voor rekening van het betreffende transportbedrijf of logistiek dienstverlener. Is dit verzekerd onder de AVC/CMR voorwaarden: Nee, dan is dit een kostenpost die niet terug te halen is via de verzekering. Op een heftruck zit namelijk geen ladingaansprakelijkheidsverzekering.

 

Totale verzekeringsoplossing

Kan dit niet verzekerd worden? Ja, door het totale logistieke traject van vrachtwagen tot alle handelingen die men intern voor de diverse opdrachtgevers doet als een totaal logistiek traject te verzekeren. Hierbij is het van belang dat de logistieke dienstverlener met zijn opdrachtgever niet alleen overeenkomt wat voor logistieke handelingen worden verricht, maar bovenal op basis van welke voorwaarden deze worden verrichten.

Indien de voorwaarden bekend kan daar een totale verzekeringsoplossing voor worden geboden.

 

Physical Distribution Voorwaarden

Deze verzekeringsdekking is afhankelijk van de overeengekomen voorwaarden. Gebruikelijke voorwaarden zijn de Physical Distribution Voorwaarden van de PD Group. Hierin staat omschreven waar een logistieke dienstverlener voor aansprakelijk is en wat de vergoeding bij een dergelijke schade maximaal kan bedragen. De vergoeding op basis van PDG voorwaarden is namelijk € 3,50 per beschadigde kg goederen. Dit met een maximum aansprakelijkheid van € 100.000 per gebeurtenis, een regeling voor voorraadverschillen en een uitsluiting voor gevolgschade.

 

Dit omvat naast het interne transport ook alle handelingen die het opgeslagen goed dient te ondergaan. Schade veroorzaakt aan goederen van derden door een heftruck tijdens logistieke activiteiten is verzekerd onder deze PDG voorwaarden. De premiestructuur is gebaseerd op de omzet van de PD activiteiten zodat deze verzekeringsdekking niet direct gebonden is aan het vervoer van de goederen. Een voordeel voor de logistieke dienstverlener is dat hij de interne kostentoerekening per transportmiddel kan doorvoeren.

 

Premies voor heftrucks

Indien we een heftruck nemen als onderdeel van de PD activiteiten dan is het in deze context moeilijk om hier een premie aan te hangen. De premiehoogte per heftruck zal zich echter beperken tot een tiental euro’s per jaar. Voor de logistieke dienstverlener zitten hier geen omvangrijke administratieve handelingen achter.

 

Een ander groot voordeel is dat de verschillende objecten die gebruikt worden voor intern transport niet hoeft door te geven. Deze verzekeringsvorm is alleen afhankelijk van eenmaal per jaar PD omzetcijfers en verder niets. Hierin zit dus niet de valkuil van … is deze heftruck wel voor deze verzekering doorgegeven?

 

Een ander belangrijk voordeel is dat de opdrachtgever geïnformeerd is dat de gehele goederenstroom van het laden van de vrachtwagen tot en met de uitlevering, inclusief de diverse tussenliggende PD activiteiten, op basis van aansprakelijkheid is verzekerd. Bovendien is aantoonbaar hoeveel deze vergoeding bedraagt op basis van het transport en PD activiteiten. De verzekering volgt dan de overeenkomst met de opdrachtgever.

 

Aansprakelijkheid vastleggen

Voor een logistieke dienstverlener is het van belang dat er contractueel wordt overeengekomen wat men doet voor een opdrachtgever en waar men voor aansprakelijk is. Hier dient dan voor het totale logistieke traject een verzekeringsdekking te gelden, zodat ook een veel gebruikt middel als een heftruck een logistiek dienstverlener niet voor extra (onverzekerde schade)kosten stelt.

 

Preventie

Maar als verzekeraar voorkomen wij liever schades, vandaar dat we ook inzetten op de preventie. Er bestaan bij de diverse opleidingsinstanties goede opleidingen voor magazijnpersoneel. Denk hierbij aan opleidingen specifiek voor heftruckchauffeurs, maar ook voor warehousemanagers en overig personeel.

 

Bouwkundige oplossingen

Daarnaast zijn er om schades in de loods te voorkomen vaak simpele, bouwkundige oplossingen voorhanden; denk daarbij aan doorrijbeveiliging, kleuren op vloeren, gescheiden rij- en looproutes et cetera, et cetera. Ook de brandpreventie is een belangrijke schakel in het geheel; afhankelijk van het soort opgeslagen goederen (brandgevaarlijk, hoeveelheden) adviseren wij (voor-) overleg met de plaatselijke brandweer om (gevolg-) schade door brand te minimaliseren.

 

Security

Een specifiek onderdeel bij met name diefstalgevoelige goederen is de security hieromtrent; bij deze bedrijven is een modern toegangscontrolesysteem niet ongebruikelijk maar zijn ook onaangekondigde visitaties niet ongebruikelijk.

 

Risicoanalyse vooraf

Vaak geldt echter dat de effectiviteit van bouwkundige en technische maatregelen circa 20 procent effect sorteren ten opzichte van organisatorische maatregelen; qua kosten ligt dat wel precies andersom. Ons advies is dan ook: Ken uw risico’s! Inventariseer, maak een risicoanalyse (SWOT) en pak de grootste risico’s aan; overleg vóóraf met uw preventieadviseur om de maatregelen in kaart te brengen en een plan van aanpak op te stellen.

 

Condities afspreken

Tot slot adviseren wij om zeker ook met uw opdrachtgevers van te voren af te stemmen (en vast te leggen) wat men van u als logistieke dienstverlener verwacht en onder welke condities dit plaatsvindt.

 

Reageer op dit artikel