blog

De trog van ontgoocheling

Warehousing

RFID is hot – in de ‘Technology Hype Cycle’ van de Gartner Group nadert het de ‘Peak of Inflated Expectations’. Maar hoeveel bedrijven gebruiken het nu werkelijk, en welke factoren beïnvloeden de (voorgenomen) adoptie van RFID?

Koen Dittrich en Michiel Elshof, twee onderzoekers van de RSM Erasmus University, hebben, samen met GS1, een organisatie die werkt aan de ontwikkeling van RFID standaarden, deze vragen begin dit jaar onderzocht bij de grotere fabrikanten, logistiek dienstverleners en retailers in de levensmiddelenindustrie.  
Het bleek dat twintig procent van de bedrijven nog nooit van RFID had gehoord, slechts een teleurstellende drie procent RFID gebruikte, en zeventig procent van plan was binnen vijf jaar RFID te gaan gebruiken.  

Slechts een factor was van significante invloed op de adoptie: de gepercipieerde superioriteit van de technologie. Andere typische factoren speelden verrassenderwijs geen rol, zoals de kwaliteit van RFID, netwerk effecten, externe druk (van toeleveranciers of klanten), marketing en voorlichting van dienstverleners, en switching kosten. Ook de plaats in de keten (fabrikant, logistiek dienstverlener, retailer) of het type product (vers, houdbaar) speelde geen rol. 

Het regressiemodel model verklaart slechts voor twintig procent (de variatie in) de voorgenomen adoptie. Dat betekent dat we nauwelijks begrijpen waarom bedrijven overwegen RFID te adopteren. Is dat erg? Mogelijk. Als we er niet in slagen de ‘business propositie’ van  RFID te begrijpen, volgt onherroepelijk na de ‘Peak of Inflated Expectations’ de ‘Trog van Ontgoocheling’.
Overigens, barcodering, de veelgeprezen voorganger van RFID, nam 25 jaar de tijd om het ‘Plateau of Maturity’ te bereiken – en dat is de fase na die trog.

 

Reageer op dit artikel